Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

03-12-2021 15:24

Διευκρινίσεις για τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου, 2 Δεκεμβρίου 2021

Αναφορικά με τις χθεσινές αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου για τα επιπρόσθετα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

α) Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου 2022, όλοι ανεξαιρέτως οι επιβάτες που θα εισέρχονται στην Κυπριακή Δημοκρατία από τα αεροδρόμια, θα υποβάλλονται σε υποχρεωτικό έλεγχο PCR.

 • Το κόστος της εργαστηριακής εξέτασης PCR θα επιβαρύνει τον ίδιο τον επιβάτη (15 ευρώ στο Αεροδρόμιο Λάρνακας και 19 ευρώ στο Αεροδρόμιο Πάφου).
 • Σε εργαστηριακή εξέταση PCR θα υποβάλλονται όλα τα άτομα ηλικίας 12 ετών και άνω και μετά την αποχώρηση τους από το αεροδρόμιο θα πρέπει να κατευθύνονται στον χώρο διαμονής τους και να τίθενται σε περιορισμό μέχρι την ένδειξη του αποτελέσματος. Σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο επιβάτης θα ενημερώνεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες και θα του δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες.

(β) Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2021, εφαρμόζεται πρωτόκολλο τηλεργασίας για ποσοστό 20% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού στον ιδιωτικό και στον  κρατικό και ευρύτερο κρατικό τομέα παροχής υπηρεσιών, εξαιρουμένων των *ουσιωδών υπηρεσιών, όπως αυτές καθορίζονται στο διάταγμα. Διευκρινίζεται, πως στο ποσοστό αυτό περιλαμβάνονται εργαζόμενοι οι οποίοι απουσιάζουν από την εργασία τους, είτε με άδεια ανάπαυσης, είτε με άδεια ασθενείας, είτε γιατί αποτελούν στενές επαφές επιβεβαιωμένου θετικού περιστατικού. 

 • Η τηλεργασία κρίνεται υποχρεωτική σε επιχειρήσεις/υποστατικά όπου εργοδοτούνται πέραν των 10 προσώπων.

(γ) Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2022, αναστέλλονται όλες οι παρουσιάσεις εφέδρων και εθνοφυλάκων.

(δ) Από τη Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου μέχρι 10 Ιανουαρίου 2022, αναστέλλονται όλες οι χριστουγεννιάτικες ή άλλες εκδηλώσεις εντός και εκτός των εμπορικών κέντρων.

(ε) Για τις οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν από Δήμους, κοινότητες, χώρους θρησκευτικής λατρείας ή εκδηλώσεις όπου παραχωρείται ο χώρος για διεξαγωγή της εκδήλωσης από τους πιο πάνω φορείς, οι Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή/και οι διοργανωτές οφείλουν να τηρούν τις πρόνοιες του παρόντος Διατάγματος καθώς και τα υγειονομικά πρωτόκολλα και τις κατευθυντήριες οδηγίες που εκδίδονται από το Υπουργείο Υγείας.

 • Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μη συμμόρφωση από τους ελέγχους των αρμόδιων υπηρεσιών θα αναστέλλεται με άμεση ισχύ η εκδήλωση.
 • Η είσοδος στις πιο πάνω εκδηλώσεις επιτρέπεται με την προσκόμιση *SafePass είτε πιστοποιητικό ολοκληρωμένου εμβολιαστικού σχήματος (δύο δόσεις ή  μία δόση στην περίπτωση του Johnson&Johnson) πιστοποιητικό ανάρρωσης από την ασθένεια Covid-19 με ισχύ 6 μηνών από την ημερομηνία δειγματοληψίας της αρχικής τους θετικής διάγνωσης, είτε αρνητική εργαστηριακή εξέταση PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου Rapid test.
 • Οι εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν σε χώρους εστίασης/ξενοδοχεία θα μπορούν να διεξαχθούν, νοουμένου ότι τηρούνται όλα τα πρωτόκολλα που διέπουν τους συγκεκριμένους χώρους.
 • Για τις εκδηλώσεις που έχει ήδη δοθεί έγκριση από το Υπουργείο Υγείας βάση προηγούμενων αποφάσεων, θα πρέπει οι διοργανωτές να τηρήσουν το ειδικό πρωτόκολλο που ανακοινώθηκε για τη διεξαγωγή εκδηλώσεων.
 • Για την διεξαγωγή, γραπτών εξετάσεων, συνεδρίων, συνεδριάσεων, πανηγυριών, φεστιβάλ και αθλητικών διοργανώσεων, όπως αναφέρονται στο διάταγμα, θα πρέπει να εξασφαλίζεται έγκριση από το Υπουργείο Υγείας στην πιο κάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: healthservices@mphs.moh.gov.cy

στ) Σύσταση μη διεξαγωγής όλων των σχολικών εκδρομών από ιδιώτες. Ήδη με προηγούμενες αποφάσεις έχει ανασταλεί η διεξαγωγή των σχολικών εκδρομών.

 • Στη σύσταση περιλαμβάνονται και οι οργανωμένες αποδράσεις των μαθητών σε ορεινά καταλύματα.

Εργαστηριακές εξετάσεις PCR και Rapid τεστ ανά ηλικία:

 • 6-11 ετών απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid τεστ σε εβδομαδιαία βάση (εξαιρούνται παιδιά 6 ετών που φοιτούν στην προδημοτική εκπαίδευση).
 • 12-17 ετών απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση διάρκειας 72 ωρών (PCR ή τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test).
 • 18 και άνω απαιτείται αρνητική εργαστηριακή εξέταση διάρκειας 72 ωρών σε περίπτωση PCR και 48 ωρών σε περίπτωση τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου rapid test).

Ουσιώδεις υπηρεσίες:

Στις ουσιώδεις υπηρεσίες περιλαμβάνονται:

 • Υπουργεία Εργασίας, Υγείας, Μεταφορών, Οικονομικών, Εσωτερικών, Ενέργειας, Δικαιοσύνης, Γεωργίας, Παιδείας, Άμυνας, Εξωτερικών, Υφυπουργεία Έρευνας και Τουρισμού,
 • Βουλή των Αντιπροσώπων,
 • Δικαστήρια και τα Πρωτοκολλητεία,
 • Νομική Υπηρεσία,
 • Υγειονομικές Υπηρεσίες των Αρχών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα,
 • Κυπριακή Υπηρεσία Πληροφοριών,
 • Αστυνομία, Πυροσβεστική και Τμήμα Φυλακών,
 • Εθνική Φρουρά,
 • Γενικό Λογιστήριο,
 • Δικηγόροι, Δικηγορικά γραφεία και εταιρείες,
 • Ασφαλιστικές υπηρεσίες,
 • Ιδιωτικά και δημόσια νοσηλευτήρια, κλινικές, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα,
 • Ουσιώδεις υπηρεσίες αεροδρομίων και αεροπορικών εταιρειών,
 • Εταιρείες τηλεπικοινωνιών και Ράδιο Κύπρος,
 • Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου,
 • Συμβούλια Υδατοπρομήθειας,
 • Σταθμοί Αφαλάτωσης,
 • Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου,
 • Τμήμα Υποδομών Χρηματοοικονομικών Αγορών και Πληρωμών,
 • Τμήμα Διαχείρισης Νομίσματος,
 • Τμήμα Πληροφορικής,
 • Τμήμα Γενικών Διοικητικών Υπηρεσιών,
 • Τμήμα Λογιστικών Υπηρεσιών και Ελέγχου και τη Διεύθυνση Εποπτείας – Ομάδα Κρίσης, της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου,
 • Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου,
 • Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού,
 • Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού,
 • Προεδρία της Δημοκρατίας,
 • Γραμματεία του Υπουργικού Συμβουλίου,
 • Αρχή Λιμένων, τα Λιμάνια και Υπηρεσίες εντός των Λιμανιών,
 • Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας,
 • Συμβούλια Αποχετεύσεως,
 • Γραφείο Επιτρόπου Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
 • Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών,
 • Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου,
 • Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης,
 • Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας,
 • Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας,
 • Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου,
 • Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου, εξαιρουμένου του προσωπικού που ασχολείται με τις θεατρικές παραγωγές για το οποίο γίνονται ρυθμίσεις αναλόγως των αναγκών για την προετοιμασία των παραγωγών,
 • Τραπεζικές υπηρεσίες,
 • Ναυτιλιακός τομέας,
 • Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,
 • Οι υπηρεσίες που είναι απαραίτητες για την εποπτεία και διαχείριση της πανδημίας του Κορωνοϊού, για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών και την καταβολή επιδομάτων και άλλων παροχών προς τους πολίτες, οι δραστηριότητες παροχής ιδιωτικής προστασίας και υπηρεσιών συστημάτων προστασίας, καθώς και παροχής υπηρεσιών συντήρησης και καθαρισμού σε κτίρια και εξωτερικούς χώρους, καθώς και τμήματα και λειτουργοί του κρατικού τομέα που η φύση της εργασίας τους προνοεί φυσική παρουσία που αφορά την ολοκλήρωση εργασιών για το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

(ΝΓ/ΕΧΡ)

Σχετικά Ανακοινωθέντα