Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2020 16:18

Στην εργοδότηση πρόσθετου αριθμού σχολικών βοηθών δημόσιων νηπιαγωγείων προχωρά το Υπουργείο Παιδείας

Στη σημερινή του συνεδρία το Υπουργικό Συμβούλιο, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες που δημιουργούνται στα δημόσια νηπιαγωγεία από την πανδημία, ενέκρινε Πρόταση του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας για πρόσληψη 116 συνολικά πρόσθετων σχολικών βοηθών δημόσιων νηπιαγωγείων για 4 ώρες ημερησίως για 5 μήνες με την προοπτική επέκτασης της εργασίας τους μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς, εάν αυτό καταστεί αναγκαίο.

Η πρόσληψη σχολικών βοηθών δημόσιων νηπιαγωγείων θα συμβάλει στη λειτουργία των νηπιαγωγείων για καλύτερη εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλλων, την επιτήρηση των παιδιών και την παροχή ουσιαστικής βοήθειας προς τα παιδιά και τις νηπιαγωγούς κατά τις υπόλοιπες ώρες του Ωρολόγιου Προγράμματος.

Συνολικά διατίθεται ποσό περίπου €300.000 για την υλοποίηση της Απόφασης.

ΙΠ