Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-03-2020 13:53

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας προέβη σε ενημέρωση για το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Προφυλασσόμαστε, αποφεύγουμε επαφές, μένουμε σπίτι,

αντιμετωπίζουμε την επιδημία

– Στηρίζουμε παιδαγωγικά τα παιδιά όσο θα μένουν σπίτι

 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη, σήμερα στο Υπουργείο, σε ενημέρωση των ΜΜΕ για το σύστημα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Υλοποιώντας τις αποφάσεις και τα έκτακτα μέτρα που προωθεί η Κυβέρνηση μας για την προστασία της δημόσιας υγείας και για να αντιμετωπίσουμε την επιδημία του κορωνοϊού έχουμε πει ότι είναι υποχρέωση του κράτους να στηρίξει παιδαγωγικά τους μαθητές και τις μαθήτριες σε όλη αυτή την περίοδο που δεν θα τυγχάνουν κανονικής διδασκαλίας στα σχολεία. Όλες τις προηγούμενες μέρες, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας -οι Διευθύνσεις του Υπουργείου μαζί με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο που έπαιξε συντονιστικό ρόλο-, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, αλλά και με την πολύτιμη συνεργασία των εκπαιδευτικών σε όλα τα σχολεία, έχουμε φέρει εις πέρας ένα πολύ σημαντικό έργο. Υπάρχει ήδη ολοκληρωμένη υποδομή, ούτως ώστε να μπορούμε να παρέχουμε ολοκληρωμένα και συστηματικά εξ αποστάσεως και διδασκαλία και άλλη παιδαγωγική υποστήριξη σε όλα τα δημόσια σχολεία.

Συγκεκριμένα, οι γονείς και οι κηδεμόνες των παιδιών στη δημόσια εκπαίδευση αλλά και οι εκπαιδευτικοί, καθώς και οι ίδιοι οι μαθητές και οι μαθήτριες όπως και το ευρύτερο κοινό πρέπει να πληροφορηθούν τα ακόλουθα:

1. Αυτές τις μέρες περισσότεροι από 110 χιλιάδες εκπαιδευτικοί και μαθητές/μαθήτριες έχουν ενταχθεί και έχουν πρόσβαση στο Σύστημα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης που αναπτύσσουμε. Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και νιώθουμε ικανοποίηση που ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Τα παιδιά που μένουν σπίτι θα τύχουν εκπαιδευτικής υποστήριξης.

2. Οι διευθύνσεις των δημόσιων σχολείων ήρθαν σε επαφή με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές/τριές τους, μέσω των εκπαιδευτικών, και τους ενημέρωσαν για την Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση και τον τρόπο που θα συμμετάσχουν τα παιδιά.

3. Στις λίγες εκείνες περιπτώσεις που δεν κατέστη δυνατόν να γίνει αυτή η επικοινωνία, προτρέπονται οι γονείς/κηδεμόνες να επικοινωνήσουν με το σχολείο των παιδιών τους για να έχουν σχετική πληροφόρηση. Οι διευθυντές των σχολείων έχουν λάβει συγκεκριμένες οδηγίες τις οποίες πρέπει όλοι να ακολουθήσουν για να εφαρμοσθεί ομαλά το γενικό Σύστημα.

4. Οι διευθύνσεις των σχολείων, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, έχουν καταρτίσει Σχέδιο Δράσης και πρόγραμμα εξ αποστάσεως διδασκαλίας, η οποία θα προχωρήσει στη βάση του Αναλυτικού Προγράμματος των σχολείων, το οποίο βεβαίως και θα προσαρμοστεί στις περιστάσεις.

5. Μέχρι μεθαύριο ενεργοποιείται πλήρως η υποδομή και το σύνολο σχεδόν εκατό χιλιάδων μαθητών και μαθητριών θα συμμετέχουν τακτικά, με πρόσβαση και κωδικούς για το συγκεκριμένο πρόγραμμα που ενεργοποιείται για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, σύμφωνα με το καθημερινό πρόγραμμα που καταρτίζεται και τους κοινοποιείται.

6. Ταυτόχρονα, συγκεντρώθηκαν πληροφορίες για τις δυνατότητες των νοικοκυριών και για τυχόν ελλείψεις σε εξοπλισμό ή συνδεσιμότητα στα σπίτια. Οι ελλείψεις αυτές είναι περιορισμένες και πιστεύω ότι μπορούμε να τις αντιμετωπίσουμε.

7. Με πρωτοβουλία του Υπουργείου μας και την προθυμία που επέδειξαν ιδιωτικοί φορείς που έχουν εκδηλώσει την πρόθεση και θα συνεισφέρουν, θα συμπληρωθούν κενά που έχουν καταγραφεί σε συνδεσιμότητα ή εξοπλισμό και θα στηριχθούν νοικοκυριά, προκειμένου όλα τα παιδιά να τύχουν της παιδαγωγικής υποστήριξης που θα δοθεί σε αυτή την έκτακτη περίοδο. Για το σκοπό αυτό θα γίνει τις επόμενες μέρες ενημέρωση των ενδιαφερομένων.

8. Σύμφωνα με τη γενική κατεύθυνση πολιτικής της Κυβέρνησης, θα στηρίξουμε παιδιά και οικογένειες ούτως ώστε κανείς να μην αποκλειστεί από τη γενική προσπάθεια παιδαγωγικής υποστήριξης στο σπίτι.

9. Πολλοί εκπαιδευτικοί είχαν ήδη ηλεκτρονική επικοινωνία και παρείχαν παιδαγωγική υποστήριξη στην τάξη τους, με δική τους πρωτοβουλία, ανεξάρτητα από το Σύστημα που αναπτύσσεται από το Υπουργείο, χρησιμοποιώντας διάφορα προγράμματα και μέσα. Αξίζουν συγχαρητηρίων.

10. Θέλω λοιπόν να επισημάνω ότι δεν είναι μόνο στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στη δημόσια εκπαίδευση εκπαιδευτικοί έδειξαν αντανακλαστικά και βρέθηκαν αμέσως έτοιμοι και πρόσφεραν εξ αποστάσεως εκπαίδευση ή άλλη υποστήριξη στα παιδιά. Το στοίχημα για μας είναι να το γενικεύσουμε παντού και από όλους τους εκπαιδευτικούς για όλα τα παιδιά.

11. Πέραν όμως του επαίνου για την πρωτοβουλία και το φιλότιμο που έδειξαν, πρέπει να διευκρινισθεί ότι το Σύστημα εξ Αποστάσεως του Υπουργείου αναπτύσσεται μέσω του συγκεκριμένου αδειοδοτημένου προγράμματος λογισμικού, όπως έχουν ενημερωθεί τόσο οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές/τριες. Έχει επιλεγεί ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, σύμφωνα με τη γνωμοδότηση και συμβουλές ειδικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες λειτουργικές ανάγκες του συνολικού μαθητικού πληθυσμού, αλλά και ζητήματα που σχετίζονται με την προστασία προσωπικών δεδομένων και τις ιδιαίτερες ηλικιακές ομάδες προς τις οποίες απευθυνόμαστε.

12. Φροντίσαμε όμως και στο πρόγραμμα που υιοθετήσαμε έχουν συμπεριληφθεί και άλλα δημοφιλή προγράμματα που ήδη χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα οι εκπαιδευτικοί, ούτως ώστε τους επιτραπεί να συνεχίσουν απρόσκοπτα το έργο τους και να δοθεί συνέχεια στην προωτοβουλία τους.

13. Υπενθυμίζεται ότι αυτή την περίοδο διοργανώνεται από τις υπηρεσίες του Υπουργείου πρόσθετη σχετική επιμόρφωση/ενημέρωση εκπαιδευτικών για ζητήματα τεχνολογίας, όπου είναι αναγκαίο.

14. Τα σχολεία θα ενημερώσουν τις επόμενες ημέρες, μέσω των εκπαιδευτικών, για το πρόγραμμα Εξ Αποστάσεως Διδασκαλίας –εκεί όπου αυτό εφαρμόζεται- καθώς και για όποια άλλη ηλεκτρονική εξ αποστάσεως παιδαγωγική υποστήριξη που θα παρέχεται σε κάθε βαθμίδα και σε κάθε τάξη της δημόσιας εκπαίδευσης.

15. Εκτός από την εξ αποστάσεως διδασκαλία αναρτάται συνεχώς υλικό παιδαγωγικής υποστήριξης τόσο στον Ιστότοπο του Υπουργείου όσο και σε Ιστοσελίδες σχολείων. Ορισμένες από τις ιστοσελίδες ξεχωρίζουν πραγματικά για την ποιότητα και τη φροντίδα που δείχνουν. Πληροφορούμε τους γονείς/κηδεμόνες και προτρέπουμε τα παιδιά να συμβουλεύονται τόσο τον Ιστότοπο του Υπουργείου όσο και την Ιστοσελίδα του σχολείου τους, προκειμένου να βρίσκουν ενδιαφέρον παιδαγωγικό υλικό και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.

16. Αξιοποιώντας την προσφορά του Ραδιοφωνικού Ιδρύματος Κύπρου και τριών άλλων ιδιωτικών τηλεοπτικών σταθμών, το Υπουργείο διοργανώνει με τη συνεργασία τους ειδικό τηλεοπτικό πρόγραμμα το οποίο ήδη έχει αρχίσει να μεταδίδεται και απευθύνεται στις μικρότερες ηλικίες.

17.  Όσον αφορά την περαιτέρω οργάνωση της σχολικής χρονιάς, τη διδασκαλία και τις εξετάσεις, προτρέπονται οι γονείς και οι μαθητές/τριες να μην λαμβάνουν υπόψη τυχόν τοποθετήσεις οποιουδήποτε ή και οποιεσδήποτε άλλες διαδόσεις. Το Υ.Π.Π.Α.Ν. έχει ανακοινώσει την αναστολή της διδασκαλίας μέχρι και τις 10 Απριλίου (δηλαδή πρακτικά μέχρι το τέλος της περιόδου των διακοπών του Πάσχα, στις 26 Απριλίου). Το τι θα γίνει στη συνέχεια, ως προς τη λειτουργία των σχολείων, θα ανακοινωθεί έγκαιρα από το Υπουργείο. Οι αναγκαίες αποφάσεις θα ληφθούν την ώρα που θα υπάρχουν ασφαλή δεδομένα και κανείς δεν χρειάζεται να προτρέχει.

18. Στο Υπουργείο Παιδείας έχουν γίνει οι σχεδιασμοί εκείνοι που χρειάζονται προκειμένου να εφαρμοστούν ειδικές πρόνοιες για το τρέχον σχολικό έτος, σε όλες τις πιθανές περιπτώσεις. Αναλόγως των ευρύτερων εξελίξεων και της τροπής που παίρνει η επιδημία, θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από την Κυβέρνηση. Το βέβαιο είναι ότι δεν θα ζημιωθούν τα παιδιά ούτε και θα παρεμποδιστεί η σχολική σταδιοδρομία τους. Θα εφαρμοστεί ό,τι εξυπηρετεί καλύτερα το δημόσιο συμφέρον, την εκπαίδευση και το καλό των παιδιών.

19. Σε οποιαδήποτε περίπτωση οι γονείς/κηδεμόνες και οι μαθητές/-τριες πρέπει να γνωρίζουν ότι η διδασκαλία που θα γίνει εξ αποστάσεως δεν θεωρείται ως διδασκαλία που θα κριθεί σε εξετάσεις. Σε εξετάσεις θα συμπεριληφθεί μόνο ό,τι θα έχει διδαχτεί στην τάξη, ό,τι θα διδαχθεί και φέτος μέχρι το τέλος του σχολικού έτους.

20. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση θα περιοριστεί μόνο σε όσα είχαν διδαχτεί προηγουμένως στο σχολείο, πριν την αναστολή της φοίτησης. Η εξ αποστάσεως διδασκαλία δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα και πρέπει να προχωρήσουν τη διδασκαλία, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, όπως αυτό θα προσαρμοστεί, από το σημείο που αυτή έχει διακοπεί, χωρίς να αποκλείεται να κάνουν και επαναλήψεις ή εργασίες εμπέδωσης, κατά την κρίση τους και σύμφωνα με τα δεδομένα της τάξης τους. Τα σχολεία θα αξιοποιήσουν την εξ αποστάσεως διδασκαλία προκειμένου να ακολουθήσουν το Αναλυτικό Πρόγραμμα, στο βαθμό που είναι δυντόν.

21. Εισηγήσεις που έγιναν για να μην προχωρήσει η διδασκαλία πέραν του σημείου που αυτή διακόπηκε στην τάξη και να περιοριστούμε απλώς σε επαναλήψεις δεν μπορεί να γίνουν δεκτές, διότι θα αφαιρούσαν την όποια πρόσθετη δυνατότητα μας δίνει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Δίνουμε την πρωτοβουλία στους εκπαιδευτικούς και στα σχολεία να καταρτίσουν το σχέδιο δράσης τους, νοουμένου ότι θα παρέχουμε διδασκαλία στα παιδιά και θα δώσουμε συνέχεια στην παιδαγωγική διαδικασία από το σπίτι τους.

22. Σχετικά με το χρόνο διεξαγωγής, το πρόγραμμα και το περιεχόμενο της Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης, καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψη και να ακολουθούν τις οδηγίες που δίνονται από το Υ.Π.Π.Α.Ν., μέσω της διέυθυνσης του σχολείου τους. Καταβάλλεται προσπάθεια για ξεχωριστό ωράριο της Δημοτικής και της Μέσης Εκπαίδευσης προκειμένου να διευκολυνθούν οικογένειες με παιδιά σε διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η κάθε σχολική μονάδα θα γνωστοποιήσει το πρόγραμμά της.

23. Όσον αφορά τα όσα ισχύουν για την εργασία, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευτικών μέσα στις ιδιαίτερες συνθήκες που επικρατούν, αυτά ορίζονται από τα Διατάγματα που έχουν εκδοθεί και τις οδηγίες που δίνονται από την Κυβέρνηση. Ό,τι ισχύει ανά πάσα στιγμή για την υπόλοιπη δημόσια υπηρεσία, ισχύει και για τους εκπαιδευτικούς. Ουδεμία απόπειρα να δοθούν από οποιονδήποτε άλλες, διαφορετικές οδηγίες ή κατευθύνσεις έχει εφαρμογή. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί να λαμβάνουν υπόψη και να ακολουθούν τις γενικές οδηγίες που δίνονταί από την Κυβέρνηση.

24. Το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας θεωρεί την προσπάθεια που γίνεται επιτυχώς αυτές τις μέρες ως μια μεγάλη κατάκτηση για τα εκπαιδευτικά πράγματα στον τόπο μας.

25. Το συνολικό Σύστημα Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και Παιδαγωγικής Στήριξης που εκτυλίσσεται, αποδεικνύει ότι άμα θέλουμε μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί και ότι το δημόσιο σχολείο μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες των καιρών και να αξιοποιήσει την τεχνολογική πρόοδο. Δείχνει όμως η εμπειρία αυτή και τη φιλομάθεια των παιδιών και τη φροντίδα των γονιών/κηδεμόνων για την εκπαίδευση τους, όπως και το φιλότιμο και την αφοσίωση των εκπαιδευτικών. Δουλειά και καθήκον όλων εμάς στο Υπουργείο και στις τάξεις των σχολείων είναι η εκπαίδευση των παιδιών και θα το πετύχουμε αντιμετωπίζοντας και αυτήν ακόμα την απειλή του κορωνοϊού.

26. Το Σύστημα αξιοποίησης των ηλεκτρονικών μέσων και ψηφιακής υποστήριξης της εκπαίδευσης είναι πλέον μια μόνιμη κατάκτηση του εκπαιδευτικού συστήματος, η οποία μπορεί να έχει και στη συνέχεια πολλές άλλες χρήσεις και εφαρμογές, εμπλουτίζοντας τις δυνατότητές μας και κάτω από κανονικές συνθήκες στο μέλλον.

ΙΠ