Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

11-04-2022 12:50

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στο Συνέδριο της Παγκύπριας Συντεχνίας Δημοσίων Υπαλλήλων

Η παρουσία μου για μια ακόμη χρονιά στην ετήσια Γενική Συνέλευση της ΠΑΣΥΔΥ αποτελεί το ελάχιστο δείγμα εκτίμησης και σεβασμού που τρέφει η Πολιτεία, τόσο έναντι της ηγεσίας της Οργάνωσης όσο και του συνόλου των δημοσίων υπαλλήλων.

Δεν είναι μόνο η δική μου παρουσία, αλλά είναι σύσσωμη παρούσα και η Κυβέρνηση. Και αυτό είναι ένα πρόσθετο στοιχείο της εκτίμησης και του σεβασμού που τρέφουμε για τις υπηρεσίες που προσφέρετε στη συγκρότηση του κράτους, στην υπηρεσία του λαού.

Συνιστά αναγνώριση της συμβολής σας στη δημιουργία του κράτους, στη σημαίνουσα δράση σας πριν, κατά, αλλά και μετά την τουρκική εισβολή του 1974, τη συνεισφορά σας κατά την προενταξιακή περίοδο αλλά και τις θυσίες που υποβληθήκατε μαζί με το σύνολο του λαού, κατά τη διάρκεια ανάκαμψης από την οικονομική κρίση του 2012-2013.

Δεν μου διαφεύγει εξάλλου το υψηλό αίσθημα ευθύνης που επιδείξατε κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών που προκάλεσε η πανδημία, διατηρώντας την εύρυθμη λειτουργία του δημόσιου τομέα, παρά τα όποια προβλήματα που αναπόφευκτα παρουσιάστηκαν.

Τα όσα ανέφερα καταδεικνύουν ότι η Δημόσια Υπηρεσία, παρά τις δεδομένες ελλείψεις και αδυναμίες, υπήρξε ανέκαθεν αντάξια των προσδοκιών της Πολιτείας, της κοινωνίας και των πολιτών.

Και έχω αναφερθεί σε αδυναμίες και ελλείψεις, καθώς ένα σύστημα δημόσιας διοίκησης βασισμένο στις νοοτροπίες, πρακτικές, δεδομένα, αλλά και αγκυλώσεις των περασμένων δεκαετιών, είναι αναμενόμενο να παρουσιάζει αδυναμίες να ανταποκριθεί με επάρκεια στις δικαιολογημένες απαιτήσεις των πολιτών και στις προκλήσεις της ραγδαία μεταβαλλόμενης, σύγχρονης εποχής.

Είναι για αυτό που με την ανάληψη της εξουσίας θέσαμε ως έναν από τους πλέον σημαντικούς στόχους τη μεταρρύθμιση και μετεξέλιξη της Δημόσιας Υπηρεσίας σε ένα πιο ευέλικτο, πιο αποδοτικό και πιο αποτελεσματικό μηχανισμό.

Έναν μηχανισμό που θα εκσυγχρονίζει τους μηχανισμούς  λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, θα αξιοποιεί τη σύγχρονη τεχνολογία, θα αξιολογεί και θα επιβραβεύει τους υπαλλήλους βάσει μετρήσιμων κριτηρίων, βέλτιστων πρακτικών, παραγνωρίζοντας την κομματική προέλευση.

Είναι για αυτό που θερμά χαιρετίζω το γεγονός πως ύστερα από επτά χρόνια έντονων αντιδράσεων και αχρείαστων συζητήσεων, κατέστη εφικτό να ψηφιστούν μια σειρά νομοσχεδίων τα οποία, παρά τις αλλαγές στις αρχικές προτάσεις, βελτιώνουν σημαντικά το καθεστώς λειτουργίας του κρατικού μηχανισμού.

Μια μεταρρύθμιση την οποία η ηγεσία της ΠΑΣΥΔΥ στήριξε για τούτο και θερμά σας ευχαριστώ για την εποικοδομητική στάση ευθύνης που επιδείξατε, συμμεριζόμενη τα συνεπαγόμενη οφέλη που προκύπτουν από:

Ø Την εισαγωγή νέου σύγχρονου πλαισίου αξιολόγησης για πλήρωση θέσεων της Δημόσιας Υπηρεσίας, με απώτερο στόχο τη διασφάλιση της επιλογής των καταλληλότερων υποψηφίων στη βάση μετρήσιμων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Ø Την εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης της απόδοσης των υπαλλήλων, στη βάση σχετικών κριτηρίων και αναλυτικού πλαισίου ικανοτήτων και δεξιοτήτων, έτσι ώστε να ανελίσσονται, να προάγονται οι ικανοί ή οι ικανότεροι.

Ø Την εφαρμογή από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας ασφαλιστικών δικλείδων σε όλες τις διαδικασίες που ακολουθεί με στόχο την πλήρη συμμόρφωση με το νομικό πλαίσιο και τις αρχές που διέπουν την επιλογή των υποψηφίων είτε για πρόσληψη ή προαγωγή.

Με τα εν λόγω νομοσχέδια, όχι μόνο ενισχύεται η διοικητική ικανότητα της Δημόσιας Υπηρεσίας, αλλά, και το πλέον σημαντικό, ενισχύεται το κίνητρο των υπαλλήλων να προσφέρουν και να υπηρετήσουν τον τόπο, αφού θα αισθάνονται πως διασφαλίζονται οι γνώσεις, ο επαγγελματισμός, η σκληρή και φιλότιμη εργασία και προσφορά.

Η μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική και φιλοσοφία της Κυβέρνησης για τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους που  θα παρέχει ποιοτικές υπηρεσίες, που να εξυπηρετούν την οικονομία, αλλά και θα ανταποκρίνεται στις αυξημένες απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας των πολιτών.

Είναι σε αυτό το πλαίσιο που προχωρήσαμε και σε μια σειρά άλλων σημαντικότατων μεταρρυθμίσεων και διαρθρωτικών αλλαγών που άπτονται των δομών του κράτους.

Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω:

Ø Την τροποποίηση του Συντάγματος, ώστε οι πενταετείς θητείες του εκάστοτε Προέδρου της Δημοκρατίας να περιορίζονται στις δύο. Και το σημειώνω διότι ο λόγος συνταγματικής αλλαγής είναι για να αποτρέψουμε την καθεστωτική νοοτροπία που δημιουργείται αν υπάρχει απεριόριστος αριθμός θητειών κάποιου που μπορεί να επιδιώκει την εκλογή. Με βάση αυτή την εισήγηση, αυτή τη συνταγματική αλλαγή ίσως είναι και η τελευταία παρουσία μου σε συνέδριο της ΠΑΣΥΔΥ υπό την ιδιότητα μου ως Πρόεδρος.

Ø Τη δημιουργία Υφυπουργείων στους νευραλγικούς τομείς του Τουρισμού, της Ναυτιλίας, της Κοινωνικής Πρόνοιας, της Έρευνας και Καινοτομίας και του Πολιτισμού. 

Ø Τη δημιουργία νέων Γενικών Διευθύνσεων σε Υπουργεία και την ενοποίηση αλληλεπικαλυπτομένων υπηρεσιών σε διάφορα Υπουργεία με την σύσταση ενιαίας διεύθυνσης στο καθ’ ύλην αρμόδιο Υπουργείο.

Ø Προς πάταξη της γραφειοκρατίας προχωρούμε στην ψηφιοποίηση των διαφόρων υπηρεσιών του κράτους με στόχο την πλήρη ηλεκτρονική διακυβέρνηση μέχρι το 2027.

Ø Τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθιστώντας πλέον τις τοπικές οντότητες διοικητικά και οικονομικά αυτοτελείς, ενισχύοντας την ικανότητα και δυνατότητα τους να βελτιώσουν και να διευρύνουν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, απαλλάσσοντας τη Δημόσια Υπηρεσία από καθήκοντα τα οποία μεταφέρονται σε άλλους.

Ø Τον εκσυγχρονισμό του συστήματος διορισμού των εκπαιδευτικών.

Ø Τη σύσταση νέων δικαστηρίων και κατάθεση σειράς νομοσχεδίων που άπτονται όχι μόνο της ευελιξίας, αποτελεσματικότητας και ταχύτητα απονομής της δικαιοσύνης, αλλά και της καταπολέμησης της διαφθοράς, με την πρόσφατη σύσταση, μεταξύ άλλων, της Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς.

Ø Την εφαρμογή του Γενικού Συστήματος Υγείας, το οποίο για δεκαετίες αποτελούσε αντικείμενο μελετών και χωρίς περιεχόμενο δεσμεύσεων.

Θέλω με την ευκαιρία να ξεκαθαρίσω κάτι. Επειδή πολλά λέγονται ή από άλλους άλλα ακούγονται, δεν θα γίνω και δεν θα επιτρέψω να μετατραπώ σε παιδοκτόνο. Το σύστημα του ΓεΣΥ ήρθε για να μείνει. Ήρθε γιατί το χρωστούσε το κράτος στους πολίτες, ήρθε γιατί οφείλουμε να υπηρετήσουμε με ποιοτικές ιατρικές υπηρεσίες τον κάθε πολίτη και θέλω να πιστεύω ότι, συγκρίνοντας και με άλλα συστήματα που από δεκαετίες εφαρμόζονται, είναι ένα εκ των ιδιαιτέρων, εκ των πλέον ορθά λειτουργούντων συστημάτων, χωρίς να παραγνωρίζω αυτά που επισημάνθηκαν και επισημαίνονται. Επισημάνθηκαν από τον Γενικό Ελεγκτή, επισημάνθηκαν και από άλλους. Δηλαδή μια τάση από κάποιους να καταχρώνται. Και δεν είναι στο μόνο σύστημα που υπάρχουν καταχρήσεις. Δυστυχώς, είναι και σε πολλά άλλα. Όμως, σε συνεργασία και με τις πολιτικές δυνάμεις, σε συνεργασία με όλους τους εταίρους που ανέλαβαν την υλοποίηση, αλλά και το σύνολο των πολιτών που συνεισφέρουν, θα πάρουμε εκείνα τα μέτρα για να τελειώσουμε τις στρεβλώσεις, να καταστεί κατά το δυνατό, όχι απλώς βιώσιμο, αλλά να παρέχει τις βέλτιστες δυνατές ιατρικές υπηρεσίες στον κόσμο. Αυτό χρωστούμε αυτό θα πράξουμε.

Πέραν των όσων ενδεικτικά έχω αναφέρει και επιδιώκοντας η Κύπρος να εξέλθει ισχυρότερη  από την πρωτόγνωρη κρίση της πανδημίας- και εκφράζω πάλι ευγνώμονες ευχαριστίες στους λειτουργούς υγείας, σε αυτούς που στην πρώτη γραμμή έχουν συμβάλει στην αντιμετώπιση της κρίσης - έχουμε καταρτίσει το Εθνικό Σχέδιο «Κύπρος – το αύριο», το οποίο περιλαμβάνει 58 κρίσιμες και αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και 76 επενδυτικές δράσεις προστιθέμενης αξίας που αποτελούν τη μεγαλύτερη μεταρρυθμιστική και αναπτυξιακή παρέμβαση από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο οικονομικός αντίκτυπος του Σχεδίου «Κύπρος – το αύριο», χωρίς να υπολογίζονται οι δαπάνες των ετησίων προϋπολογισμών, ανέρχεται στα 4.4 δισεκατομμύρια ευρώ, ενώ η υλοποίηση του Σχεδίου αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος κατά 7%, με τη δημιουργία 11 χιλιάδων θέσεων εργασίας.

Όπως είναι καλά γνωστόν, η εκταμίευση πόρων προς υλοποίηση των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί και που ήταν αποτέλεσμα συνδιαβούλευσης και με τις πολιτικές δυνάμεις και με την έγκριση της ΕΕ, προαπαιτεί σειρά μεταρρυθμίσεων και νομοθετικών πράξεων, καθιστώντας επιβεβλημένη τη συνέχιση της συνεργασίας όλων των θεσμών της χώρας, με προεξάρχουσα την Κυβέρνηση, το Νομοθετικό Σώμα, τη Δημόσια Υπηρεσία και τους κοινωνικούς εταίρους.

Και για αυτό απευθύνω εκ νέου έκκληση προς όλους και ιδιαίτερα στα πολιτικά κόμματα και τους κοινωνικούς εταίρους, παρά τις όποιες διαφορετικές προσεγγίσεις ή/και διαφωνίες, οι οποίες είναι απολύτως σεβαστές, από κοινού να στηρίξουμε το σχέδιο «Κύπρος – το αύριο» για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα τις νέες ανάγκες της σύγχρονης εποχής. Διότι ένα βελτιωμένο, σύγχρονο κράτος δεν αφορά μόνο την παρούσα Κυβέρνηση, αλλά το κληροδότημα που θα αφήσουμε στα παιδιά μας και τις επόμενες των γενεών.

Στην αρχή της ομιλίας μου είχα αναφερθεί στις θυσίες που έχετε υποστεί μαζί με το σύνολο του λαού κατά τη διάρκεια των προσπαθειών ανάκαμψης από τις εκάστοτε κρίσεις που κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε.

Σαν αποτέλεσμα αυτών των θυσιών, αλλά και της ορθής δημοσιονομικής πολιτικής που ακολούθησε με συνέπεια η Κυβέρνηση έγινε κατορθωτό σταδιακά να αποκαθιστούμε τα δικαιώματα σας, είτε αυτά αφορούν την ΑΤΑ, είτε τις προσαυξήσεις, είτε την αποπαγοποίηση των προσλήψεων και προαγωγών στο Δημόσιο, είτε ακόμη την πλήρη κατάργηση της έκτακτης εισφοράς στους μισθούς από τον Ιανουάριο του 2023.

Μια επαναφορά δικαιωμάτων που είναι πλήρως συνυφασμένη με τον απεριόριστο και διαχρονικό σεβασμό της Πολιτείας έναντι των δημοσίων υπαλλήλων και της ανάγκης πλήρους αποκατάστασης των ωφελημάτων που προκύπτουν μέσα από τα σχέδια υπηρεσίας.

Αντιλαμβάνομαι υπάρχουν αιτήματα και είναι με ιδιαίτερη ικανοποίηση που άκουσα με πόση υπευθυνότητα ο Πρόεδρος της ΠΑΣΥΔΥ προέχων για εμάς, είναι τουλάχιστον ωφελήματα που δεν έχουν κόστος, διότι αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες που το κράτος περνά, είτε ως αποτέλεσμα της πανδημίας είτε δυστυχώς ως αποτέλεσμα ενός καταστροφικού πολέμου που παρακολουθούμε και χωρίς αμφιβολία επηρεάζει το σύνολο των κρατών, όχι μόνο των ευρωπαϊκών, αλλά παγκόσμια.

Για αυτό και θέλω να σας βεβαιώσω πως μη παραγνωρίζοντας και εκεί όπου τα οικονομικά του κράτους ή ιδιαίτερα οι νομικοί όροι μας επιτρέπουν - διότι άκουσα για τους αορίστου χρόνου και βεβαίως το απλούστερο είναι μια διοικητική πράξη διότι τα οφέλη πλην των προαγωγών είναι τα ίδια με των μονίμων μελών της Δημόσιας Υπηρεσίας. Το πρόβλημα είναι ότι δεν ακολουθήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες με βάση τον περί Δημόσιας Υπηρεσίας Νόμο ώστε να προσληφθούν, με αποτέλεσμα η οποιαδήποτε νομοθετική πράξη που μπορούσε να μετατρέψει τους αορίστου σε μόνιμους να είχε τον κίνδυνο της αντισυνταγματικότητας, όπως έγινε στο παρελθόν με κάποιες κατ’ εξαίρεση προσλήψεις ειδικών κατηγοριών.

Βεβαίως θα δούμε πώς μέσα από νόμους μπορεί να επιτευχθεί τρόπος σταδιακής μονιμοποίησης των αορίστου χρόνου υπαλλήλων.

Στο πλαίσιο αποκατάστασης ωφελημάτων που προχώρησε η Κυβέρνηση εντάσσεται και η απόφαση της Κυβέρνησης για την εισαγωγή νέου Επαγγελματικού Σχεδίου Συνταξιοδοτικών Ωφελημάτων, το οποίο ήταν αποτέλεσμα μιας δημιουργικής συνεργασίας με την ΠΑΣΥΔΥ. Αυτό που απομένει είναι η νομοθετική επεξεργασία του νομοσχεδίου ώστε να σταλεί στη Βουλή η οποία είμαι βέβαιος ότι θα το υιοθετήσει.

Δεν έχω καμία αμφιβολία πως η εξαιρετική συνεργασία – που έχουμε αναπτύξει όλα αυτά τα χρόνια θα συνεχισθεί, καθώς αυτό που μας ενώνει είναι να συνεχίσουμε την πορεία ανάπτυξης και την προσπάθεια μεταμόρφωσης της πατρίδας μας σε ένα κράτος που θα μας κάνει όλους περήφανους.

Αυτό που ζητώ από όσους υπηρετούν το Δημόσιο, και ιδιαίτερα εκείνους των υπαλλήλων που ασχολούνται με τα καθ’ ημέραν προβλήματα των πολιτών είναι να ανταποδώσουν στους φορολογούμενους τον σεβασμό που τους αξίζει.

Είναι με λύπη που αναφέρομαι στις εξαιρέσεις, αλλά το πράττω με πλήρη συνείδηση, γιατί δεν δέχομαι και δεν ανέχομαι να πλήττεται το κύρος και η αξιοπρέπεια της πλειοψηφίας από πράξει μιας ελάχιστης μειοψηφίας ανικάνων ή διεφθαρμένων.

Θέλω να προστατευτεί το κύρος και η αξιοπρέπεια της συντριπτικής πλειοψηφίας από πράξεις ή παραλείψεις μιας ελάχιστης μειοψηφίας.

Θεωρώ πως αυτή η αναφορά μου ήταν αναγκαία και δεν μπορεί ούτε κατ’ ελάχιστον να παραγνωρίσει την πολυσήμαντη συνεισφορά της συντριπτικής πλειοψηφίας των υπαλλήλων της Δημόσιας Υπηρεσίας που υπηρετούν το κράτος.

Γι’ αυτό και θέλω να σας βεβαιώσω πως θα συνεχίσουμε τη στενή και δημιουργική συνεργασία για όσο βρίσκομαι στην εξουσία- κάποιος άλλος θα με διαδεχθεί και που σίγουρα δεν μπορεί να παραγνωρίσει είτε την προσφορά σας είτε την ανάγκη συνεργασίας μεταξύ μας – προκειμένου να δημιουργηθούν οι συνθήκες που θα επιτρέπουν όλο και περισσότερο να είναι ομαλή η συνεργασία, όλο και περισσότερο το κράτος να συγχρονίζεται, να ταυτίζεται, να εναρμονίζεται με ό,τι μια ευρωπαϊκή χώρα οφείλει να πράττει.

(ΡΜ/ΜΓ/ΣΧ)