Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-01-2020 12:52

Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κας Ζέτας Αιμιλιανίδου στο 12ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ο.Ι.Υ.Κ. ΣΕΚ

Θα ήθελα κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την πρόσκλησή σας να απευθύνω χαιρετισμό στο 12ο Παγκύπριο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων Κύπρου – ΣΕΚ, μιας ομοσπονδίας που προσέφερε και προσφέρει πάρα πολλά για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα.

Η κυπριακή οικονομία συνεχίζει την πορεία ανάπτυξης στην οποία βρίσκεται κατά τα τελευταία τέσσερα χρόνια, με ετήσιους ρυθμούς ανάπτυξης πέραν του 3%, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες και προοπτικές για ευημερία και πρόοδο.

Ο ιδιωτικός τομέας της Κύπρου είναι νευραλγικός για την οικονομία του τόπου αφού σε αυτόν εργάζεται η μεγάλη πλειοψηφία του εργατικού δυναμικού. Ο τομέας αυτός έχει αναμφίβολα υποστεί πολλές συνέπειες της οικονομικής κρίσης του 2011-2015, με τους εργαζομένους να επωμίζονται σημαντικά βάρη είτε με τη μορφή μειώσεων σε ωφελήματα και μισθούς είτε και ερχόμενοι αντιμέτωποι με την ανεργία. Παρά τις δυσκολίες, όμως, ο ιδιωτικός τομέας σήμερα παρουσιάζει ανάκαμψη, γεγονός που επιτρέπει και την σταδιακή επαναφορά των ωφελημάτων τους, καθώς οι οικονομικές συνθήκες έχουν σαφώς βελτιωθεί.

Με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα να εκφράσω τα ειλικρινή μου συγχαρητήρια στην Ομοσπονδία σας και στο συνδικαλιστικό κίνημα γενικότερα, για την υπεύθυνη στάση που έχουν επιδείξει κατά τη δύσκολη περίοδο της οικονομικής κρίσης. Το συνδικαλιστικό κίνημα έχει αποδείξει από την αρχή της πορείας του, με τη διαχρονική του δράση, ότι διαδραματίζει ένα σημαντικό ρόλο στη θεμελίωση των κοινωνικών και εργασιακών δικαιωμάτων και τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου κοινωνικής προστασίας και ευημερίας για τους εργαζόμενους. 

Από το 2015 που ήταν το προηγούμενο συνέδριο της ομοσπονδίας σας μέχρι σήμερα, έχουν επιτευχθεί σημαντικά βήματα, αρκετά από τα οποία είναι κοινές μας προσπάθειες αφού θεμελιώθηκαν στο πλαίσιο της τριμερούς συνεργασίας είτε με πρωτοβουλία της Κυβέρνησης, είτε και με δική σας πρωτοβουλία έχοντας τη στήριξη της Κυβέρνησης. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνεται η εισαγωγή και πλήρης εφαρμογή του θεσμού του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσα από τον οποίο έχουν στηριχθεί χιλιάδες οικογένειες που αντιμετώπιζαν δυσκολίες, ιδιαίτερα κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης, αλλά και σήμερα. Περιλαμβάνεται, επίσης, η συμφωνία στην οποία έχουμε από κοινού καταλήξει για την επαναφορά του θεσμού της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρμογής, οι τριμερείς συμφωνίες για επαναφορά ωφελημάτων σε καίριους κλάδους της οικονομίας στο πλαίσιο της συνομολόγησης συλλογικών συμβάσεων, καθώς και σειρά άλλων σημαντικών για τους εργαζόμενους παρεμβάσεων.

Όπως ήδη γνωρίζετε, αρκετές συλλογικές συμβάσεις επιχειρήσεων και κλάδων που ανήκουν στην Ομοσπονδία σας έχουν ήδη ανανεωθεί, όπως για παράδειγμα σε εταιρείες λιανικού εμπορίου και σε εταιρείες καθαρισμού. Είμαι βέβαιη ότι θα συνεχίσετε με τον ίδιο ζήλο, την ίδια αποφασιστικότητα και τον ίδιο σεβασμό στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων, κατά την ανανέωση των υπόλοιπων Συλλογικών Συμβάσεων των Κλάδων σας.

Η συνέχιση της αγαστής συνεργασίας της Κυβέρνησης με τους κοινωνικούς εταίρους είναι απαραίτητο συστατικό της επίτευξης των ανωτέρω, αλλά και γενικότερα της προόδου και της ευημερίας των εργαζομένων και της κοινωνίας, ενώ αποδεικνύει περίτρανα στην πράξη τη σημασία της τριμερούς συνεργασίας και του κοινωνικού διαλόγου. Μέσω του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων, διατηρείται η εργατική ειρήνη και προωθείται η συνομολόγηση και ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων, ενώ επιτυγχάνεται παράλληλα και η αναγκαία συναίνεση για την προώθηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων.

Όπως γνωρίζετε, βρίσκεται ήδη σε ισχύ η πρώτη, πολύ σημαντική νομοθεσία που ετοιμάσαμε για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Με τη νομοθεσία που τέθηκε σε ισχύ τον Ιούνιο 2017, έχουν εισαχθεί και εφαρμόζονται έκτοτε αυστηρότατες ποινές και διοικητικά πρόστιμα ενώ ενισχύθηκαν σημαντικά οι εξουσίες των επιθεωρητών του Υπουργείου. Επιπλέον, με σχετική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έχει συσταθεί από τον Ιούνιο 2017 η Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης, η οποία διενεργεί ετησίως πέραν των 6.000 στοχευμένων επιθεωρήσεων για την αδήλωτη εργασία αλλά και για την διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Επιπλέον των 6.000 επιθεωρήσεων κατ’ έτος που διενεργούνται από την Ενιαία Υπηρεσία Επιθεώρησης, το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου διεξήγαγε 2,772 στοχευμένες επιθεωρήσεις σε ιδιωτικά γραφεία, κλινικές, νηπιαγωγεία, οίκους ευγηρίας, εταιρείες παροχής υπηρεσιών ασφαλείας και άλλα υποστατικά, για έλεγχο ως προς τη συμμόρφωση προς την εργατική νομοθεσία.

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων επικεντρώνεται στην καλύτερη διασύνδεση των πολιτικών του στον τομέα της απασχόλησης, με αυτές που αφορούν την κοινωνική προστασία. Η προστασία του εργαζομένου, αποτελεί μια εκ των διαχρονικών μας προτεραιοτήτων και για το λόγο αυτό, ένα από τα σημαντικότερα μέτρα που προωθούμε, είναι η θεσμοθέτηση Εθνικού Κατώτατου Μισθού, η οποία έχει ως σκοπό την πλήρη αναδιαμόρφωση των υφιστάμενων πολιτικών μας στον τομέα αυτό.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ένα αξιοπρεπή μισθό και να εξασφαλίσουμε συνθήκες ίσης μεταχείρισης μεταξύ των επιχειρήσεων. Για το εν λόγω θέμα έχουν ετοιμαστεί σχετικές μελέτες σε συνεργασία με τη Διεθνή Οργάνωση Εργασίας ενώ λαμβάνουμε και τεχνική βοήθεια και τεχνογνωσία από άλλα κράτη μέλη της ΕΕ. Ως είθισται, θα ακολουθήσει η διεξαγωγή κοινωνικού διαλόγου ώστε να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των κοινωνικών εταίρων πριν τη λήψη οποιωνδήποτε αποφάσεων.

Πολύ σημαντική θεωρώ ότι είναι και η συμφωνία των Κοινωνικών Εταίρων για ανανέωση της συλλογικής σύμβασης στον κλάδο της Ξενοδοχειακής Βιομηχανίας, βάσει της οποίας έχει συμφωνηθεί κατώτατος μισθός για πρώτη φορά αναφορικά με σειρά επαγγελμάτων του κλάδου. Όπως προνοούσε η συμφωνία με τους κοινωνικούς εταίρους, τα επαγγέλματα αυτά έχουν ήδη περιληφθεί με Διάταγμα του Υπουργικού Συμβουλίου στις νομοθετικές διατάξεις που διέπουν τους κατώτατους μισθούς από 1/1/2020.

Σε ό,τι αφορά την ανεργία, η συνεχής μείωση που παρουσιάζει η ανεργία τα τελευταία χρόνια είναι σίγουρα ένα πολύ θετικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Οκτώβριος 2019 ήταν ο 66ος συνεχής μήνας κατά τον οποίο η ανεργία μειώθηκε σε σχέση με πριν από 12 μήνες, ενώ τόσο το 2017 όσο και το 2018 η Κύπρος καταγράφει διαδοχικά τη μεγαλύτερη μείωση της ανεργίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε ετήσια βάση, ευρισκόμενη, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επιπλέον, τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν ότι η μείωση της ανεργίας οφείλεται στην αύξηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καθώς η απασχόληση έχει αυξηθεί κατά 72.118 πρόσωπα μεταξύ 2015 και 2019, μια πολύ σημαντική αύξηση της απασχόλησης κατά 20,9%.

Θα ήταν παράλειψή μου να μην αναφερθώ στα δεκάδες σχέδια που έχουν υλοποιηθεί τα τελευταία χρόνια, τα οποία αποσκοπούσαν στην παροχή κινήτρων για εργοδότηση ή και κατάρτιση σε διάφορες ομάδες πληθυσμού καθώς και αναφορικά με μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας και προωθώντας με τον τρόπο αυτό την απασχόληση και καταπολεμώντας την ανεργία και την αδήλωτη απασχόληση.

Αξίζει να αναφερθεί ότι για το έτος 2018 η Κύπρος ήταν πρώτη από τις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε απορρόφηση κονδυλίων από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο το οποίο διαχειρίζεται το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ενώ, όπως όλοι γνωρίζετε, η ανεργία στην Κύπρο, πέραν του γεγονότος ότι παρουσιάζει σταθερή καθοδική πορεία, υποχώρησε κατά το 2019 στο 6.5%, το οποίο είναι το χαμηλότερο επίπεδο από το 2009. Η πολιτική μας για επιδότηση της εργασίας και της κατάρτισης συνεχίζεται και ένας από τους σημαντικούς στόχους της Κυβέρνησης είναι η μείωση της ανεργίας και η επαναφορά της οικονομίας σε συνθήκες πλήρους απασχόλησης, με ανεργία κάτω από 5%.

Ένας άλλος πολύ σημαντικός τομέας ο οποίος επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό όλους τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα είναι και το συνταξιοδοτικό. Γι’ αυτό το λόγο έχουμε θέσει στις άμεσες προτεραιότητες μας τη μελέτη και βελτίωση του όλου συστήματος προς όφελος των εργαζομένων που συνεισφέρουν στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Ο κύριος σκοπός της εν λόγω μελέτης είναι να αξιολογηθεί η αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του πρώτου πυλώνα του συνταξιοδοτικού μας συστήματος και ειδικότερα των σχεδίων κοινωνικής προστασίας για ενίσχυση των εισοδημάτων των συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα, με στόχο τη μεταρρύθμιση του εν λόγω συστήματος, ώστε με το νέο σχεδιασμό να επιτυγχάνονται με καλύτερο δυνατό τρόπο οι βασικοί στόχοι της πολιτικής συντάξεων. Οι βασικοί στόχοι πολιτικής συντάξεων είναι:

1. Μείωση του κινδύνου φτώχειας των συνταξιούχων

2. Διασφάλιση επαρκούς συνταξιοδοτικού εισοδήματος

3. Αλληλεγγύη και δικαιοσύνη μεταξύ και εντός των γενεών

4. Διασφάλιση της μακροχρόνιας βιωσιμότητας των συντάξεων

5. Αποδοτικότητα συστήματος μέσω μείωσης αντικινήτρων για εργασία.

Οι στόχοι όλων μας είναι κοινοί και δεν είναι άλλοι από την προώθηση της κοινωνικής ευημερίας και τη διατήρηση κοινωνικής συνοχής, την ανάπτυξη της οικονομίας, την ενίσχυση της απασχόλησης και παράλληλα, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των εργαζομένων, καταπολεμώντας την όποια αδικία, διάκριση ή ανισότητα, τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Προς επίτευξη των στόχων που έχουμε θέσει, έχουμε προχωρήσει κατά τα τελευταία χρόνια σε σειρά μεταρρυθμίσεων αλλά και υλοποίηση πολιτικών, εκ των οποίων αναφέρω σε συντομία τα ακόλουθα:

 • Με την εισαγωγή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έγινε κατορθωτή η στήριξη των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, που δεν διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχώς αυξανόμενα ενοίκια σε όλη την Κύπρο, έχουμε εντός του 2019 προχωρήσει στην αύξηση του παρεχόμενου επιδόματος ενοικίου κατά περίπου 50% σε όλες τις κατηγορίες των δικαιούχων, στη βάση σχετικής μελέτης που έχουμε ολοκληρώσει.
 • Παρέχονται σημαντικά κίνητρα για την ενεργοποίηση των ικανών προς εργασία δικαιούχων του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος στο πλαίσιο πακέτου μέτρων που εφαρμόζονται για επιδότηση της εργασίας, της κατάρτισης και της απόκτησης δεξιοτήτων. Πρέπει να σημειωθεί ότι βάσει της νομοθεσίας, οι ικανοί προς εργασία δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος έχουν υποχρέωση να αποδεχθούν την ένταξη τους σε κατάλληλα προγράμματα εκπαίδευσης ή προσφορά εργασίας την οποία έχουν τις δεξιότητες να εκτελέσουν, αλλιώς εκπίπτουν του δικαιώματος παροχής ΕΕΕ.
 • Έχει αναθεωρηθεί πλήρως η πολιτική για τα θέματα φροντίδας και έχει ήδη τεθεί σε ισχύ ένα ολοκληρωμένο «Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας» με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την προώθηση της κοινωνικής ένταξης ατόμων, στα οποία περιλαμβάνονται και τα παιδιά των οποίων οι οικογένειες είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, μέσα από την επιδότηση των διαπιστωμένων αναγκών τους για υπηρεσίες φροντίδας. Το Σχέδιο Επιδότησης Υπηρεσιών Φροντίδας έχει ενισχυθεί σημαντικά με την εφαρμογή σειράς εξειδικευμένων σχεδίων για παροχή ενισχυμένης κατ’ οίκον φροντίδας σε άτομα με αναπηρία αλλά και ηλικιωμένους άνω των 80 ετών, πρόσωπα δηλαδή που αντιμετωπίζουν αυξημένες ανάγκες φροντίδας.
 • Με την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας από την 1/6/2019 και την προγραμματιζόμενη επέκταση και πλήρη υλοποίηση του από την 1/6/2020 με τη συμπερίληψη της ενδονοσοκομειακής περίθαλψης, έχει υλοποιηθεί ένας κοινωνικός στόχος δεκαετιών και πλέον, όλοι οι συμπολίτες μας έχουν πλήρη και απρόσκοπτη πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας τις οποίες χρειάζονται.
 • Προγράμματα όπως το Σχέδιο Επιχορήγησης Διακοπών Εργοδοτουμένων, μέσω του οποίου επιχορηγούνται οι θερινές διακοπές σε ορεινά θέρετρα, με πλήρη διατροφή, για εργοδοτούμενους με μεσαία ή χαμηλά εισοδήματα, συνεχίζονται και επεκτείνονται.
 • Επιπλέον, από το 2018 αρχίσαμε την εφαρμογή του αντίστοιχου Σχεδίου Επιχορήγησης Διακοπών για Συνταξιούχους με Χαμηλά Εισοδήματα, μέσω του οποίου επιχορηγούνται πλήρως οι χειμερινές διακοπές συνταξιούχων με χαμηλά εισοδήματα σε ορεινά θέρετρα, ενώ το Σχέδιο αυτό έχει ενισχυθεί πλέον και έχει καταστεί ετήσιος θεσμός.
 • Προωθείται εντός του 2020 η κατάργηση των ταμείων των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων με την παράλληλη υιοθέτηση αυτοματοποιημένων μεθόδων είσπραξης των εισφορών στα Ταμεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως εφαρμόζεται σε άλλα κυβερνητικά τμήματα και σε πολλούς οργανισμούς δημοσίου δικαίου. Με τον τρόπο αυτό, δεκάδες χιλιάδες συμπολίτες μας θα μπορούν να καταβάλλουν τις υποχρεώσεις τους απευθείας από τους τραπεζικούς τους λογαριασμούς, χωρίς να υποβάλλονται στην ταλαιπωρία αναμονής σε ουρές για πληρωμή στα κατά τόπους ταμεία. Ταυτόχρονα, με την αλλαγή αυτή, απελευθερώνεται από την υπηρεσία σε ταμεία ένας σημαντικός αριθμός λειτουργών, οι οποίοι θα μπορέσουν να ενισχύσουν άλλους, ουσιώδεις τομείς αρμοδιότητας των Υπηρεσιών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως για παράδειγμα την εξέταση αιτήσεων για συντάξεις και επιδόματα, μειώνοντας τον χρόνο διεκπεραίωσης και για αυτά τα ζητήματα.
 • Από τον Αύγουστο 2017 έχει θεσμοθετηθεί η παροχή πληρωμένης άδειας πατρότητας σε χιλιάδες νέους γονείς με παράλληλη προστασία της πατρότητας στην εργασία, ανάλογης της προστασίας που παρέχεται για τη μητρότητα.
 • Έχει κατοχυρωθεί από 1/1/2019 το δικαίωμα σε σύνταξη χηρείας από άντρες υπό τους  ίδιους όρους με τις γυναίκες, αφού με νομοσχέδιο που έχουμε καταθέσει και έχει ψηφιστεί από τη Βουλή των Αντιπροσώπων έχει αρθεί επιτέλους η αδικία που υπήρχε στη νομοθεσία όλα τα προηγούμενα χρόνια.
 • Με προϋπολογισμό που υπερβαίνει τα €7 εκ. υλοποιείται το Σχέδιο για την αύξηση της θεσμοθετημένης σύνταξης όσων πολέμησαν ή αιχμαλωτίστηκαν λόγω της τουρκικής εισβολής, περιλαμβανομένης και 13ης καταβολής του σχετικού επιδόματος.
 • Από το 2017 άρχισε η σταδιακή επαναφορά του Τιμητικού Επιδόματος Πολύτεκνης Μάνας που είχε καταργηθεί το 2012. Ως πρώτο βήμα, παροχή ετήσιου ποσού από €300 μέχρι €100 στη βάση εισοδηματικών κριτηρίων για τα έτη 2017 και 2018. Από το 2019 το επίδομα αυξήθηκε σε €400 μέχρι €200, μια αύξηση κατά €100 για όλες τις κατηγορίες δικαιούχων, ενώ περαιτέρω και οι 16.500 δικαιούχες έχουν περιληφθεί στο Σχέδιο Χριστουγεννιάτικου Δώρου λαμβάνοντας ακόμη €100.
 • Από το 2016 εγκαινιάσαμε την παροχή της «Προίκας του Μωρού», που περιλαμβάνει βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως εξοπλισμό, λευκά είδη, βρεφικές πάνες και είδη προσωπικής υγιεινής και φροντίδας για μωρά, συνολικής αξίας €1.649, σε οικογένειες που είναι δικαιούχοι Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος ή που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, για κάθε νεογέννητο παιδί.
 • Για πρώτη φορά, από το 2016 αναγνωρίζεται το δικαίωμα της γυναίκας η οποία αποκτά τέκνο μέσω παρένθετης μητέρας, σε άδεια μητρότητας καθώς και όλων των άλλων δικαιωμάτων που έχει η βιολογική μητέρα με βάση τις νομοθεσίες.
 • Τα τελευταία χρόνια έχουν αυξηθεί ουσιαστικά τόσο οι παροχές, όσο και το επίδομα σε συνταξιούχους με χαμηλά εισοδήματα. Ειδικότερα για το μηνιαίο επίδομα που παραχωρείται, με δύο διαδοχικές αυξήσεις κατά τα έτη 2016 και 2019, έχει αυξηθεί κατά 50%, ενώ η Κυβέρνηση μελετά περαιτέρω ενίσχυσή του.
 • Έχουν αυξηθεί κατά περίπου 30% όλες οι παροχές προς άτομα με αναπηρίες, ενώ έχουν διευρυνθεί τα κριτήρια παροχών, όπως για παράδειγμα τα κριτήρια που αφορούν στο επίδομα διακίνησης σε άτομα με αναπηρίες, για να συμπεριλάβουν χιλιάδες νέους δικαιούχους.
 • Επίσης, το θέμα της ίσης μεταχείρισης στην απασχόληση μας απασχόλησε έντονα και γι’ αυτό προωθήσαμε σχετικό νομοσχέδιο, βάσει του οποίου διασφαλίζεται η ίση μεταχείριση των εργαζομένων για το ίδιο είδος εργασίας και κατά συνέπεια αποφεύγεται η εκμετάλλευση ορισμένων κατηγοριών εργαζομένων και η περιθωριοποίηση στην ανεργία για άλλους.
 • Το Υπουργείο ανέκαθεν έθετε σε ψηλή προτεραιότητα τα θέματα ασφάλειας και υγείας στην εργασία και ένας από τους πάγιους στόχους του είναι η διασφάλιση της ζωής, της υγείας και της αρτιμέλειας των εργαζομένων. Για την αντιμετώπιση της αύξησης του αριθμού των εργατικών ατυχημάτων πραγματοποιήθηκαν εντός του 2019 τρεις ειδικές συνεδρίες του Παγκύπριου Συμβουλίου Ασφάλειας και Υγείας. Τα μέλη του Συμβουλίου κατέθεσαν τις εισηγήσεις τους και στη συνέχεια, ετοιμάστηκε και εφαρμόζεται Σχέδιο Δράσης, το οποίο περιλαμβάνει χωριστά τις ενέργειες που αφορούν το Υπουργείο και τις ενέργειες που αφορούν τις Εργοδοτικές Οργανώσεις, τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις, καθώς και άλλους επιστημονικούς ή επαγγελματικούς Φορείς που εμπλέκονται στα θέματα αυτά.

Η Κυβέρνηση, παραμένει παρούσα, έτοιμη πάντοτε να αντιμετωπίσει τις όποιες προκλήσεις παρουσιάζονται, με γνώμονα πάντοτε το καλώς νοούμενο συμφέρον των πολιτών, διασφαλίζοντας τις αρχές της κοινωνικής δικαιοσύνης, ισότητας και συνοχής. Οι προσπάθειες μας δεν σταματούν, αλλά αντίθετα ενδυναμώνονται με σκοπό τη συνεχή βελτίωση.

Κλείνοντας, θέλω να διαβεβαιώσω την Ομοσπονδία σας ότι η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων παραμένουν δίπλα σας, έτοιμοι να συνεχίσουν τη στενή συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους, στο πλαίσιο εποικοδομητικού και παραγωγικού κοινωνικού διαλόγου, με απώτερο τον κοινό μας στόχο για ευημερία και πρόοδο της κοινωνίας.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου σας. 

(ΕΚ/EI)