Τελευταίες Ειδήσεις

Αποστολή & Όραμα

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως κρατική υπηρεσία επικοινωνίας, έχει την ευθύνη της παροχής ενημερωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν την Κυβερνητική πολιτική, προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το κοινό.

Διαχειριζόμαστε την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης και συντονίζουμε τις σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ του κοινού και των αρχών,  τις σχέσεις με τους δημοσιογράφους και τις διαδικτυακές κοινότητες, μέσα από συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ομάδα μας σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμες επικοινωνιακές στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται σε μία μεγάλη κλίμακα στρατηγικών αλλαγής συμπεριφοράς, προωθώντας τις θέσεις της κυβέρνησης εφαρμόζοντας πολυεπίπεδη επικοινωνία μέσω του Τύπου και των ΜΜΕ, ψηφιακών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διεθνών ΜΜΕ και δικτύων, κοινωνικών φορέων και σχέσεων με οργανώσεις, εκδηλώσεις, εκδόσεις και ευρωπαϊκές και διεθνείς σχέσεις.

Ευθύνη μας είναι παράλληλα και η προώθηση της ελευθερίας της μετάδοσης πληροφοριών, η διασφάλιση της συνέχισης της υφιστάμενης και της παλιάς γνώσης μέσω της αρχειοθέτησης, της ιστορίας και του πολιτισμού μέσω της ελεύθερης πρόσβασης στην ψηφιοποιημένη πληροφόρηση, τον έντυπο Τύπο, το φωτογραφικό και άλλο επικοινωνιακό περιεχόμενο.

Στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ενθαρρύνουμε, ανταμείβουμε και εξαρτόμαστε από τη δημιουργικότητα, την ενόραση, τη συνεχή μάθηση, την ομαδικότητα και τον ενθουσιασμό της ομάδας μας, έτσι ώστε να δρούμε ως ένας έμπιστος εταίρος τόσο της κοινωνίας και της κυβέρνησης, με απτά και θετικά αποτελέσματα και για τους δύο.

Το όραμα του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών είναι:

  • Η δημιουργία στρατηγικής για εδραίωση της «Εικόνας» της  Κύπρου για την παρούσα και τη μελλοντική γενιά.
  • Η διασφάλιση θετικής φήμης της χώρας μέσω της αξιοπιστίας, της συνέπειας και της υπευθυνότητάς μας.
  • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή επικοινωνιακής στρατηγικής που να αποδεικνύει τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό…

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών ως κρατική υπηρεσία επικοινωνίας, έχει την ευθύνη της παροχής ενημερωμένων υπηρεσιών πληροφόρησης και επικοινωνίας που αφορούν την Κυβερνητική πολιτική, προς τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και το κοινό.

Διαχειριζόμαστε την επικοινωνιακή στρατηγική της κυβέρνησης και συντονίζουμε τις σχέσεις επικοινωνίας μεταξύ του κοινού και των αρχών,  τις σχέσεις με τους δημοσιογράφους και τις διαδικτυακές κοινότητες, μέσα από συνέργειες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Η ομάδα μας σχεδιάζει και εφαρμόζει καινοτόμες επικοινωνιακές στρατηγικές, οι οποίες βασίζονται σε μία μεγάλη κλίμακα στρατηγικών αλλαγής συμπεριφοράς, προωθώντας τις θέσεις της κυβέρνησης εφαρμόζοντας πολυεπίπεδη επικοινωνία μέσω του Τύπου και των ΜΜΕ, ψηφιακών και κοινωνικών μέσων δικτύωσης, διεθνών…

Διαβάστε περισσότερα