Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-01-2023 20:15

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη στην απονομή Βραβείων Πράσινων Πόλεων και Κοινοτήτων Κύπρου και των Περιβαλλοντικών Βραβείων για Οργανισμούς και Επιχειρήσεις

Πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά σάς υποδέχομαι στο Προεδρικό Μέγαρο στην καθιερωμένη εκδήλωση απονομής των περιβαλλοντικών Βραβείων για τις Πράσινες Πόλεις και τους Οργανισμούς και Επιχειρήσεις που προωθούν με τις δράσεις τους την πράσινη αειφόρο ανάπτυξη.

Δράσεις που συμβάλλουν τα μέγιστα στη δημιουργία περιβαλλοντικής συνείδησης και την κοινή προσπάθεια όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, προ της όποιας άλλης αναφοράς, θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το Κυπριακό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού, τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού για την εν λόγω πρωτοβουλία, την οποία ένθερμα υποστηρίζει το Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και σωρεία άλλων φορέων. 

Αξίζει να αναφέρω ότι η ερευνητική και παιδαγωγική ομάδα του Κέντρου, υπό την καθοδήγηση του Επιστημονικού Διευθυντή, Δρ. Ανδρέα Χατζηχαμπή,  επιτελεί ένα άξιο επαίνου έργο, το οποίο έχει βασικούς άξονες την περιβαλλοντική εκπαίδευση, έρευνα, ενημέρωση και ευαισθητοποίηση.

Είναι αρκούντως ενδεικτικό να σημειώσω ότι, μεταξύ άλλων δράσεων, το Κέντρο συντονίζει και προεδρεύει του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Περιβαλλοντική Πολιτότητα, στο οποίο συμμετέχουν 39 χώρες και δεκάδες Ακαδημαϊκά Ιδρύματα.

Προς την άμεση αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών προκλήσεων που ως κράτος καλούμαστε να διαχειριστούμε, θέσαμε ως προτεραιότητα τη διαμόρφωση και την υιοθέτηση μιας συνεκτικής και ολιστικής πολιτικής.

Επίκεντρο της πολιτικής αυτής τέθηκε η προστασία της βιοποικιλότητας, η μείωση των επιπτώσεων της ρύπανσης στη δημόσια υγεία και τα οικοσυστήματα, η ορθολογική διαχείριση των φυσικών μας πόρων και ο μετριασμός των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή.

Ενδεικτικά αναφέρω ότι, στο πλαίσιο των συγκεκριμένων μέτρων και των στρατηγικών που έχουμε εκπονήσει, μεταξύ άλλων:

•       Έχουμε ήδη εντάξει στο ενεργειακό μας ισοζύγιο την «καθαρή πράσινη ενέργεια», προωθώντας την ίδια στιγμή την «πράσινη οικονομία» και την αειφόρο επιχειρηματικότητα. Δεν λέω ότι πετύχαμε τον στόχο μας ως η επιθυμία μας. Όμως, έγινε σημαντική πρόοδος και προχωράμε.

•       Ολοκληρώσαμε και εφαρμόζουμε την Εθνική Στρατηγική για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή και το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για το Κλίμα και την Ενέργεια, μέσα από το οποίο αναμένεται μα επιτύχουμε τους σχετικούς στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την Κύπρο.

•       Υλοποιούμε τη Στρατηγική για τη Βιοποικιλότητα και για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη.

•       Επιδιώκουμε την αξιοποίηση, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων για την προώθηση έργων για την αειφορία των πόλεων, την προώθηση της βιώσιμης κινητικότητας, της προστασίας των θαλασσών και των ακτών μας.

Αναφορές στα εκατοντάδες εκατομμύρια που θα διατεθούν τα επόμενα χρόνια μέσα από την επιτυχή δράση του Υπουργείου και της Επιτρόπου, έχουν γίνει από την Επίτροπο.

Πέραν της εντατικοποίησης των δράσεων της σε τοπικό επίπεδο, η Κύπρος συμμετέχει ενεργά στον εποικοδομητικό και πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σχετικά με την αντιμετώπιση των διεθνών περιβαλλοντικών και ενεργειακών ζητημάτων.

Ενδεικτικά και μόνο σημειώνω την πρωτοβουλία της Κύπρου για τη Μεσογειακή Στρατηγική για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, η οποία υιοθετήθηκε το 2016 στη Λευκωσία, από όλες τις χώρες της Μεσογείου στην Κύπρο, η οποία υλοποιείται με επιτυχία υπό την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μικρή μας χώρα.

Επισημαίνω επίσης, την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας στα Ηνωμένα Έθνη για την Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη, στοιχείο της αναγνώρισης του ενεργού ρόλου που η Κύπρος διαδραματίζει στα σχετικά θέματα.

Ιδιαίτερα σημαντική είναι επίσης η πρωτοβουλία που έχουμε αναλάβει για συντονισμό των Κρατών της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής προς αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής στην περιοχή μας.

Μια πρωτοβουλία που ήδη υλοποιείται με την υιοθέτηση της σχετικής διακήρυξης στις 8 Νοεμβρίου 2022 από τα συμμετέχοντα κράτη στο περιθώριο της Παγκόσμιας Συνόδου των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή COP27 στο Σαρμ Ελ Σέιχ.

Μια Διακήρυξη με την οποία υιοθετήθηκε το περιφερειακό σχέδιο δράσης που είχε εκπονηθεί και οι διασυνοριακές δραστηριότητες για ανάσχεση της κλιματικής κρίσης και μετριασμό των καταστροφικών επιπτώσεων της. Ήδη, αναφορά έγινε από την Επίτροπο ιδιαίτερα για την ευαισθησία και το πόσο θεωρείται ένα hot spot η περιοχή μας, ένα από τα κρισιμότερα σημεία του πλανήτη όσον αφορά τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Στην όλη πρωτοβουλία συμμετείχαν πέραν των 200 επιστημόνων, έχουν καταρτιστεί δράσεις με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες που πρέπει να αναληφθούν, λαμβάνοντας πάντα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της κάθε μιας των χωρών της Μεσογείου και τα Αραβικού Κόλπου.  

Τα όσα έχω αναφέρει είναι ενδεικτικά του στοχευμένου σχεδιασμού που υιοθετήθηκαν από την Κυβέρνηση, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση των σύγχρονων περιβαλλοντικών προκλήσεων.

Θέλω να σταθώ στην πλήρη προσήλωση και συνέπεια όλων των αρμόδιων φορέων όσον αφορά την υλοποίηση των εν λόγω σχεδιασμών.

Προς τούτο, επιτρέψτε μου να εκφράσω θερμές ευχαριστίες τόσο στο αρμόδιο Υπουργείο όσο και στο Γραφείο της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και την ιδία, που αποτελούν τον βραχίονα της εφαρμογής της πολιτικής του κράτους.

Να συγχαρώ θερμότατα το Επιστημονικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού και τον Δρα Ανδρέα Χατζηχαμπή και να πω πως στη βάση της στενής συνεργασία μέσα από τις εισηγήσεις, τις προτάσεις και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, είμαι βέβαιος ότι η Κύπρος θα συνεχίσει να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να συνεισφέρει ενεργά, ως επιστημονικός εταίρος στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης σε διεθνές επίπεδο.

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ όλους τους συνεργαζόμενους φορείς των παγκύπριων αυτών περιβαλλοντικών βραβείων, και ιδιαίτερα τον Υπουργό, την Επίτροπο Περιβάλλοντος, το Επιστημονικό Κέντρο της Ιεράς Μητρόπολης και τους συνδιοργανωτές που πλαισίωσαν την επιστημονική ομάδα αξιολόγησης των Βραβείων.

Συγχαίρω επίσης τις τοπικές Αρχές, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις που συμμετείχαν στα Βραβεία και ιδιαιτέρως όσους, αλλά και όσες κοινότητες θα βραβευθούν σήμερα. Οι δικές τους περιβαλλοντικές πολιτικές και τα έργα τους αναγνωρίζονται ως υψίστης σημασίας για τους κοινούς μας σχεδιασμούς όσον αφορά την προστασία του περιβάλλοντος και τη βιώσιμη ανάπτυξη.

(ΡΜ/ΕΠ)