Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-09-2020 18:53

Παροχή οικονομικής βοήθειας σε γεωργοκτηνοτρόφους που υπέστησαν ζημιές από καιρικά φαινόμενα και σε εγκλωβισμένους που πλήγηκαν από πυρκαγιά με απόφαση Υπουργικού

Την καταβολή οικονομικής βοήθειας μέγιστου ύψους €4.100.000 σε γεωργοκτηνοτρόφους για τις πληγείσες από ακραία καιρικά φαινόμενα καλλιέργειές τους, ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο. Το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος υπέβαλε την εν λόγω πρόταση λαμβάνοντας υπόψη τις σοβαρές ζημιές που προκλήθηκαν σε γεωργικές καλλιέργειες από μια σειρά ακραίων καιρικών φαινομένων το 2019 και τις αρχές του 2020, με αποτέλεσμα αριθμός γεωργών να υποστεί σημαντικές ζημιές. Σε ορισμένες περιπτώσεις δε, οι ζημιές έφτασαν, σε ποσοστό, το 100% της αναμενόμενης παραγωγής. 

Η καταβολή των εν λόγω αποζημιώσεων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω του Ταμείου Προστασίας και Ασφάλισης της Γεωργικής Παραγωγής, θα καλύψει τις ζημιές που προκλήθηκαν:

(α) στη χειμερινή εσοδεία πατατών 2019-20, κατά τους μήνες Οκτώβριο 2019 μέχρι Φεβρουάριο 2020,

(β) σε σιτηρά από πλημμύρα, πολυομβρία, χαλάζι και κίτρινη σκωρίαση το 2019,

(γ) σε λαχανικά και άλλες εποχιακές καλλιέργειες το 2019,

(δ) σε δενδρώδεις καλλιέργειες το 2019,

(ε) στο πάγιο κεφάλαιο και τις γεωργικές υποδομές το 2019, καθώς και την

(στ) καταβολή ενίσχυσης ήσσονος σημασίας για ζημιές του 2019 σε λοιπές δενδρώδεις και εποχιακές καλλιέργειες.

Σημειώνεται ότι για τις ζημιές στις πατάτες, τα λαχανικά και άλλες εποχιακές καλλιέργειες, έχει ήδη καταβληθεί μέρος των αποζημιώσεων στους πληγέντες γεωργούς, με βάση προηγούμενη απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου. 

Ενίσχυση εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων γεωργών που πλήγηκαν από πυρκαγιά στον κατεχόμενο Κορμακίτη

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε παράλληλα και το «Σχέδιο παραχώρησης οικονομικής βοήθειας σε πληγέντες εγκλωβισμένους και επανεγκατασταθέντες γεωργούς, εξαιτίας πυρκαγιάς στον κατεχόμενο Κορμακίτη».

Με αφορμή την εν λόγω πυρκαγιά, που ξέσπασε τον περασμένο Μάιο και κατέκαψε μέρος της καλλιεργούμενης γης των εγκλωβισμένων και επανεγκατασταθέντων γεωργών, το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ανθρωπιστικών Θεμάτων, ετοίμασε Σχέδιο για παραχώρηση οικονομικής βοήθειας, ανάλογης με τις εκτάσεις στρεμμάτων σιτηρών και κτηνοτροφικών φυτών που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά. 

Αν και ο συνολικός προϋπολογισμός του Σχεδίου που ανέρχεται στις €40.000 δεν είναι ιδιαίτερα υψηλός, ωστόσο αναμένεται ότι θα αποτελέσει σημαντική στήριξη των δραστηριοτήτων των εγκλωβισμένων γεωργών μας αλλά και ένδειξη της εκτίμησης προς το έργο που επιτελούν και τις ειδικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν κατά τη διεξαγωγή των γεωργικών τους δραστηριοτήτων.

Το Τμήμα Γεωργίας θα προχωρήσει στο αμέσως επόμενο διάστημα στην καταβολή της οικονομικής βοήθειας, η οποία θα προέρθει από εξοικονομήσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

(ΜΑΚ/ΕΚ)