Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

05-11-2021 13:07

Υπογράφτηκε το Συμβόλαιο για την Υλοποίηση Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στην Κύπρο

Υπογράφτηκε σήμερα, στο Υπουργείο Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων το Συμβόλαιο που αφορά στην υλοποίηση Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών στους αυτοκινητοδρόμους της Κύπρου και το κύριο οδικό δίκτυο της Λευκωσίας.  Το Συμβόλαιο υπέγραψαν, εκ μέρους της Κυβέρνησης, ο Διευθυντής του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Αντώνης Κουτσούλλης και εκ μέρους της Εταιρείας “Logicom Solutions Ltd”, ο
Διευθύνων Σύμβουλος  κ. Χρυσόστομος Κρητιώτης.

Το Συμβόλαιο προβλέπει την εγκατάσταση τεσσάρων (4) ηλεκτρονικών πινακίδων για ενημέρωση των χρηστών του οδικού δικτύου για την επικρατούσα κατάσταση (π.χ. χρόνοι ταξιδίου σε συγκεκριμένους άξονες, τυχών ουρές και ατυχήματα). Επίσης, προβλέπει την εγκατάσταση
21 καμερών επιτήρησης του οδικού δικτύου και πρόσθετων 14 μετρητών κυκλοφορίας.

Η αγορά, εγκατάσταση και σύνδεση των συστημάτων με το κέντρο ελέγχου που βρίσκεται στα Κεντρικά Γραφεία του Τμήματος Δημοσίων Έργων χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Κύπρος, 2014-2020, Πράξη Step2Smart, Ταμείο Συνδέοντας την Ευρώπη CEF για Διευρωπαϊκά Δίκτυα ΤΕΝ-Τ, και το Ταμείο Ορίζοντας 2020 – Η2020), και την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η διάρκεια υλοποίησης του Συμβολαίου είναι οκτώ μήνες, και ακολουθεί εξαετή (6έτη) συντήρηση.   

Ο πιο πάνω εξοπλισμός προσθέτει στα ήδη υφιστάμενα συστήματα Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που έχει εγκαταστήσει το Τμήμα Δημοσίων Έργων στους αυτοκινητοδρόμους, το κύριο οδικό δίκτυο της Λευκωσίας και στις εισόδους των πόλεων, που συμπεριλαμβάνουν 120 και πλέον μετρητές κυκλοφορίας και 5 κάμερες επιτήρησης του οδικού δικτύου.

Ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Γιάννης Καρούσος ανέφερε στην τελετή υπογραφής του Συμβολαίου ότι η πλήρης κάλυψη του δικτύου της Κύπρου θα επιτευχθεί στα επόμενα τρία χρόνια με επέκταση των πιο πάνω συστημάτων, που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).  «Προβλέπονται, ενδεικτικά, 20 πρόσθετες ηλεκτρονικές πινακίδες πληροφόρησης, 100 κάμερες επιτήρησης κυκλοφορίας και 180 μετρητές, οι τελευταίοι θα εγκατασταθούν στην πλειοψηφία τους στο κύριο οδικό δίκτυο των πόλεων Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου» είπε ο κ. Καρούσος. 

Η πλήρης κάλυψη του οδικού δικτύου προσφέρει στην ψηφιοποίηση των δικτύων και την ολοκλήρωση των πλατφόρμων παρακολούθησης και προσομοίωσης (Digital Twin). Με την υλοποίηση τους επιτυγχάνεται η καλύτερη διαχείριση των δικτύων μεταφορών από τους υπεύθυνους φορείς, η παροχή πληροφοριών μέσω ενός Εθνικού Σημείου Πρόσβασης στους χρήστες των δικτύων, σε ιδιώτες για την ανάπτυξη εφαρμογών πλοήγησης και σε ερευνητικά ή πανεπιστημιακά ιδρύματα για σκοπούς έρευνας και ανάπτυξης.

Ο κ. Υπουργός επεσήμανε ότι τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών έχουν ευρέως αναπτυχθεί σε πάρα πολλές χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο από την δεκαετία του 1960. Από τότε έχουν γίνει εντυπωσιακά άλματα στον τομέα αυτό, τόσο τεχνολογικά όσο και σε θέματα τηλεπικοινωνιών.

Στόχος της ανάπτυξης των συστημάτων αυτών είναι η αύξηση της ασφάλειας και της χωρητικότητας των δικτύων μεταφορών. Αυτό επιτυγχάνεται με την ομαλοποίηση της κυκλοφορίας, την άμεση ανταπόκριση σε συμβάντα και την πληροφόρηση των χρηστών για να κάνουν τις σωστές επιλογές στο μέσο που θα χρησιμοποιήσουν ή/και την διαδρομή που θα ακολουθήσουν.

«Επιτυχημένες εφαρμογές που έχουν γίνει επέφεραν αύξηση στην χωρητικότητα των οδικών δικτύων μεταφορών μέχρι και 10%, μείωση στο χρόνο ταξιδίου κατά 20% και μείωση στον αριθμό των ατυχημάτων κατά 15%. Με την επιτυχημένη εισαγωγή συστημάτων διαχείρισης στόλων βελτιστοποιούνται οι δρομολογήσεις, μειώνεται η κατανάλωση καυσίμων και επιτυγχάνεται μια εξοικονόμηση στο όλο κόστος λειτουργίας από 5-10%» υπογράμμισε ο κ. Καρούσος.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “Logicom Solutions Ltd”, κ. Χρυσόστομος Κρητιώτης ανέφερε ότι είναι με υψηλό αίσθημα ευθύνης που η εταιρεία “Logicom Solutions Ltd” αναλαμβάνει αυτό το σημαντικό έργο το οποίο θα επιφέρει σημαντικά οφέλη έχοντας ως απώτερο στόχο την βελτίωση της οδικής ασφάλειας, της κυκλοφοριακής ροής καθώς επίσης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

Καταλήγοντας, ο κ. Κρητιώτης ανέφερε ότι «θα εφαρμοστούν βέλτιστες πρακτικές και εμπειρίες από παρόμοια έργα, και είμαι σίγουρος ότι θα διασφαλιστεί η επιτυχία του έργου και η μεγιστοποίηση των οφελών προς τη Δημοκρατία και τους πολίτες».

 

(ΑΤ)