Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2023 15:22

Δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας αναφορικά με τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ίδρυση και δημιουργία σχολών ανώτερης εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας προωθεί νομοθετικό πλαίσιο για την Ανώτερη Εκπαίδευση

Ο Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου προέβη σήμερα στο Υπουργείο σε δηλώσεις αναφορικά με το νομοσχέδιο που έχει προετοιμάσει το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας για τη δημιουργία θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα διέπει την ίδρυση και δημιουργία σχολών ανώτερης εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, ο κ. Προδρόμου ανέφερε: «Στις μέρες μας και μετά από μια πορεία προόδου τα τελευταία δέκα χρόνια, ο στόχος που είχαμε άλλοτε, για να γίνει η Κύπρος ένα διεθνές περιφερειακό κέντρο ανώτερης εκπαίδευσης, είναι πια πραγματικότητα.

Έχουμε σήμερα στη χώρα μας περισσότερους από 61 χιλιάδες φοιτητές. Σε σύγκριση με δέκα χρόνια πριν, ο αριθμός των φοιτητών στην Κύπρο αυξήθηκε κατά περισσότερο από 80%. Πρόκειται για φοιτητές από την Κύπρο και τις άλλες χώρες της Ε.Ε., αλλά και από τρίτες χώρες, από όλες τις ηπείρους. Οι φοιτητές από την Κύπρο και τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες υπερβαίνουν το 80%, ενώ σχεδόν 20% προέρχονται από τρίτες χώρες. Η μεγάλη πλειοψηφία, πέραν του 70%, είναι φοιτητές σε πανεπιστήμια.

Σήμερα έχουμε στην Κύπρο έντεκα κρατικά και δημόσια πανεπιστήμια (ενώ εξετάζονται και μερικές αιτήσεις ακόμα), όπως και αρκετές άλλες σχολές ανώτερης εκπαίδευσης (μερικές δεκάδες). Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση ωθεί και τροφοδοτεί εξάλλου και την επιστημονική έρευνα, η οποία αναπτύσσεται επίσης με γοργό ρυθμό, όπως διαπιστώνουμε από τη δραστηριότητα ερευνητικών κέντρων τόσο σε πανεπιστήμια όσο και εκτός αυτών, σε ανεξάρτητα ερευνητικά κέντρα. Είναι ενδεικτικό και θέλω να αναφέρω ότι μεταξύ των φοιτητών έχουμε σήμερα περίπου 2.500 σε κύκλο διδακτορικών σπουδών. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο έχουν αλλάξει και ο εκπαιδευτικός χάρτης της Κύπρου και τα δεδομένα της ανώτερης εκπαίδευσης.  

Παράλληλα με αυτή την αναπτυξιακή πορεία αποκτά ιδιαίτερη σημασία η ποιότητα των σπουδών και η διασφάλιση του επιπέδου των ιδρυμάτων, όπως βεβαίως και η αξιοπιστία των τίτλων σπουδών που παρέχονται. Γι’ αυτόν ακριβώς τον λόγο η Κυβέρνηση έχει δημιουργήσει τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ).

Στη ίδια αυτή κατεύθυνση, της καλύτερης κατοχύρωσης ποιοτικών προδιαγραφών, προσανατολίζουμε τώρα και το γενικότερο θεσμικό πλαίσιο. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον ανάπτυξης και γρήγορης ποσοτικής αύξησης, προέκυψε και η ανάγκη για εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου της ανώτερης εκπαίδευσης. Επομένως, παράλληλα με τη νομοθεσία που διέπει την πανεπιστημιακή εκπαίδευση, προχωρούμε σε μια νέα συνολική νομοθετική ρύθμιση για τις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης. Η νομοθεσία που έχουμε και ισχύει μέχρι σήμερα χρονολογείται από το 1996 και εν πολλοίς δεν ανταποκρίνεται στα σημερινά δεδομένα, αφού είχε θεσπιστεί μέσα σε μια άλλη πραγματικότητα, με διαφορετικά δεδομένα.

Γι’ αυτό τον λόγο, το Υπουργείο και η Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης έχει προετοιμάσει νομοσχέδιο για τη δημιουργία ενός αναβαθμισμένου και ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την ίδρυση και δημιουργία σχολών ανώτερης εκπαίδευσης. Ο νόμος-πλαίσιο λαμβάνει υπόψη και την ύπαρξη και λειτουργία ορισμένων ερευνητικών κέντρων με προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Το νομοσχέδιο έχει ετοιμαστεί και κατατέθηκε τώρα για νομοθετική επεξεργασία στη Νομική Υπηρεσία. Στη συνέχεια, αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία και υιοθετηθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο, θα μπορεί να προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι με την επανέναρξη των εργασιών της Βουλής, πριν την καλοκαιρινή διακοπή, αυτό το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί.  

Το νομοσχέδιο προβλέπει διαδικασία για ίδρυση και λειτουργία σχολών ανώτερης εκπαίδευσης, με εξέταση των σχετικών αιτήσεων από το Συμβούλιο Ανώτερης Εκπαίδευσης, το οποίο θεσπίζεται γι’ αυτό τον σκοπό. Οι σχολές θα εξετάζονται και θα εγκρίνονται για λειτουργία και παροχή είτε προγραμμάτων και κύκλων σπουδών σύντομης διάρκειας και αντίστοιχων διπλωμάτων ανώτερης εκπαίδευσης είτε, με αυξημένες απαιτήσεις, προγραμμάτων και τίτλων πτυχιακού επιπέδου, όπως ενδεχομένως και με τις ανάλογες επιπλέον προδιαγραφές και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών. Προνοείται, επίσης, η διάκριση των προγραμμάτων επαγγελματικών σπουδών από τα ακαδημαϊκής κατεύθυνσης προγράμματα.

Η εξέταση από το Συμβούλιο θα γίνεται στη βάση αντικειμενικών κριτηρίων τόσο σχετικά με τη λειτουργική επάρκεια, τις εγκαταστάσεις και υποδομές, όσο και σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, αλλά βεβαίως και στη βάση καθαρά ακαδημαϊκών κριτηρίων και προδιαγραφών ως προς την επάρκεια του ακαδημαϊκού προσωπικού και των προγραμμάτων σπουδών. Για τον σκοπό αυτό θα πρέπει με ανάλογη φιλοσοφία και επιμέλεια να ετοιμαστούν και σχετικοί Κανονισμοί.   

Όσον αφορά τη φοίτηση, στο νομοσχέδιο προβλέπονται με σαφήνεια τα προαπαιτούμενα σχετικά με την εγγραφή φοιτητών, η κατοχή προηγούμενων τίτλων και πιστοποιητικών σπουδών, αλλά και η επαρκής γνώση της γλώσσας διδασκαλίας κ.ο.κ.  

Ταυτόχρονα, και σε συνάφεια με τους όρους και τις προϋποθέσεις λειτουργίας των σχολών, τα σχετικά ακαδημαϊκά και οργανωτικά εχέγγυα επάρκειας, στο νομοσχέδιο συμπεριλαμβάνονται πρόνοιες και διαδικασίες εποπτείας και ελέγχου από τις αρμόδιες Αρχές.

Στο νομοσχέδιο υπάρχουν ακόμη ειδικές πρόνοιες ως προς τον αριθμό των φοιτητών και ρυθμίσεις που μπορεί να αποφασίζονται από την Πολιτεία για φοιτητές από τρίτες χώρες. Καθότι, τα προηγούμενα χρόνια αντιμετωπίσαμε ένα ζήτημα, όταν οι αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες είχαν εντοπίσει σημαντικό αριθμό αιτήσεων πολιτικού ασύλου από πρόσωπα που διέμεναν στην Κύπρο με τη ιδιότητα φοιτητή σε σχολές ανώτερης εκπαίδευσης. Το φαινόμενο αυτό αντιμετωπίστηκε, αλλά δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε να εμφανιστεί ξανά.

Για υφιστάμενες σχολές και προγράμματα προβλέπεται από το νομοσχέδιο μια μεταβατική περίοδος μέχρι να ισχύσουν οι νέες ρυθμίσεις και διαδικασίες.

Ελπίζω ότι με την ολοκλήρωση της νομοτεχνικής επεξεργασίας αυτό το νομοθετικό πλαίσιο θα προωθηθεί και θα εγκριθεί και από τη Βουλή των Αντιπροσώπων. Διότι είναι απολύτως αναγκαίο να διαθέτουμε ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα δίνει τη δυνατότητα για περαιτέρω ανάπτυξη της ανώτερης εκπαίδευσης στη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίζει, με τα σημερινά και τα μελλοντικά δεδομένα, την ποιότητα σπουδών και την αξιοπιστία των παρεχόμενων τίτλων ανώτερης εκπαίδευσης».  

ΙΠ