Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-04-2021 10:36

Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με θέμα «Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α»

Το Γραφείο του Γενικού Ελεγκτή ενημερώνει ότι η Ειδική Έκθεση με θέμα «Χρηματοδότηση ανέγερσης οινοποιείου στο πλαίσιο υλοποίησης του μέτρου ΕΠΣΑ 3α» που ετοιμάστηκε από την Ελεγκτική Υπηρεσία έχει αναρτηθεί σήμερα στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας, στις διευθύνσεις: http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualscg_gr/annualscg_gr?OpenForm και http://www.audit.gov.cy/audit/audit.nsf/annualso_gr/annualso_gr?OpenForm

 

ΕΧ/ΕΧΡ