Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

09-08-2021 12:11

Ανακοίνωση του Τμήματος Φυλακών σε σχέση με δημοσίευμα για έρευνα σε κρατούμενους

Παρά το γεγονός ότι η πολιτική της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών είναι να μην απαντά σε δημοσιεύματα τα οποία είναι αποκύημα φαντασίας, εντούτοις με την παρούσα ανακοίνωση επιθυμεί να αποκαταστήσει την αλήθεια σε σχέση με δημοσίευμα που κάνει λόγο για επίθεση κατά αστυνομικών από κρατούμενους.

Κατ’ αρχάς, αναφορικά με τις αιχμές που αφήνονται στο Τμήμα Φυλακών για διαρροή έρευνας σε κελιά κρατουμένων στις 4.8.21, όπως αναφέρεται στο άρθρο ότι «είναι άξιον απορίας», άξιον απορίας αποτελεί το γεγονός πώς είναι δυνατό η διαρροή να έγινε από οποιονδήποτε από το Τμήμα Φυλακών αφού δεν υπήρξε οποιαδήποτε εκ των προτέρων ενημέρωση της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών για το χώρο, τα κελιά και τους κρατούμενους για τους οποίους εκδόθηκε το ένταλμα έρευνας. Η μοναδική πληροφόρηση που έγινε στη Διεύθυνση των Φυλακών από τον Β/Αρχηγό (Ε) το απόγευμα της ίδιας ημέρας ήταν ότι επρόκειτο να γίνουν έρευνες στις Φυλακές, χωρίς οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφόρηση και, όπως ενημέρωσε, ούτε ο ίδιος γνώριζε οποιεσδήποτε επιπρόσθετες λεπτομέρειες.

Η Διεύθυνση και οι αρμόδιοι λειτουργοί των Φυλακών ενημερώθηκαν για το περιεχόμενο του εντάλματος, όταν εκ καθήκοντος και σύμφωνα με την νομοθεσία, το ένταλμα παραδόθηκε στο Τμήμα για σκοπούς εκτέλεσης του. Τα όσα διέρρευσαν και ο τρόπος που διέρρευσαν δεν μας ξενίζουν, ωστόσο, εκείνο που είναι προφανές είναι ότι αυτά δεν διέρρευσαν από τις Φυλακές. Οι κομιστές του εντάλματος αρνούνταν να το υποδείξουν κατά την είσοδο τους στις Φυλακές, παραγνωρίζοντας ότι είχαν υποχρέωση πριν εισέλθουν εντός οποιουδήποτε υποστατικού για έρευνα, οφείλουν να επιδείξουν το ένταλμα έρευνας. Ούτε βέβαια έλαβαν υπόψη ή ακολούθησαν τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και την καλή διάθεση για συνεργασία της Διεύθυνσης και του Αρχηγείου Αστυνομίας. Όταν βέβαια τους επεξηγήθηκε η νομοθεσία και επικοινωνήσαν με τον προϊστάμενο τους στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού παρέδωσαν το ένταλμα έρευνας στον αρμόδιο λειτουργό των Φυλακών και τους επιτράπηκε η έρευνα.

Παρά το γεγονός ότι η Διεύθυνση δεν είναι υποχρεωμένη να δώσει εξηγήσεις σε σχέση με το λόγο που ένας κρατούμενος βρίσκεται εκτός του κελιού, εντούτοις για τα όσα περί αυτού αναφέρονται στο δημοσίευμα θεωρεί ορθό να σημειώσει ότι κατά τον ουσιώδη χρόνο εκτέλεσης του εντάλματος, τρία κελιά ήταν ήδη ανοικτά για λόγους ανθρωπίνων αναγκών των κρατουμένων που διέμεναν σε αυτά. Για το θέμα ενημερώθηκε ο υπεύθυνος της ομάδας αστυνομικών, αφού ο αρχικός σχεδιασμός τους ήταν να ανοιχθούν ταυτόχρονα όλα τα κελιά της Πτέρυγας και να διενεργηθεί έρευνα σε αυτά, ενώ θα βρίσκονταν εκτός των κελιών οι κρατούμενοι.

Όμως αναληθείς, απαράδεκτες και παραπλανητικές είναι οι αναφορές στο δημοσίευμα περί επίθεσης με μαχαίρια ή και αιχμηρά αντικείμενα, κλπ. Οι κρατούμενοι διαμαρτυρήθηκαν για την αναστάτωση που προκλήθηκε αφού θα υποβαλλόταν σε έρευνα ολόκληρη η πτέρυγα και όχι συγκεκριμένοι κρατούμενοι και σε καμία περίπτωση δεν επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα εναντίον των αστυνομικών. Η αντίδραση των κρατουμένων καταλάγιασε με την παρέμβαση των τεσσάρων λειτουργών των Φυλακών που βρίσκονταν στην Πτέρυγα κατά τον ουσιώδη χρόνο εκτέλεσης του εντάλματος,  ενώ οι αστυφύλακες αποχώρησαν εκτός της Κλειστής Φυλακής.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν στην εκτέλεση του εντάλματος μετά από παρέλευση αρκετού χρόνου και αφού ο υπεύθυνος της πολυμελούς ομάδας αστυνομικών διαφοροποίησε τον αρχικό σχεδιασμό του, ώστε οι κρατούμενοι να παραμείνουν κλειστοί εντός των κελιών τους και να ανοίγεται το κάθε κελί που θα ερευνάτο. Όταν οι αστυνομικοί εισήλθαν εντός της Πτέρυγας προκλήθηκε εκ νέου αναστάτωση από μερίδα των κρατουμένων που ήταν κλειστοί εντός των κελιών τους, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αποχωρήσουν χωρίς να πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε έρευνα. Δυστυχώς, η έρευνα δεν έγινε γιατί δεν ακολουθήθηκαν οι καλές πρακτικές που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια και προκλήθηκε μη αναγκαία αναστάτωση καθότι οι κρατούμενοι αντέδρασαν στην πρόθεση να υποβληθεί σε έρευνα ολόκληρη η Πτέρυγα και όχι συγκεκριμένοι κρατούμενοι.

Η Διεύθυνση του Τμήματος Φυλακών από την πρώτη στιγμή και παρά το γεγονός ότι δεν είχε ενημερωθεί για την εκτέλεση εντάλματος, συνεργάστηκε πλήρως με τον υπεύθυνο της ομάδας των αστυνομικών υποδεικνύοντας ταυτόχρονα τον ενδεδειγμένο τρόπο εκτέλεσης των ενταλμάτων έρευνας, σύμφωνα με τις καλές πρακτικές των τελευταίων χρόνων, σχεδιασμός που ακολουθήθηκε στη συνέχεια, αλλά δυστυχώς δεν έκαμψε την αντίδραση των κρατουμένων λόγω της ήδη προκληθείσας αναστάτωσης.   

Οι Φυλακές είναι ένας ευαίσθητος χώρος και τέτοιες έρευνες πρέπει να διενεργούνται σε συνεργασία με την Διεύθυνση των Φυλακών και με τον πλέον κατάλληλο και ενδεδειγμένο τρόπο, δηλαδή χωρίς να στοχοποιούνται όλοι οι κρατούμενοι σε μια Πτέρυγα. Τούτο θα εκπληρώσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και στο μέγιστο βαθμό, την εκτέλεση του εντάλματος Δικαστηρίου, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ευρυθμία και ευταξία που πρέπει να υπάρχει στις Φυλακές.

Αναφορές όπως στο συγκεκριμένο δημοσίευμα, όχι μόνο δεν βελτιώνουν την κατάσταση αλλά επιδιώκουν να εξυπηρετήσουν σκοπούς που δεν συνάδουν με τη νομιμότητα και να πλήξουν την καλή συνεργασία της Διεύθυνσης του Τμήματος Φυλακών και του Αρχηγείου Αστυνομίας. Γι’ αυτό τέτοιες διαρροές δεν μπορούν να περνούν απαρατήρητες και να παραμένουν ασχολίαστες για σκοπούς αποκατάστασης της αλήθειας. Η διαφύλαξη και ενδυνάμωση του νέου μοντέλου σωφρονισμού που εφαρμόζεται στη σωφρονιστική μας υπηρεσία βασίζεται στην ανθρωπιστική προσέγγιση και δεν είναι δυνατό να υποχωρεί στις κρίσεις των νοσταλγών του παρελθόντος.

(ΕΚ/ΣΧ)