Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-01-2023 17:43

Απολογισμός του έργου του Υφυπουργείου Ναυτιλίας

Με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 5 χρόνων από τη δημιουργία του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά τω Προέδρω κ. Βασίλης Δημητριάδης, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου και εκδήλωσης που ακολούθησε στην παρουσία του συνόλου της ναυτιλιακής βιομηχανίας της Κύπρου, παρουσίασε το έργο που επιτεύχθηκε στο Υφυπουργείο, ιδιαίτερα κατά τα τελευταία 2,5 χρόνια που βρίσκεται στο πηδάλιο του Υφυπουργείου.

Η παρουσίαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας περιελάμβανε 15 ενότητες, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τα πιο κάτω κύρια επιτεύγματα και δράσεις που έχουν υλοποιηθεί, και τα οποία συμβάλλουν στην περαιτέρω ανάπτυξη της Κυπριακής Ναυτιλίας:

 1. Διαμόρφωση της Εθνικής Στρατηγικής “SEA Change 2030” που περιλαμβάνει 35 αειφόρες δράσεις με χρονοδιάγραμμα σχεδιασμού και υλοποίησης, με στόχο η ναυτιλία μας να καταστεί ανθεκτική στις κρίσεις και ανταγωνιστική, με την Κύπρο πρωταγωνίστρια στη διεθνή ναυτιλιακή σκηνή. Έχουν ήδη υλοποιηθεί 23 από τις 35 δράσεις. Η Στρατηγική εισάγει, επίσης, και μια νέα φιλοσοφία στον τρόπο που η Κύπρος προσεγγίζει τη ναυτιλία.
 2. Δημιουργία πλαισίου παροχής μονοθυριδικής εξυπηρέτησης (one-stop-shipping-shop) με την υιοθέτηση του νομοθετικού πλαισίου της Ναυτιλιακής Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης και την ψηφιοποίηση όλων των Υπηρεσιών του Υφυπουργείου, που βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι τις αρχές του 2024 όλες οι υπηρεσίες του Υφυπουργείου θα παρέχονται ψηφιακά σε ένα περιβάλλον χωρίς χαρτί. Εντός των επόμενων ημερών θα είναι διαθέσιμη και η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα (MobileApp) του Υφυπουργείου “CYSh1P” με τις ψηφιακές τις υπηρεσίες να είναι προσβάσιμες σε όλους τους χρήστες από το κινητό τηλέφωνο τους.
 3. Σημαντική αύξηση των εταιρειών που εμπίπτουν στο Ειδικό Φορολογικό Σύστημα που διέπει την Κυπριακή Ναυτιλία. Συγκεκριμένα κατά την τελευταία 10ετία ο αριθμός ναυτιλιακών εταιρειών τριπλασιάστηκε, από 97 εταιρείες το 2012 σε 302 εταιρείες το 2022, με τη μεγαλύτερη αύξηση να παρατηρείται τα τελευταία 5 χρόνια με τη δημιουργία του Υφυπουργείου. Σημαντική αύξηση καταγράφεται και στα έσοδα του Υφυπουργείου. Από 11.57 εκ. ευρώ που είχαν καταγραφεί το 2017, τα έσοδα το 2022 ανήλθαν σε 15.6 εκ. ευρώ. Αναφορικά με τον στόλο υπό Κυπριακή Σημαία, και παρά την εφαρμογή των κυρώσεων της ΕΕ κατά της Ρωσίας, γεγονός που επέφερε διαγραφές που ανέρχονται στα 2 εκ. ολικής χωρητικότητας, το κυπριακό νηολόγιο αποδείχτηκε ανθεκτικό, απόρροια σημαντικού αριθμού εγγραφών, με την ολική χωρητικότητα να κυμαίνεται στα 23.8 εκ.
 4. Δημιουργία συνθηκών σταθερότητας και αξιοπιστίας για τις ναυτιλιακές εταιρείες που δραστηριοποιούνται ή σχεδιάζουν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο ή/και να εγγράψουν πλοία στο κυπριακό νηολόγιο με την επανέγκριση του Φορολογικού καθεστώτος που διέπει την Κυπριακή Ναυτιλία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς και παροχή περαιτέρω ελκυστικών κινήτρων για ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής Ναυτιλίας. Δημιουργία προοπτικών για περαιτέρω ανάπτυξη του εθνικού ναυτιλιακού συμπλέγματος με τη διαμόρφωση πλαισίου για να καταστεί η Κύπρος Κέντρο Διαιτησίας και Διαμεσολάβησης ναυτιλιακών διαφορών.
 5. Έγινε πράξη η Θαλάσσια Επιβατική Σύνδεση Κύπρου-Ελλάδας μετά από 21 χρόνια, απόρροια επιτυχούς επαναδιαπραγμάτευσης των όρων της έγκρισης που εξασφαλίστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για κρατική επιδότηση.
 6. Αποτελεσματική και άμεση ανταπόκριση στις κρίσεις. Στα δύο χρόνια πανδημίας η Κύπρος πρωτοστάτησε διευκολύνοντας τις αλλαγές πληρωμάτων και τον επαναπατρισμό πέραν των 65000 ναυτικών, ενώ υιοθετήθηκε και εφαρμόστηκε με επιτυχία εθνικό πρόγραμμα εμβολιαστικής κάλυψης 40000 ναυτικών. Για τη στήριξη στους ναυτικούς η Κύπρος έλαβε τα εύσημα από την παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, μετατρέποντας παράλληλα την κρίση σε ευκαιρία, με κρουαζιερόπλοια παγκόσμιας εμβέλειας να συμπεριλαμβάνουν την Κύπρο στα δρομολόγια τους με τεράστια οφέλη για την οικονομία του τόπου.
 7. Εποικοδομητική διαπραγμάτευση των συνεχών πακέτων κυρώσεων που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επηρέασαν τη ναυτιλία. Μέσα από την ορθή αξιολόγηση των επιπτώσεων των κυρώσεων και τον πλούτο εμπειρογνωμοσύνης των στελεχών του Υφυπουργείου, επικοινωνήθηκε η ανάγκη επιβολής κυρώσεων με γνώμονα να είναι αποτελεσματικά εφαρμόσιμες και να διατηρούν στο μέτρο του δυνατού τον ισότιμο ανταγωνισμό. Με πρωτοβουλία της Κύπρου δεσμεύτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ανάγκη λήψης υποστηρικτικών μέτρων για την Ευρωπαϊκή Ναυτιλία τα οποία θα παρουσιάσει εντός των επόμενων βδομάδων, με την Κύπρο να καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις μέτρων. Επιπρόσθετα, το Υφυπουργείο παρείχε καθοδήγηση και άμεση παροχή συστάσεων και διευκρινίσεων στη Ναυτιλιακή Βιομηχανία για τον τρόπο εφαρμογής των κυρώσεων ενώ διευκόλυνε επηρεαζόμενους ναυτικούς να ανοίξουν τραπεζικούς λογαριασμούς για να έχουν πρόσβαση στους μισθούς τους.
 8. Ουσιαστική συμβολή στον πράσινο μετασχηματισμό της ναυτιλίας με παροχή πράσινων φορολογικών κινήτρων και ενεργό συμμετοχή στις συζητήσεις για διαμόρφωση νομοθετικού πλαισίου που θα μειώσει ουσιαστικά το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της ναυτιλίας λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες της ναυτιλίας. Ανάληψη πρωτοβουλιών με την οργάνωση παραγωγικών ημερίδων σε παγκόσμιο επίπεδο για να γίνει ανάλυση των δυνατοτήτων ανάπτυξης και χρήσης νέων εναλλακτικών καυσίμων, με πρόσφατο παράδειγμα τη ζωντανή ανάλυση SWOT.
 9. Καλλιεργείται κουλτούρα έρευνας και καινοτομίας στη Ναυτιλία μέσα από μια παραγωγική συνεργασία με το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙΔΕΚ) στη βάση της οποίας δημιουργήσαμε το Πρόγραμμα «RISE» (Research Innovation Shipping Environment) μέσα από το οποίο το ΙΔΕΚ έχει ήδη διαθέσει πέραν των 10 εκ. ευρώ σε ερευνητικά και καινοτόμα έργα που στηρίζουν τον πράσινο και ψηφιακό μετασχηματισμό της ναυτιλίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πρόσκληση υποβολής ενδιαφέροντος για προγράμματα στρατηγικής υποδομής στον τομέα της ναυτιλίας ύψους 2.5 εκ. ευρώ.
 10. Στήριξη της Ακτοπλοΐας για να προσφέρει ποιοτικότερες υπηρεσίες στον θαλάσσιο τουρισμό με αναβάθμιση του στόλου ακτοπλοϊκών σκαφών με στοχευμένο σχέδιο κρατικής ενίσχυσης (de minimis) με τη μέχρι στιγμής επιδότηση να ανέρχεται στα 0.6 εκ. ευρώ.
 11. Πρωταγωνιστική παρουσία σε περιφερειακό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την επανεκλογή της Κύπρου ως μέλος του Συμβουλίου του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στις δύο τελευταίες εκλογικές διαδικασίες, και τη συνομολόγηση Μνημονίων Συνεργασίας με σημαντικούς εταίρους. Αναλήφθηκε πρωτοβουλία σε περιφερειακό επίπεδο για ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας και προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος στη Μεσόγειο, ενώ με πρόταση της Κύπρου θα διαμορφωθεί πολιτική για την αειφόρο χρήση των ωκεανών από τα κράτη μέλη της Κοινοπολιτείας, με πρόθεση από την Κύπρο να φιλοξενήσει Υπουργική Σύνοδο εντός του 2023.
 12. Ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας της Κύπρου με τη διαμόρφωση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού, ο οποίος θα συμβάλει καθοριστικά στη μεγιστοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού των θαλασσών μας κατά τρόπο αειφόρο. Η Κύπρος επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να φιλοξενήσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Θάλασσας για το 2026 γεγονός που θα αποτελέσει πόλο έλξης ολόκληρου του γαλάζιου οικοσυστήματος της Ευρώπης να επισκεφτεί την Κύπρο γεγονός που θα προβάλει τις θαλάσσιες δραστηριότητες της Κύπρου δημιουργώντας προοπτικές αμοιβαία επωφελών συνεργασιών.
 13. Ενίσχυση των επιπέδων ασφάλειας και προστασίας των πλοίων υπό κυπριακή σημαία με προληπτικές δράσεις και πρόγραμμα συνεχούς εκπαίδευσης και κατάρτισης των Επιθεωρητών Πλοίων του Υφυπουργείου.
 14. Τα τελευταία δύο χρόνια το Υφυπουργείο έχει επενδύσει πολύ στη νέα γενιά. Με καινοτόμες δράσεις και τη θεσμοθέτηση της Ολοήμερης Εμπειρίας «ΘΑΛΑΣΣΑ» αναδείχθηκε για πρώτη φορά η σωστή διάσταση και προοπτική της ναυτιλίας στα σχολεία, στα παιδιά, στους γονείς και ευρύτερα στην κοινωνία των πολιτών με τη δημιουργία Ομάδας Καθοδήγησης, από νέες και νέους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο από διάφορα ακαδημαϊκά υπόβαθρα αναδεικνύοντας τον πολυδιάστατο χαρακτήρα της ναυτιλίας. Αναφορικά με τις Ακαδημίες Εμπορικού ναυτικού το Υφυπουργείο στηρίζει τους σπουδαστές με υποτροφίες και επιδοτήσεις για εκπαίδευση επί του πλοίου. Συγκεκριμένα δόθηκαν επιδοτήσεις συνολικής αξίας 1,36 εκ. ευρώ σε 883 δοκίμους και υποτροφίες 165000 ευρώ σε 55 σπουδαστές Ναυτικών Ακαδημιών. Δημιουργήθηκε Επιτροπή προώθησης Ναυτιλιακών Σπουδών και Επαγγελμάτων απαρτιζόμενη από το σύνολο της Ναυτιλιακής Βιομηχανίας (Υφυπουργείο Ναυτιλίας, Κυπριακό Ναυτιλιακό Επιμελητήριο, Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών, Κυπριακό Ινστιτούτο για τη Θάλασσα και τη Ναυτιλία) για να αξιολογεί και να παραθέτει εισηγήσεις στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα για επικαιροποίηση προγραμμάτων σπουδών έτσι που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προκλήσεις της ναυτιλιακής βιομηχανίας.
 15. Αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για κατάρριψη των στερεότυπων των φύλων στη ναυτιλιακή βιομηχανία με απτές δράσεις. Από τη 16μελή ομάδα καθοδήγησης, τα 10 μέλη που διορίστηκαν είναι γυναίκες που δραστηριοποιούνται σε επαγγέλματα θάλασσας και ξηράς. Επιπρόσθετα εισάξαμε τον όρο «WOMANNING SHIPPING» ως ένδειξη εκτίμησης και αναγνώρισης του ρόλου της γυναίκας στη ναυτιλία, τον οποίο προωθήσαμε στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό για να ενταχθεί στη διεθνή ναυτιλιακή ορολογία.

Το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ευχαριστεί όλα τα οργανωμένα σύνολα που συναποτελούν το ναυτιλιακό οικοσύστημα της Κύπρου, καθώς και όλες τις Δημόσιες Υπηρεσίες που στηρίξαν και στηρίζουν το έργο του Υφυπουργείου και την προσπάθεια που καταβάλλεται για περαιτέρω ανάπτυξη της ναυτιλίας και της γαλάζιας οικονομίας της Κύπρου.

 

Για την παρουσίαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας στα ελληνικά, πατήστε εδώ.

Για την παρουσίαση του Υφυπουργού Ναυτιλίας στα αγγλικά, πατήστε εδώ.

(ΝΓ)