Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

23-06-2021 11:45

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κ. Ευσταθίου στις εργασίες της Ολομέλειας της ΚΣΣΕ

Κατά τις χθεσινές εργασίες της Ολομέλειας της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), ο βουλευτής κ. Κωστής Ευσταθίου μίλησε για το θέμα των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19 στα δικαιώματα των παιδιών.

Επισημαίνοντας ότι η ποιότητα της δημοκρατίας συνδέεται άμεσα με τον τρόπο που το κάθε κράτος αντιμετωπίζει τα παιδιά και τις ιδιαίτερές τους ανάγκες, ο κ. Ευσταθίου ανέφερε ότι η πανδημία, εκτός από την επιδείνωση που επέφερε γενικά στα καλώς νοούμενα συμφέροντα των παιδιών, κατέδειξε ταυτόχρονα τις υπάρχουσες αδυναμίες των κρατικών υπηρεσιών που σχετίζονται με τα παιδιά.

Αναφερόμενος στις ιδιαίτερες δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά με αναπηρίες ή άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στην Κύπρο, στη διάρκεια της πανδημίας, ιδιαίτερα όσον αφορά στην πρόσβασή τους στην εκπαίδευση και στα ψηφιακά εργαλεία μάθησης, ο Κύπριος βουλευτής σημείωσε ότι, τόσο τα ίδια τα παιδιά όσο και οι γονείς τους επηρεάστηκαν δυσμενώς, καθώς οι ανάγκες τους έχουν αυξηθεί σημαντικά, με πολύ αρνητικές συνέπειες για την μετέπειτα σωματική και ψυχολογική τους εξέλιξη.

Για να οικοδομηθούν ανθεκτικά συστήματα κοινωνικής μέριμνας και προστασίας, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής, είναι αναγκαία η μεταρρύθμιση των εμπλεκομένωνυπηρεσιών και η ευθυγράμμισή τους  με τα καλώς νοούμενα συμφέροντα των παιδιών, αλλά και ο επαρκής συντονισμός μεταξύ των συναρμόδιων υπηρεσιών.

Η εμπειρογνωμοσύνη του Συμβουλίου της Ευρώπης σε συναφείς τομείς, σημείωσε ο κ. Ευσταθίου, που απορρέει από την επιτήρηση της εφαρμογής των σχετικών συνθηκών από τα κράτη μέλη, αποτελεί χρήσιμο εργαλείο, το οποίο καλούνται οι κυβερνήσεις να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό. Έκανε δε ειδική αναφορά στο «Σπίτι του Παιδιού» στην Κύπρο, το οποίο παρέχει κάτω από μια στέγη, ενοποιημένες υπηρεσίες στα παιδιά θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης.

Η διασφάλιση των συμφερόντων των παιδιών και η περαιτέρω οχύρωση των δικαιωμάτων τους είναι πρώτιστα θέμα πολιτικής δέσμευσης και προτεραιότητας, υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής.  Ως βουλευτές, ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, οφείλουμε να μεριμνούμε για την τήρηση από την εκτελεστική εξουσία των συμβατικών της υποχρεώσεων που απορρέουν από τις σχετικές διεθνείς συνθήκες, και για την προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας, ώστε να παρέχεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα προστασίας και ευημερίας των παιδιών. Την ίδια στιγμή, επεσήμανε ο κ. Ευσταθίου, πρέπει οι αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, να μπορούν να παρεμβαίνουν και να ασκούν τον απαιτούμενο έλεγχο, ώστε να εντοπίζονται έγκαιρα κενά και αδυναμίες, που δυνατόν να βλάπτουν τα συμφέροντα των παιδιών.

Είναι σημαντικό στη μετά την πανδημία εποχή να δρομολογηθούν τέτοιες μεταρρυθμίσεις, που θα εδραιώσουν και θα διευρύνουν τα δικαιώματα των παιδιών, και δη αυτά με ιδιαίτερες ανάγκες, οχυρώνοντάς τα με τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να εξελιχθούν σωματικά και ψυχολογικά, υπό τις καλύτερες συνθήκες και προϋποθέσεις. Ο τρόπος άλλωστε που μεταχειριζόμαστε τους ευάλωτους και τους αδύναμους, αποδεικνύει την ποιότητα του πολιτισμού μας, κατέληξε ο κ. Ευσταθίου.

ΕΧ/ΣΧ