Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

22-11-2022 11:22

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στο 44ο Cyprus Hotel Summit and Exhibition που διοργανώνεται από τον ΠΑΣΥΞΕ

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και τιμή που αποδέχθηκα την πρόσκληση να χαιρετίσω τη σημερινή εκδήλωση, η οποία καταδεικνύει το έντονο και συνεχές ενδιαφέρον του ΠΑΣΥΞΕ για την υγιή ανάπτυξη τόσο της ξενοδοχειακής όσο και της ευρύτερης τουριστικής βιομηχανίας, η οποία συγκαταλέγεται στους στυλοβάτες της κυπριακής οικονομίας. 

Είναι γεγονός ότι εξωγενείς παράγοντες, όπως η πανδημία και ο πόλεμος στην Ουκρανία, αποτελούν γεγονότα, τα οποία άλλαξαν εκ θεμελίων όλους τους τομείς της διεθνούς οικονομίας και ιδιαιτέρως αυτόν του τουρισμού.

Επίσης, νέα δεδομένα, όπως η ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος και η εξασφάλιση της αειφορίας, επιτάσσουν την αναδιάρθρωση των πολιτικών σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων της ανθρώπινης ζωής.

Σε όλα αυτά πρέπει να προσθέσουμε και την αλματώδη ανάπτυξη και χρήση των σύγχρονων μορφών τεχνολογίας, οι οποίες αναπόδραστα αναδιατάσσουν το διεθνές σκηνικό και απαιτούν από όλους ενέργειες προσαρμογής.  

Όλα αυτά θα αποτελέσουν, όπως αντιλαμβάνομαι, αντικείμενο της σημερινής σας εκδήλωσης.

Κυρίες και κύριοι,

Με τις ορθές πολιτικές που ακολούθησε η χώρα μας, κατόρθωσε κατά την τελευταία δεκαετία, να επιτύχει ιστορικές επιδόσεις στον τομέα του τουρισμού, με σημαντική αύξηση της συνεισφοράς του τομέα στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, τη βελτίωση του επιπέδου ευημερίας του πληθυσμού, τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και άλλα σημαντικά για πολλούς άλλους τομείς της οικονομίας οφέλη. 

Πολιτικές σαν αποτέλεσμα της διαβούλευσης της Πολιτείας με τον ΠΑΣΥΞΕ και τον ιδιωτικό τομέα, όπως:

→        Σχέδιο Κινήτρων για τις αεροπορικές εταιρείες για ενίσχυση της αεροπορικής συνδεσιμότητας και αύξηση της επιβατικής κίνησης. 

→        Παροχή πολεοδομικών κινήτρων ή/και ενίσχυση υφιστάμενων με ισχύ μέχρι το τέλος του 2023.

→        Δρομολόγηση μεγάλων τουριστικών αναπτυξιακών έργων, όπως η δημιουργία του καζίνου – θέρετρου και των Μαρίνων Λεμεσού, Λάρνακας, Άγιας Νάπας και Παραλιμνίου με την ελπίδα ότι σύντομα θα έχουμε αποτελέσματα και για την Μαρίνα Πάφου.

→        Η πολιτική ανοικτών αιθέρων από τον Νοέμβριο του 2013, με στόχο την αύξηση των πτήσεων προς την Κύπρο, την αντιμετώπιση του προβλήματος της εποχικότητας και επιμήκυνσης της τουριστικής περιόδου.

→        Σχέδια Κατάρτισης Εργαζομένων σε Ξενοδοχειακές Μονάδες και Προγραμμάτων Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για νεοπροσλαμβανόμενους ανέργους.

→        Σύναψη συμφωνιών συνεργασίας με μεγάλους οργανωτές ταξιδίων του εξωτερικού και άλλες.

→        Εκσυγχρονισμός του κανονιστικού πλαισίου που διέπει την αδειοδότηση και λειτουργία των τουριστικών επιχειρήσεων, με σκοπό την περαιτέρω αναβάθμιση και ανταγωνιστικότητα του τομέα.

Επιστέγασμα των πολιτικών που εφάρμοσε η Κυβέρνηση ήταν η δημιουργία του Υφυπουργείου Τουρισμού, η οποία αποτέλεσε μία ιστορικής σημασίας μεταρρύθμιση για την πατρίδα μας.

Μέσα στα πρώτα τέσσερα χρόνια της λειτουργίας του, το Υφυπουργείο έχει σχεδιάσει και εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη τουριστική πολιτική για τη χώρα μέσω της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020 – 2030. 

Την ίδια στιγμή, ακόμα και σε περιόδους κρίσεων όπως αυτή της πανδημίας, η Κυβέρνηση, γενναιόδωρα στήριξε τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους στην τουριστική και ξενοδοχειακή βιομηχανία, επιτρέποντας κατ’ επέκταση τη σταδιακή ανάκαμψη του τομέα από το 2021 και εντεύθεν.

Όλα όσα έχω προαναφέρει δεν θα ήταν φυσικά κατορθωτά χωρίς τη συνεισφορά των φορέων του ιδιωτικού τομέα, με τους οποίους υπάρχει μια συνεχής διαβούλευση και συνεργασία.

Κυρίες και κύριοι,

Το Υφυπουργείο Τουρισμού εισέρχεται πλέον στο δεύτερο στάδιο της υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020 – 2030. Ήδη μεγάλος αριθμός δράσεων, που περιλαμβάνεται στο πλάνο για υλοποίηση για την περίοδο 2020-2022, έχει ολοκληρωθεί ή βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο.  

Όραμα της Κυβέρνησης μέσω της Εθνικής Στρατηγικής είναι η αύξηση της συνεισφοράς του τουρισμού στο ΑΕΠ και η περαιτέρω βελτίωση του βιοτικού επιπέδου της κοινωνίας μας.

Επίσης, η ισόρροπη γεωγραφικά κατανομή των οφελών από τον τουρισμό στο σύνολο της επικράτειας της ελεύθερης Κύπρου, με την ανάπτυξη περιοχών, οι οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα αναπτυχθεί τουριστικά, όπως οι περιοχές της υπαίθρου, των ορεινών κοινοτήτων και των ακριτικών περιοχών. Θα δώσουν την άλλη διάσταση στις άλλες προσπάθειεςς του Να δει τον τουριστικό τομέα να αναπτύσσεται καθόλη την επικράτεια.

Για επίτευξη των στόχων αυτών, η Εθνική Στρατηγική Τουρισμού περιλαμβάνει πολύπλευρες δράσεις που σκοπό έχουν τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

Σε αυτές περιλαμβάνονται δράσεις που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση και την υποβοήθηση πρωτοβουλιών από τον ιδιωτικό τομέα.

Παρ’ όλες τις αντιξοότητες, οι επιδόσεις για το 2022 επιβεβαιώνουν την ορθότητα των πολιτικών της Κυβέρνησης.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι οι αφίξεις και τα έσοδα από τον τουρισμό αναμένεται να ανέλθουν μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους στο 80% και 87%, αντιστοίχως, σε σχέση με τις ιστορικές επιδόσεις του 2019.

Το πιο θετικό όμως στοιχείο για τον τουριστικό τομέα της χώρας είναι η αυξημένη ημερήσια δαπάνη λόγω της αγοραστικής δύναμης των επισκεπτών που προέρχονται από τις χώρες της ΕΕ, οι οποίες έχουν αναβαθμίσει σημαντικά το μερίδιο τους στις συνολικές αφίξεις, και της σημαντικής ροής μεμονωμένων τουριστών σε σχέση με την προ-πανδημίας εποχή.

Την ίδια στιγμή, μέσω του Σχεδίου «Κύπρος-το αύριο» θα διατεθούν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ για ενίσχυση της προστιθέμενης αξίας του τουρισμού, μέσω σχεδίων χορηγιών για:

→         Aναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων και ξενοδοχείων στην ύπαιθρο, τις ορεινές και ακριτικές περιοχές,

→        Δημιουργία ιατρικών εγκαταστάσεων και εγκαταστάσεων αυτόνομης υποβοηθούμενης διαβίωσης με στόχο την προσέλκυση ιατρικού τουρισμού και τουρισμού υγείας και ευεξίας.

→        Προώθηση της κυκλικής οικονομίας σε ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις.

Φίλες και φίλοι,

Ως Κυβέρνηση, θέσαμε την τελευταία δεκαετία τον τουριστικό τομέα ως ύψιστης προτεραιότητας για την ανάπτυξη της χώρας.

Είμαι πεπεισμένος ότι η τουριστική βιομηχανία είναι σε θέση να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, προκειμένου να μπορεί να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες προκλήσεις και απαιτήσεις της αγοράς.

Ως αναγκαία για την κατοχύρωση ενός λαμπρού μέλλοντος για τον κυπριακό τουρισμό κρίνω τη διασφάλιση της συνέχισης της επιτυχημένης τουριστικής πολιτικής και της απρόσκοπτης υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής Τουρισμού 2020-2030 και τα επόμενα χρόνια.

Στο σημείο αυτό δεν μπορώ παρά να επαινέσω τον Υφυπουργό για τη δράση που επέδειξε, τη διορατικότητα αλλά και τα καλά μελετημένα σχέδια τα οποία με τη στήριξη τόσο του Υπουργείου Μεταφορών, αλλά και ιδιαιτέρως του Υπουργείου Οικονομικών, έκαναν κατορθωτή την υλοποίηση μιας στρατηγικής τα αποτελέσματα της οποίας είναι απτά και έχουν συμβάλει σημαντικά στα όσα έχω προαναφέρει.

Ως εχέγγυο για την επιτυχία, θεωρώ επίσης, τη διασφάλιση της αγαστής συνεργασίας του κρατικού με τον ιδιωτικό τομέα, χωρίς την οποία όσα προανέφερα δεν θα ήταν εφικτά.

Κλείνοντας, θέλω εκ μέρους της Κυβέρνησης να σας ευχαριστήσω για τη συνεργασία που είχαμε με τον Σύνδεσμό σας τα τελευταία χρόνια και να ευχηθώ κάθε επιτυχία στις εργασίες της Συνόδου που διοργανώνεται.

Σας ευχαριστώ θερμά.

(ΡΜ/ΜΓ/ΣΧ)