Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-12-2021 13:39

Εναρκτήρια συνάντηση του έργου «C-IZEBs - Cooperative Intelligent Education & Electromobility Zero Energy Buildings»

Πραγματοποιήθηκε χθες στο Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας η εναρκτήρια συνάντηση του έργου «C-IZEBs - Cooperative Intelligent Εducation & Εlectromobility Zero Energy Buildings», το οποίο υλοποιείται μέσω του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας, Interreg V-A Ελλάδα- Κύπρος 2014-2020 στο πλαίσιο της τέταρτης πρόσκλησης υποβολής προτάσεων στρατηγικού χαρακτήρα στον ειδικό στόχο 2.1 «Αύξηση της εξοικονόμησης της ενέργειας στα δημόσια κτήρια». Ο συνολικός προϋπολογισμός της Πράξης έχει ύψος €1.763.750,00 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α) και από εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 24 μήνες. Για την υλοποίηση της Πράξης συνεργάζονται, υπό τη μορφή Εταιρικού Σχήματος, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας της Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου.

Βασικός στόχος του έργου είναι η δημιουργία Πρότυπων Ευφυών Σχολικών Κτηρίων Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης που θα αντιμετωπίσουν με επιτυχία το ζήτημα των συνθηκών θερμικής άνεσης και ποιότητας αέρα στις σχολικές αίθουσες, της ενίσχυσης της βιώσιμης κινητικότητας και θα προωθούν την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης στους μαθητές/μαθήτριες, καθηγητές και χρήστες των κτηρίων. Για την υλοποίηση του στόχου του έργου αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με την πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση δύο σχολικών κτηρίων, του Γυμνάσιου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, στο Πλατύ Αγλαντζιάς και του Γυμνασίου & Λυκείου Αγίου Μύρωνα στο Ηράκλειο, μέσω ήπιων παθητικών, ενεργητικών επεμβάσεων και της εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ποδηλάτων.

Παράλληλα, αναμένεται να πραγματοποιηθούν δράσεις που σχετίζονται με τη συμμετοχική εκπαίδευση των χρηστών των κτηρίων για ορθολογική χρήση και διαχείριση της ενέργειας αλλά και δράσεις πληροφόρησης και διάχυσης των αποτελεσμάτων του έργου.

Στην έναρξη του έργου χαιρετισμό απηύθυνε ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου, ο οποίος αναφέρθηκε στην πιλοτική ενεργειακή αναβάθμιση των κτηριακών εγκαταστάσεων του Γυμνάσιου Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ, στο Πλατύ Αγλαντζιάς, συνολικής δαπάνης πέραν των 500 χιλιάδων ευρώ. Ο Υπουργός Παιδείας, σχετικά με τις προτεινόμενες δράσεις, τόνισε ότι θα προάγουν τον εκπαιδευτικό χαρακτήρα του σχολείου και θα ενισχύσουν άμεσα τον ρόλο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας αντίληψη ενεργειακής και περιβαλλοντικής ευαισθησίας και συνείδησης στις επερχόμενες γενεές.

Στη συνέχεια, ακολούθησαν παρουσιάσεις από τους δικαιούχους του έργου με θεματικές ενότητες που κάλυπταν ζητήματα σχετικά με τη χρήση και διαχείριση της ενέργειας στα σχολικά κτήρια της Ελλάδας και της Κύπρου. Εκ μέρους των εταίρων, πραγματοποίησαν παρουσιάσεις ο κ. Ανδρέας Μαραγκός, Προϊστάμενος των Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, ο Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου Κύπρου και Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων Αιμίλιος Μιχαήλ, ο δρ Απόστολος Μιχόπουλος, Επικεφαλής Ερευνητής και Αναπληρωτής Διευθυντής του Εργαστηρίου Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων, η δρ Χρύσω Ηρακλέους, Ερευνήτρια από το Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτηρίων του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο δρ Νικόλαος Ζωγραφάκης, Διευθυντής του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Κρήτης, η κα Μάρθα Παπαδομιχελάκη, από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής Τμήμα Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης και ο κ. Γεώργιος Σπυριδάκης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Ηρακλείου Κρήτης. Οι εργασίες της εναρκτήριας συνάντησης ολοκληρώθηκαν με τον γενικό προγραμματισμό των δράσεων και τον καθορισμό έναρξης των τεχνικών έργων και συναντήσεων.  

Πληροφορίες: Δρ Απόστολος Μιχόπουλος, Εργαστήριο Ενέργεια και Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων, Πανεπιστήμιο Κύπρου,

Τηλέφωνο: + 357 2289 2981,

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: michopoulos.apostolos@ucy.ac.cy

To έργο υλοποιείται από το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και τον Δήμο Ηρακλείου.

Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.