Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-11-2021 18:46

Εγκρίθηκε Ψήφισμα του μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας στην ΚΣΣΕ κ. Κ. Ευσταθίου

Στο πλαίσιο των εργασιών της Μόνιμης Επιτροπής της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΚΣΣΕ), εγκρίθηκε σήμερα ομόφωνα, σχετικό Ψήφισμα και Σύσταση του βουλευτή και μέλους της κυπριακής αντιπροσωπίας στη Συνέλευση κ. Κωστή Ευσταθίου, για την Έκθεσή του με τίτλο «Οι επιπτώσεις της πανδημίας Covid-19 στους τομείς της εκπαίδευσης και του πολιτισμού».

Όπως ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, οι μακρές περίοδοι εγκλεισμού λόγω της  πανδημίας Covid-19, ανέδειξαν την πολύ θετική συμβολή τόσο της εκπαίδευσης, όσο και του πολιτισμού στην κοινωνική συνοχή και ευημερία, επιδρώντας ως φάρμακα στη ψυχοσύνθεση του ανθρώπου τη δύσκολη αυτή εποχή. Στόχος μας πρέπει να είναι, επεσήμανε, η συμπερίληψη της εκπαίδευσης και του πολιτισμού στα εθνικά προγράμματα ανάκαμψης. Και οι δυο τομείς, υπογράμμισε, αλληλοσυμπληρώνονται και ενισχύουν τη συμμετοχική δημοκρατική διαδικασία, ειδικά για τους νέους. Η πρόσβαση και διείσδυση όλων των πολιτών σε αυτά τα δυο αγαθά, συμπλήρωσε, καθιερώνει νέες μορφές δημιουργικής έκφρασης και διαδραστικής επικοινωνίας, που είναι ιδιαίτερα σημαντικές στην περαιτέρω εδραίωση και εμβάθυνση της δημοκρατίας σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Η στήριξη των καλλιτεχνών, αλλά και όλων των υπολοίπων πολιτιστικών φορέων είναι απαραίτητη, τόνισε ο κ. Ευσταθίου. Επιπρόσθετα, όπως υπογράμμισε ο Κύπριος βουλευτής, είναι σημαντική η γενικότερη επένδυση στην εκπαίδευση και τον πολιτισμό ως οι πλέον ενδεδειγμένοι τρόποι προώθησης της καινοτομίας, της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά και της σύμπραξης με τον ιδιωτικό τομέα. 

Για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων, ο ψηφιακός χώρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία, επισήμανε ο κ. Ευσταθίου. Διευρύνει αφενός την πρόσβαση όλο και περισσότερων ατόμων σε ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες και πρωτοβουλίες, και αφετέρου, παρέχει άπειρες δυνατότητες δημιουργικής παρέμβασης και ψυχαγωγικής απασχόλησης. Την ίδια στιγμή τόνισε, η παροχή διαδικτυακών εκπαιδευτικών υπηρεσιών δεν πρέπει να δημιουργεί νέες ανισότητες. Παιδιά με ειδικές ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες, λόγω των ιδιαιτεροτήτων τους, αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες και δυσανάλογες προκλήσεις όσον αφορά στην πρόσβασή τους σε διαδικτυακές εκπαιδευτικές υπηρεσίες. Τα κράτη μέλη οφείλουν να στηρίξουν με έμπρακτο τρόπο τις εν λόγω ευάλωτες ομάδες, ώστε να αξιοποιείται για το σύνολο του κοινωνικού συνόλου, η πρόσθετη αξία που ανακύπτει από τη χρήση των νέων ψηφιακών εργαλείων.  Με την ευκαιρία αυτή, όπως ανέφερε ο κ. Ευσταθίου, θα ήταν ωφέλιμη μια ριζική αναθεώρηση του συνόλου των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών προς τα παιδιά, που να ανταποκρίνεται στις ιδιαίτερές τους ανάγκες, να βελτιώνει ουσιαστικά την ποιότητα ζωής τους και να περιορίζει το χάσμα με τον υπόλοιπο μαθησιακό πληθυσμό.

Ο Κύπριος βουλευτής τόνισε ακόμα την ανάγκη εκπόνησης ολοκληρωμένου πλαισίου ρύθμισης και ελέγχου των διαδικτυακών παρόχων υπηρεσιών. Το Συμβούλιο της Ευρώπης, επισήμανε καταληκτικά, διαθέτει ένα ευρύ φάσμα σχετικών πρακτικών εργαλείων και κατευθυντήριων γραμμών που τα κράτη μέλη οφείλουν να αξιοποιήσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό.

 

(ΕΧ)