Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

30-11-2022 15:02

Τελετή Απονομής βραβείων «CY GPP AWARDS 2022», «LIFE FOODPRINT 2022» και πιστοποιητικών «EMAS»

Την Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2022, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής απένειμε τα Βραβεία Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων που πραγματοποιούνται στην Κύπρο για έβδομη χρονιά. Απονεμήθηκαν παράλληλα τα βραβεία LIFE FOODPRINT 2022, καθώς και τα πιστοποιητικά του Ευρωπαϊκού Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Οικολογικού Ελέγχου EMAS, σε οργανισμούς/επιχειρήσεις.

Στην τελετή βράβευσης παρευρέθηκε ο Διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας κ. Κωνσταντίνος Ηροδότου.

Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων CY GPP AWARDS 2022 πραγματοποιήθηκε από το Τμήμα Περιβάλλοντος σε συνεργασία με το Ενεργειακό Γραφείο Κύπρου. Η διοργάνωση της απονομής των βραβείων LIFE FOODPRINT 2022 έγινε σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων. Δόθηκε ταυτόχρονα η δυνατότητα για δικτύωση μεταξύ των φορέων χάραξης πολιτικής.

Συμμετείχαν, μεταξύ άλλων, ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, ο Πρόεδρος της ΟΕΒ, ο Έπαρχος Λευκωσίας, o Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της CYTA, ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας, ο Γενικός Διευθυντής του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας και άλλα υψηλά στελέχη των οργανισμών και επιχειρήσεων.

Το αμφιθέατρο στο οποίο διεξήχθη η τελετή, παραχωρήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα Κύπρου, η οποία ήταν και ο Μέγας χορηγός της εκδήλωσης.

Τα Βραβεία των Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων της Κύπρου, CY GPP AWARDS, είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε το 2014 και έχει σημαντική ανταπόκριση από τις Αναθέτουσες Αρχές και Αναθέτοντες Φορείς (Κρατικές Αρχές-Δημόσιος Τομέας), τους Οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και τις Αρχές της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, καθώς και τον ιδιωτικό τομέα, ο οποίος συμμετέχει από το 2017.

Οι κατηγορίες για τα Βραβεία – CY GPP AWARDS 2022 είναι:

 • Ολοκληρωμένης πολιτικής Πράσινων Συμβάσεων/ Προμηθειών
 • Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης
 • Εσωτερικός Φωτισμός
 • Οδικός και Εξωτερικός Φωτισμός (μόνο για δημόσιο τομέα)
 • Οχήματα
 • Ελαστικά
 • Κλιματιστικά
 • Κτηριακές Κατασκευές - Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
 • Προϊόντα και Υπηρεσίες Καθαρισμού
 • Χαρτί Φωτοτυπικό/Εκτυπωτικό
 • Τρόφιμα και Υπηρεσίες Τροφίμων
 • Προϊόντα και Υπηρεσίες Διαχείρισης Χώρων Πρασίνου

Διακρίθηκαν οι πιο κάτω οργανισμοί και επιχειρήσεις ανά κατηγορία:

1. Μηχανογραφικός Εξοπλισμός Γραφείου και Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης

1ο Βραβείο: Ινστιτούτο Κύπρου & Πανεπιστήμιο Κύπρου

2ο Βραβείο: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

2. Εσωτερικός Φωτισμός:

Τιμητική Διάκριση: Handy Spa

3. Εξωτερικός Φωτισμός:

Βραβείο: Δήμος Αθηαίνου

4. Οχήματα:

Βραβείο: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

Τιμητική Διάκριση: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

5. Ελαστικά:

1ο Βραβείο: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λάρνακας

2ο Βραβείο: Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

6. Κλιματιστικά:

Βραβείο: Αρχή Τηλεπικοινωνιακών Κύπρου

Τιμητική Διάκριση: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

7. Κτηριακές κατασκευές-Ενεργειακή Απόδοση:

Βραβείο: Δήμος Αγλαντζιάς

8. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας:

1ο Βραβείο:Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου & Muskita Aluminium Industries

9. Προϊόντα/Υπηρεσίες Καθαριότητας:

Βραβείο: Ινστιτούτο Κύπρου

10. Χαρτί φωτοτυπικό/εκτυπωτικό:

Βραβείο: Συμβούλιο Υδατοπρομήθειας Λευκωσίας

11. Γενική Πολιτική:

1ο Βραβείο: Ινστιτούτο Κύπρου & Muskita Aluminium Industries

2ο Βραβείο:Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου

3ο Βραβείο: Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου & Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου

Τα βραβεία Life FoodPrint 2022, αποτελούν μέρος του συγχρηματοδοτούμενου έργου Life Food Print, στο οποίο συντονιστής είναι ο Εκδοτικός Οίκος Δίας. Υπόλοιποι εταίροι του έργου είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος, η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων, η οποία είναι υπεύθυνη για τη συγκεκριμένη δράση, οι Φίλοι της Γης, η Parpounas Sustainability Consultants και η εταιρεία Opinion and Action Services Ltd.

Το έργο «LIFE FoodPrint» συμβάλλει στην ορθολογική διαχείριση αποβλήτων τροφίμων, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές για ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων στον χώρο της φιλοξενίας και της εστίασης. Πρωταρχικός στόχος είναι η πρόληψη της σπατάλης. Δηλαδή, να προνοήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε το υπόλοιπο το οποίο θα χρειαστεί να απορρίψουμε και να εφαρμόσουμε μεθόδους αξιοποίησης των περισσευμάτων μας.

Τα αποτελέσματα του έργου παρουσιάστηκαν ενώπιων των φορέων χάραξης πολιτικής από τον Γενικό Διευθυντή του Εκδοτικού Οίκου Δία, κύριο Χρύσανθο Τσουρούλλη.

Ο διαγωνισμός εστίασε στις επιχειρήσεις που εμπίπτουν στις οικονομικές δραστηριότητες: Ξενοδοχεία, Εστιατόρια και Επιχειρήσεις του Μεταποιητικού τομέα τροφίμων.

Οι επιχειρήσεις, αξιολογήθηκαν ως προς την περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζουν, τις πρωτοβουλίες και εθελοντικές δράσεις/ενέργειες που πραγματοποιούν για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του προσωπικού και των πελατών τους, καθώς επίσης και στις διάφορες πιστοποιήσεις ή/και μηχανολογικές λύσεις και εσωτερικούς κανονισμούς που εφαρμόζουν και συμβάλλουν στη μείωση της σπατάλης των τροφίμων και στην καλύτερη αξιοποίηση των πρώτων υλών.

Διακρίθηκαν οι πιο κάτω επιχειρήσεις ανά κατηγορία:

 1. Ξενοδοχειακός τομέας: Ξενοδοχείο «Atlantica Sacta Napa»
 2. Τομέας Εστίασης: ΙΚΕΑ Κύπρου
 3. Τομέας μεταποίησης: Α. Ζορπάς & Υιοί Λτδ

Παράλληλα, απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά EU EMAS στις πιο κάτω επιχειρήσεις και οργανισμούς που εφαρμόσανε για πρώτη φορά το EMAS και καταχωρήθηκαν το 2022 στο μητρώο CY EMAS REGISTER:

Πιστοποιήσεις EMAS 2022

 1. Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λάρνακας
 2. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 3. Elysee Irrigation Ltd
 4. Andreas Anthimou Pafitis Services Ltd
 5. CTT Aviation Ltd
 6. P.P.S.S Aviation Marine Transport Services Ltd

Στον χαιρετισμό του, ο Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής ανέφερε ότι «Τα σημερινά βραβεία είναι αποτέλεσμα της σκληρής, συλλογικής και μεθοδικής προσπάθειας όλων μας και μεταφέρουν ενθαρρυντικά και ελπιδοφόρα μηνύματα για μια πιο «πράσινη» οικονομία».

(ΝΓ/ΕΧΡ)