Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

28-11-2022 12:30

Χαιρετισμός του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στην εναρκτήρια συνάντηση του Προγράμματος LIFEAgrOassis

Με ιδιαίτερη ικανοποίηση αποδέχθηκα την πρόσκληση να παραστώ και να απευθύνω χαιρετισμό στην εναρκτήρια συνάντηση του έργου LIFE AgrOassis «Αναγεννητικές προσεγγίσεις για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας στην κλιματική αλλαγή στις γεωργικές περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι επιρρεπείς στην ερημοποίηση».

Το έργο συντονίζεται από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών και σε αυτό συμμετέχουν σημαντικοί εταίροι από την Κύπρο και την Ελλάδα. Πρόκειται για έργο ιδιαίτερης σημασίας, αφού, μετά τις απρόβλεπτες συνέπειες που έχουν προκαλέσει η πανδημία του κορωνοϊού και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, έχει αναδειχθεί η σπουδαιότητα του αγροδιατροφικού τομέα, όπως επίσης και η ανάγκη ενίσχυσης της ανθεκτικότητάς του, ώστε να διασφαλίζεται διαρκώς η επισιτιστική ασφάλεια των πολιτών.

Η προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αναμένεται να αντιμετωπίσει η αγροτική ανάπτυξη στα επόμενα χρόνια. Οι μεταβολές στις κλιματολογικές συνθήκες που ήδη βιώνουμε και που εκτιμάται ότι θα ενταθούν, αφορούν πρωτίστως στη διαθεσιμότητα των υδάτινων πόρων, την υποβάθμιση της ποιότητας του εδάφους και την απώλεια βιοποικιλότητας. Η σταδιακή μείωση της μέσης ετήσιας βροχόπτωσης στην Κύπρο αναμένεται ότι, συνεπακόλουθα, θα μειώσει τη διαθεσιμότητα του νερού που προορίζεται για άρδευση, ενώ εκτιμάται ότι οι λιγότερες και μεγάλης έντασης βροχοπτώσεις του χειμώνα, σε συνδυασμό με τις πολύ υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού, θα οδηγήσουν σε απερήμωση, διάβρωση των εδαφών και μείωση της γονιμότητάς τους.

Είναι σε όλους γνωστό ότι η χώρα μας, ευρισκόμενη στο επίκεντρο μιας περιοχής που χαρακτηρίστηκε από τους επιστήμονες ως «θερμό σημείο» κλιματικής αλλαγής, έχει αναλάβει μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεών της σε περιφερειακό επίπεδο. Η πρωτοβουλία αυτή, μετά από επίμονες προσπάθειες τεσσάρων ετών, στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία, αφού το σχέδιο δράσης που ετοιμάστηκε για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής, μέσα από τη σκληρή δουλειά 200 και πλέον επιστημόνων, υιοθετήθηκε από τη Σύνοδο των ηγετών των χωρών της περιοχής, στο περιθώριο της φετινής Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για το Κλίμα COP27.

Το έργο LIFE AgrOassis, στην εναρκτήρια συνάντηση του οποίου συμμετέχουμε σήμερα, είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένο με την Εθνική Στρατηγική της Κύπρου για Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και το σχετικό Σχέδιο Δράσης. Βρίσκεται, επίσης, σε πλήρη αρμονία με τους στόχους της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023-27, στην οποία οι δράσεις για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, προστασία του περιβάλλοντος και διατήρηση των τοπίων και της βιοποικιλότητας, έχουν κεντρική θέση.

Το έργο περιλαμβάνει την εφαρμογή διαχειριστικών πρακτικών, οι οποίες αναμένεται να συμβάλουν στον περιορισμό της απερήμωσης των εδαφών και, γενικότερα, στην αειφορία των γεωργικών συστημάτων. Πρόκειται για πρακτικές που θα μειώσουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της παραγωγικής διαδικασίας και θα διατηρήσουν τη βιοποικιλότητα σε όλα της τα επίπεδα. Ειδικά η ενσωμάτωση κομπόστας στα εδάφη, που σχετίζεται άμεσα με τη λύση ενός άλλου μεγάλου προβλήματος, αυτού της διαχείρισης των αστικών οργανικών αποβλήτων, είναι ένα θέμα με το οποίο το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια και το οποίο υποστηρίζεται πλέον από το κατάλληλο νομοθετικό πλαίσιο.

Το Υπουργείο μας δίνει μεγάλη σημασία στην επιτυχή ολοκλήρωση του έργου και αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματά του, αφού η υλοποίησή του αναμένεται να ωθήσει την Κύπρο ένα βήμα μπροστά στο θέμα της συστηματικής και οργανωμένης εφαρμογής δράσεων διαχείρισης του εδάφους. Η σύνθεση του εταιρικού σχήματος του έργου διασφαλίζει την επιτυχία του, αφού εκτός από το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, σε αυτό συμμετέχουν, εκ μέρους της Κύπρου, το Τμήμα Δασών, το Τμήμα Γεωργίας, το Τμήμα Περιβάλλοντος το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Ερευνητικό Κέντρο KES, το Ίδρυμα ΛΑΟΝΑ, η Ένωση Κυπρίων Αγροτών και η εταιρεία Παραδεισιώτης Λτδ, ενώ από την Ελλάδα συμμετέχουν το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων, ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικοπολιτιστικής Ανάπτυξης Σητείας και  ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων Ταυρωπού Καρδίτσας.

Καλωσορίζω στη σημερινή εναρκτήρια συνάντηση τους εκπρόσωπους όλων των εταίρων, και ιδιαίτερα των εταίρων από την Ελλάδα. Είμαι βέβαιος ότι η ενεργός συμμετοχή και η αρμονική συνεργασία όλων θα συμβάλει όχι μόνο στην ολοκλήρωση των εργασιών του Έργου, αλλά και στην εποικοδομητική και προς όφελος του αγροτικού τομέα αξιοποίηση των αποτελεσμάτων του.

Εύχομαι κάθε επιτυχία.

Σας ευχαριστώ.

(ΕΠ/ΙΚ)