ΑΡΧΕΙΑ - ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - Τέλη


ΤΕΛΗ ΧΡΕΩΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΩΝ
Μετάφραση μη εξειδικευμένων εγγράφων / κειμένων (ανά σελίδα)*
22.00
Μετάφραση εξειδικευμένων εγγράφων / κειμένων (ανά σελίδα)
25.00
Μετάφραση εκπαιδευτικών εγγράφων
19.00
Μετάφραση σύντομων εγγράφων, που δεν ξεπερνούν τις 125 λέξεις
13.00
Έλεγχος μεταφράσεων (ανά σελίδα)
11.00
Επανέκδοση μεταφρασμένων κειμένων (ανά σελίδα)
10.00
Μετάφραση τουρκικών εγγράφων (ανά σελίδα)
22.50
Επίσπευση Μετάφρασης (ανά σελίδα)
8.00
Πιστοποίηση αντιγράφων μεταφράσεων - Πρώτη σελίδα
3.40
Πιστοποίηση αντιγράφων μεταφράσεων - Κάθε πρόσθετη σελίδα
1.70

Σημείωση: ως σελίδα λογίζονται κάθε 250 λέξεις μεταφρασμένου κειμένου (αν δηλαδή πρόκειται για μετάφραση από τη γλώσσα Α στη γλώσσα Β, υπολογίζονται οι λέξεις της γλώσσας Β).

Όταν πρόκειται για μετάφραση προς κινέζικα, σελίδα λογίζονται κάθε 250 ιδεογράμματα. Όταν πρόκειται δε για μετάφραση προς τούρκικα, σελίδα λογίζονται οι 1500 χαρακτήρες (χωρίς κενά διαστήματα).


Τελευταία Ενημέρωση: Ιανουάριος 2016

Επιστροφή στην αρχή