Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

07-06-2022 10:01

Ομιλία του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην Υπουργική Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή

Την ανάγκη άμεσης δράσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, βάσει ορθής επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης, υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης στην ομιλία του κατά την έναρξη της 2ης Υπουργικής Συνόδου της Πρωτοβουλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας για τον Συντονισμό Δράσεων για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή, που πραγματοποιείται στη Λεμεσό.  

Στην ομιλία του, την οποία ανέγνωσε εκ μέρους του ο Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κ. Κυριάκος Κούσιος, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ανέφερε:

«Είναι τιμή και μεγάλη μου χαρά να σας καλωσορίσω στην Υπουργική Σύνοδο για την Κλιματική Αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή. Η συμμετοχή τόσων υπουργών, αναγνωρισμένων φορέων χάραξης πολιτικής και επιστημονικών εμπειρογνωμόνων είναι ενδεικτική όχι μόνο του μεγέθους της κρίσης που αντιμετωπίζουμε, αλλά και της συλλογικής μας αποφασιστικότητας να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές της επιπτώσεις.

Η περιοχή μας χαρακτηρίζεται ως παγκόσμια «εστία κλιματικής αλλαγής», με τις χώρες μας να αντιμετωπίζουν ήδη κοινές προκλήσεις, όπως:

Υψηλές θερμοκρασίες και παρατεταμένα κύματα καύσωνα, καταστροφικές πυρκαγιές και αποψίλωση των δασών, αυξημένη λειψυδρία, ξηρασίες, πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα.

Με βάση τις προαναφερόμενες παρατηρήσεις, κατέστη σαφές σε όλους ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη άμεσης δράσης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, βάσει ορθής επιστημονικής εμπειρογνωμοσύνης και καθοδήγησης.

Μέσα από το επιστημονικό έργο που έχουμε τώρα στη διάθεσή μας, πέρα από την καλύτερη κατανόηση της κατάστασης και του τρόπου με τον οποίο η κρίση θα εκδηλωθεί σε διάφορους τομείς, είμαστε επίσης πολύ πιο καλά ενημερωμένοι σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των δυσμενών επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής. Ένα επιστημονικό έργο, το οποίο ήταν το αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας που αναλάβαμε το 2019 για την ανάπτυξη ενός Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, η γεωργία, ο τουρισμός, η υγεία, η πολιτιστική κληρονομιά και φυσικά το νερό. 

Μέσω της εφαρμογής του περιφερειακού σχεδίου, αναμένουμε ότι οι χώρες της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής θα:

  • Προωθήσουν δράσεις για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και άνθρακα και θα προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·
  • Θεσπίσουν τους αναγκαίους μηχανισμούς για πιο ανθεκτικές και ανταγωνιστικές οικονομίες μέσω της μετάβασης σε ανανεώσιμες και καθαρότερες πηγές ενέργειας·
  • Βελτιώσουν την πρόσβαση σε χρηματοδοτικά μέσα και μηχανισμούς για την κλιματική αλλαγή·
  • Παρέχουν κίνητρα στις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες μας, ώστε να προσαρμοστούν και να στραφούν σε βιώσιμες και πράσινες τεχνολογίες, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητά τους στις παγκόσμιες αγορές, και
  • Δημιουργήσουν νέες ευκαιρίες πράσινης απασχόλησης.

Με την ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Παπανικόλα που ηγήθηκε της πρωτοβουλίας και να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου σε όλους τους επιστήμονες που συνέβαλαν στην προετοιμασία των θεματικών εκθέσεων.

Θα ήθελα, επίσης, να τονίσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι μετά τα συμπεράσματα και τη σύσταση της πρώτης υπουργικής συνάντησης τον Φεβρουάριο του 2022, προχωρήσαμε στη δημιουργία Προσωρινής Γραμματείας, με την υποστήριξη του Ινστιτούτου Κύπρου, προκειμένου να διευκολυνθεί το έργο της Πρωτοβουλίας.

Είμαι βέβαιος ότι με τη συμβολή όλων σας, αυτή η δεύτερη Υπουργική Συνάντηση θα είναι καταλυτική για την οριστικοποίηση του πλαισίου του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης και τον καθορισμό των μηχανισμών εφαρμογής του, που θα οδηγήσει στη διοργάνωση της Συνόδου της 25ης Οκτωβρίου 2022, όταν η Κύπρος θα φιλοξενήσει τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της περιοχής.

Μια σύνοδος που θα οδηγήσει στην επικύρωση και την επίσημη έναρξη της Πρωτοβουλίας, η οποία είμαι βέβαιος, θα αποτελέσει ένα ιστορικό ορόσημο για την ανθεκτικότητα και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Πέραν των προσπαθειών μας για την προώθηση της συνεργασίας για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής σε περιφερειακό επίπεδο, σε εθνικό επίπεδο είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρισιού και των φιλόδοξων στόχων που έχει θέσει η ΕΕ.

Η Κύπρος ήταν μεταξύ των χωρών της ΕΕ που υποστήριξαν τη μετάβαση της ΕΕ στην ουδετερότητα του άνθρακα και έχουμε ήδη σχεδιάσει συγκεκριμένες πολιτικές που θα οδηγήσουν στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας. 

Ενδεικτικά, περισσότερα από 500 εκατομμύρια ευρώ — δηλαδή το 41 % του προϋπολογισμού του Εθνικού μας Σχεδίου Ανθεκτικότητας και Ανάκαμψης για τα έτη 2021 έως 2026 — το οποίο αποσκοπεί στην ενίσχυση της περιβαλλοντικά βιώσιμης μακροπρόθεσμης ανάπτυξης της χώρας, αφιερώνεται σε επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα και στην πράσινη μετάβαση.

Είμαστε υποχρεωμένοι να αναλάβουμε άμεση δράση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και είμαι βέβαιος ότι θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι η ώρα για δράση είναι τώρα.

Και είμαι στην ευχάριστη θέση να βεβαιώσω ότι η μαζική συμμετοχή κυβερνητικών αξιωματούχων της περιοχής μας, καθώς και παρατηρητών διεθνών και περιφερειακών οργανισμών, αποδεικνύει εύστοχα ότι μοιραζόμαστε το ίδιο όραμα:

Να κοιτάξουμε το μέλλον με αισιοδοξία και να αξιοποιήσουμε την κλιματική πρόκληση ως μια ευκαιρία να δείξουμε με υπερηφάνεια τι μπορούν να επιτύχουν οι χώρες μας όταν ενώνουν τις δυνάμεις τους, μέσω της συνεργασίας και της κοινής δράσης.

Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι με τη συμβολή όλων σας σήμερα, αυτή η συνάντηση θα είναι καταλυτική για την ολοκλήρωση του πλαισίου του Περιφερειακού Σχεδίου Δράσης και για τον καθορισμό των μηχανισμών εφαρμογής του.

Σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας και την πολύτιμη συμβολή σας στις κοινές μας προσπάθειες για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και ανυπομονώ να σας καλωσορίσω και πάλι στις 25 Οκτωβρίου κατά την έναρξη του Σχεδίου Δράσης. 

Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας.

(ΕΚ/ΜΚ)