Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

26-06-2018 11:44

Δηλώσεις της Αναπληρώτριας Κυβερνητικής Εκπροσώπου για τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης προήδρευσε σήμερα συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Μετά από τη συνεδρία, η Αναπληρώτρια Κυβερνητική Εκπρόσωπος κα Κλέλια Βασιλείου δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «το Υπουργικό Συμβούλιο, ανάμεσα σε άλλα, ενέκρινε το Σχέδιο Δράσης για εκσυγχρονισμό και αναδιοργάνωση του Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων Εταιρειών του Τμήματος Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη.

Το υφιστάμενο μοντέλο λειτουργίας του Κλάδου Πτωχεύσεων και Εκκαθαρίσεων, όπως διαφάνηκε από την αξιολόγηση, παρουσιάζει ελλείψεις, οι οποίες αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην αποτελεσματική εφαρμογή του Πλαισίου Αφερεγγυότητας. Ο προϋπολογισμός για εφαρμογή του Σχεδίου ανέρχεται σε 400 χιλιάδες ευρώ.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη σύσταση Φορέα Τρίτης Ηλικίας και παράλληλα την κατάργηση προηγούμενης απόφασης βάσει της οποίας συστάθηκε το Συντονιστικό Σώμα Ηλικιωμένων.

Ο Φορέας θα έχει ως πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη στρατηγικής για την τρίτη ηλικία που θα αφορά, μεταξύ άλλων, την ενεργό και υγιή γήρανση, την προώθηση των δικαιωμάτων των ατόμων της τρίτης ηλικίας, την επίτευξη της καλύτερης δυνατής εξυπηρέτησης του αυξανόμενου πληθυσμού των προσώπων τρίτης ηλικίας, την αναδιοχέτευση της πολύτιμης συμβολής που μπορούν να έχουν οι ηλικιωμένοι στην ευρύτερη κοινωνία, την καταπολέμηση των κοινωνικών στερεοτύπων και διακρίσεων σε βάρος των ηλικιωμένων.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την εξαίρεση από την αναστολή πλήρωσης κενών θέσεων πρώτου διορισμού του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας. Πρόκειται για 26 θέσεις πρώτου διορισμού, δηλαδή 17 θέσεις Λειτουργών και 9 θέσεις Βοηθού Γραμματειακού Λειτουργού, με συνολική μέση ετήσια δαπάνη περί των 950 χιλιάδων ευρώ.

Επίσης, το Υπουργικό Συμβούλιο ανανέωσε τη θητεία του κ. Παύλου Ιωάννου ως Χρηματοοικονομικού Επιτρόπου για άλλα πέντε χρόνια, με τις ίδιες απολαβές, δεδομένου ότι πληροί τις προϋποθέσεις που απορρέουν από τον Νόμο και διαθέτει τις ικανότητες και την εμπειρία.

Τέλος, το  Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παροχή εγγύησης στο πλαίσιο της συμφωνίας μεταξύ της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας και της Ελληνικής Τράπεζας.

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών σχετικά με την εγγύηση του κράτους για έκτακτες ζημιές στο δανειακό χαρτοφυλάκιο που ανέλαβε η Ελληνική Τράπεζα, όπως περιλαμβάνει η σχετική συμφωνία. Η πρόταση θα υποβληθεί για έγκριση στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Ερωτηθείσα για το θέμα της δημιουργίας των γηπέδων γκολφ, η κα Βασιλείου είπε ότι έχει δοθεί παράταση δύο χρόνων στους δικαιούχους και σε αυτό το διάστημα θα πρέπει να προβούν σε όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την υλοποίηση των έργων.

Σε άλλη ερώτηση είπε ότι η σύσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας με φορείς της πόλης και επαρχίας Πάφου έχει οριστεί για τις 3 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία ο Πρόεδρος θα τελέσει και τα εγκαίνια του ανανεωμένου Μαρκίδειου Θεάτρου στην Πάφο. Πρόσθεσε ότι σήμερα πραγματοποιήθηκε στο Προεδρικό Μέγαρο υπηρεσιακή σύσκεψη για προετοιμασία της ευρείας σύσκεψης της 3ης Ιουλίου.

Κληθείσα να σχολιάσει δημοσίευμα περί συμφωνίας μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ για δημιουργία λιμενίσκου, η κα Βασιλείου είπε ότι συμφωνία δεν υπάρχει για το συγκεκριμένο ζήτημα, προσθέτοντάς ότι αυτό που υπάρχει είναι ένα σχετικό αίτημα το οποίο και εξετάζεται.

Ερωτηθείσα αν η εξαίρεση από την απαγόρευση πλήρωσης θέσεων  στον Οργανισμό Ασφάλισης Υγείας έχει να κάνει με το ΓεΣΥ, η κα Βασιλείου απάντησε καταφατικά, σημειώνοντας ότι «αποτελεί επιβεβαίωση ότι η διαδικασία προς το ΓεΣΥ προχωρά όπως ακριβώς πρέπει να προχωρήσει».  

(ΡΜ/ΜΓ/ΣΧ)