Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-06-2023 13:28

Ομιλία του Υπουργού Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνου Ιωάννου στη συνέντευξη Τύπου για το μεταναστευτικό

Σας καλωσορίζω στη συνέντευξη Τύπου για το μεταναστευτικό, ένα από τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας, και το οποίο βρίσκεται ψηλά στις προτεραιότητες της κυβέρνησης. Θεωρώ ευθύνη μας να σας ενημερώσουμε για τις πολιτικές που προωθούμε και τα μέτρα που έχουν ληφθεί μέχρι στιγμής στους τομείς του ασύλου και της μετανάστευσης.

Πρόκειται για ένα ζήτημα ιδιαίτερα ευαίσθητο και σύνθετο, το οποίο απαιτεί ρεαλιστικές δράσεις και όχι «ευχολόγια». Το προσεγγίζουμε κτίζοντας σε μια μακροπρόθεσμη μεταναστευτική στρατηγική, στη βάση των υποχρεώσεων που έχουμε ως κράτος μέλος της ΕΕ και των δυνατοτήτων μας ως κράτους.

Αγαπητοί,

Η πολιτική μας επικεντρώνεται καταρχάς στον μετριασμό των δυσανάλογων αριθμών με τους οποίους ερχόμαστε αντιμέτωποι. Απώτερος σκοπός είναι να φτάσουμε σε ένα σημείο που θα μπορούμε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικότερα τις δυνατότητες, τους πόρους και τα μέσα του κράτους, ανταποκρινόμενοι επαρκέστερα στους τομείς της προστασίας, της αλληλεγγύης και της ένταξης εκείνων που αντιμετωπίζουν πραγματική ανάγκη.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν το μέγεθος της κατάστασης, τις δυσανάλογες πιέσεις που δεχόμαστε σε σχέση με το μέγεθος, τους πόρους και τον πληθυσμό μας και αποδεικνύουν πως οι δυνατότητες της χώρας μας, εδώ και χρόνια, είναι περιορισμένες για να μπορέσει να χειριστεί αποτελεσματικά την άνευ προηγουμένου εισροή αιτήσεων ασύλου.

  • Η Κύπρος έχει σταθερά τον υψηλότερο αριθμό νέων αιτήσεων ασύλου, σε σχέση με τον πληθυσμό της, τα τελευταία εφτά χρόνια. Το ποσοστό των αιτητών και δικαιούχων καθεστώτος διεθνούς προστασίας στην Κύπρο υπερβαίνει το 6% του πληθυσμού της χώρας, ποσοστό σημαντικά υψηλότερο σε σύγκριση με περίπου 1% που αντιστοιχεί σε άλλες χώρες πρώτης γραμμής και ακόμη πιο χαμηλό για τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ.
  • Από το 2015, υπήρξε μια συντριπτική αύξηση των αιτήσεων ασύλου, κατά 490%.
  • Ένα σημαντικό δεδομένο είναι πως η πλειοψηφία των αιτήσεων διεθνούς προστασίας στην Κύπρο κρίνονται αβάσιμες. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2022, το 96% του συνόλου των αποφάσεων της Υπηρεσίας Ασύλου ήταν αρνητικές. Οι αριθμοί δείχνουν ξεκάθαρα την κατάχρηση του συστήματος ασύλου από υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι στην ουσία είναι οικονομικοί μετανάστες και δεν έχουν βάσιμο λόγο να υποβάλλουν αίτηση για διεθνή προστασία.
  • Επιπλέον, να αναφέρω το ανησυχητικό ποσοστό του 95%, που αφορά στους αιτητές ασύλου που εισέρχονται παράνομα από τα κατεχόμενα.
  • Η πλειοψηφία των παράτυπων μεταναστών που διασχίζουν την πράσινη γραμμή χρησιμοποιούν τη λεγόμενη «φοιτητική βίζα». Η «φοιτητική βίζα» είναι μακράν ο πιο δημοφιλής τύπος βίζας και το ποσοστό για το έτος 2023 έχει ξεπεράσει το 70%.

Σε συνέχεια των πιο πάνω σημείων, είναι αποδεδειγμένο ότι η Τουρκία εργαλειοποιεί τις μεταναστευτικές ροές, διευκολύνοντας την άφιξη υπηκόων τρίτων χωρών στην Κύπρο. Οι διαδρομές έχουν εντοπιστεί και καταγραφεί: χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης για να πετάξουν προς τα κατεχόμενα, μετά από εγγραφή τους σε «κολέγια», και από εκεί διασχίζουν την Πράσινη Γραμμή και περνούν στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία. Η πλειοψηφία των μεταναστών που ακολουθούν αυτή τη διαδρομή προέρχονται από ασφαλείς χώρες και έχουν κυρίως αφετηρία χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

Πριν αναφερθώ στα μέτρα που εφαρμόζουμε, είναι σημαντικό να κάνουμε κάποιες παραδοχές, που καθιστούν το έργο μας ακόμη πιο δύσκολο.

Μία μεγάλη πρόκληση αποτελεί η πράσινη γραμμή, η οποία έχει ένα ιδιαίτερο καθεστώς, καθώς δεν θεωρείται εξωτερικό σύνορο της ΕΕ. Αυτό βεβαίως δημιουργεί περιορισμούς και απαιτεί ειδικές προσεγγίσεις, εφόσον δεν έχουμε τη δυνατότητα να πάρουμε μέτρα αντίστοιχα με αυτά που λαμβάνουν άλλες ευρωπαϊκές χώρες στα εξωτερικά τους σύνορα για να περιορίσουν τις εισερχόμενες ροές.

-               Περαιτέρω, έχουμε εντοπίσει από την πρώτη στιγμή πως η έλλειψη υποδομών και χώρων κράτησης για τους μετανάστες, των οποίων η αίτηση για άσυλο απορρίφθηκε, αποτελεί τροχοπέδη και δυσκολία ως προς την άμεση διεκπεραίωση των διαδικασιών για επιστροφή στη χώρα καταγωγής τους. Ουσιαστικά, η απουσία προαναχωρησιακού κέντρου, όπου θα μπορούν να κρατούνται οι παράνομα διαμένοντες στη Δημοκρατία, δεν μας επιτρέπει στην παρούσα φάση να απελάσουμε μεγάλο αριθμό ατόμων που έχουν απορριφθεί και θα πρέπει άμεσα να απελαθούν.

-               Επιπλέον, η απότομη αύξηση των αιτήσεων ασύλου είχε ως αποτέλεσμα να συσσωρευθεί μεγάλος αριθμός εκκρεμοτήτων, των οποίων η διεκπεραίωση κατέστη εξαιρετικά πιο δύσκολη.

-               Τα κενά του συστήματος ασύλου, περιλαμβανομένης της αδυναμίας για αποτελεσματική διεκπεραίωση τόσο μεγάλου όγκου αιτήσεων όλα αυτά τα χρόνια, είχαν ως αποτέλεσμα τις καθυστερήσεις, και ως εκ τούτου, τη δημιουργία μακροχρόνιων διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων, γεγονός που αποτέλεσε σημαντικό παράγοντα έλξης για τους παράτυπους μετανάστες και για τα δίκτυα λαθρομεταναστών.

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΝΕΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ - ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

Για τον χειρισμό του μεταναστευτικού, βασική προτεραιότητα στους χειρισμούς μας ως νέα Κυβέρνηση είναι:

(α) Η βελτίωση της ικανότητας ανταπόκρισης και ενίσχυση των ανθρώπινων πόρων για τη διαχείριση/επίσπευση διαδικασιών εξέτασης αιτήσεων ασύλου. Σε αυτόν τον τομέα έχουν γίνει αρκετά πράγματα και έχουμε μετρήσιμα αποτελέσματα.

Όπως είπα προηγουμένως, η δυστοκία του συστήματoς ασύλου να διαχειριστεί τον μεγάλο όγκο αιτήσεων και η παρατεταμένη διάρκεια της εξέτασης τους αποτελούσε ένα σημαντικό πόλο έλξης για τους παράτυπους μετανάστες, αλλά και τα κυκλώματα.

Έτσι, για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων αιτήσεων ασύλου και τη διασφάλιση της έγκαιρης διεκπεραίωσης, έχουμε ήδη προχωρήσει στην πρόσληψη νέου προσωπικού ενισχύοντας τις ικανότητες της Υπηρεσίας Ασύλου.

Συγκεκριμένα, προσλήφθηκαν επιπλέον 27 εξεταστές αιτήσεων ασύλου, ενώ μέχρι τον Σεπτέμβρη έχει τροχοδρομηθεί η πρόσληψη περαιτέρω 25 εξεταστών. Στην ουσία έχουμε διπλασιάσει τον αριθμό των εξεταστών, γεγονός που συμβάλλει σταδιακά στην αύξηση της εξέτασης των αιτήσεων. Αποτέλεσμα τούτου ήταν να αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των αποφάσεων. Συγκεκριμένα έχουν εξεταστεί 2.400 υποθέσεις το τελευταίο δίμηνο (Απρίλη – Μάη), σε σημείο που υπερβαίνει τον αριθμό των αφίξεων της αντίστοιχης περιόδου: 1.646 αιτήσεις ασύλου. Με αυτόν τον τρόπο, έχει καταστεί εφικτό ένα χρονοδιάγραμμα διαχείρισης των αιτήσεων που να αντιμετωπίζει τον αριθμό των συσσωρευμένων αιτήσεων. Και αυτό καταδεικνύει μια αισιόδοξη τροπή στα δεδομένα των χειρισμών μας. Σημειώνεται ότι, με την πρόσληψη των νέων εξεταστών, ο στόχος είναι η εξέταση 1.800 υποθέσεων μηνιαία.

Επιπλέον, για να ελαχιστοποιήσουμε το χρονοδιάγραμμα εκδίκασης των υποθέσεων ασύλου, επικεντρωθήκαμε και στον τομέα της βελτίωσης και διευκόλυνση της δικαστικής διαδικασίας με την τροποποίηση των Διαδικαστικών Κανονισμών του Διοικητικού Δικαστηρίου Διεθνούς Προστασίας. Στόχος είναι να ληφθούν περαιτέρω μέτρα, όπως για παράδειγμα η συμπερίληψη πρόσθετων κατηγοριών στις υποθέσεις ταχείας εκδίκασης, ώστε να επιταχυνθεί η διαδικασία εξέτασης και ολοκλήρωσης των υποθέσεων ενώπιον του Δικαστηρίου.

Αγαπητοί,

Ενώ η ταχύτερη διεκπεραίωση των αιτήσεων ασύλου αποτελεί βασική συνιστώσα, δίδουμε ταυτόχρονα έμφαση στην αύξηση των επιστροφών. Ως εκ τούτου, στο πλέγμα δράσεων της πολιτικής μας εντάσσεται και η (β) ενίσχυση και αύξηση των επιστροφών των υπηκόων τρίτων χωρών στις χώρες καταγωγής τους. Για τον σκοπό αυτό ενισχύσαμε με προσωπικό το γραφείο επιστροφών και προχωρήσαμε σε βελτίωση των διαδικασιών επιστροφής, ώστε να εντοπίζονται γρηγορότερα τα άτομα που θα μπορούσαν να επιστραφούν και να εντάσσονται άμεσα στο πρόγραμμα. Στο ίδιο πλαίσιο, έχουμε προχωρήσει στη διενέργεια ενημερωτικών εκστρατειών σε συνεργασία και με τις τοπικές αρχές, ώστε να ενημερωθούν οι μετανάστες για το πρόγραμμα των επιστροφών και τα οφέλη που μπορούν να έχουν.

Ως αποτέλεσμα των πιο πάνω πρωτοβουλιών, οι αριθμοί των επιστροφών κατά το πρώτο τρίμηνο διακυβέρνησης είναι αρκετά ενθαρρυντικοί.

Με μια μικρή σύγκριση του αντίστοιχου τριμήνου, Μάρτιος – Μάιος του 2020, παρατηρούμε πως οι επιστροφές ήταν μόνο 132. Το 2021: 387, το 2022: 1.169, ενώ το 2023, από τον Μάρτιο μέχρι Μάιο, οι επιστροφές έχουν διπλασιαστεί εν συγκρίσει με πέρυσι, φτάνοντας στις 2.312.

Δεδομένων των μέχρι στιγμής αποτελεσμάτων και με τη συνέχιση της πολιτικής που ακολουθείται σε συνεργασία με τους αρμόδιους οργανισμούς της ΕΕ, όπως ο Frontex, θεωρούμε πως ο αριθμός των επιστροφών θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, με στόχο να πλησιάσει τις 1.000 επιστροφές μηνιαίως.

Πέραν δε των επιστροφών, εντατικοποιούμε τους ρυθμούς και των μετεγκαταστάσεων/relocation αιτητών ασύλου, στο πλαίσιο τουμηχανισμού εθελούσιας μετεγκατάστασης, ένα πρόγραμμα που έχει σχεδιαστεί για να στηρίξει τα κράτη μέλη πρώτης γραμμής που έχουν αυξημένες μεταναστευτικές προκλήσεις. Με την ενίσχυση των προσπαθειών, το τελευταίο τρίμηνο επετεύχθη η μεταφορά 406 ατόμων σε άλλα κράτη μέλη, και αυτό με τη βοήθεια του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για το Άσυλο. Ο αριθμός αυτός είναι ο μεγαλύτερος που αγγίξαμε μέχρι στιγμής σε ό,τι αφορά στη μετεγκατάσταση αιτητών ασύλου από την Κύπρο σε άλλα κράτη μέλη της ΕΕ, ενώ είναι σημαντικό να λεχθεί πως μέχρι τέλος Ιουλίου αναμένεται να τριπλασιαστεί.

Οι εθελούσιες και αναγκαστικές επιστροφές, μαζί με τους 406 μετανάστες που μετεγκαταστάθηκαν, αθροίζουν τον συνολικό αριθμό των 2.718 μεταναστών που έφυγαν το εν λόγω τρίμηνο από την Κύπρο.

Είναι άξιο αναφοράς πως τους τελευταίους δύο μήνες, για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που έφυγαν από την Κύπρο είναι μεγαλύτερος από τον συνολικό αριθμό των μεταναστών που κατέφθασαν. Συγκεκριμένα, ενώ ήρθαν 1.646 άτομα στην Κύπρο, έφυγαν από αυτήν περισσότερα από 1.788 άτομα.

Ο άλλος τομέας προτεραιότητας είναι η (γ) ενίσχυση των υποδομών υποδοχής και φιλοξενίας. Σε ό,τι αφορά στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής «Πουρνάρα» να αναφέρω ότι έχουν επιλυθεί αρκετά προβλήματα, ενώ έχουν βελτιωθεί οι συνθήκες. Σήμερα διαμένουν περίπου 1.020 μετανάστες, κατά πολύ μειωμένοι σε σύγκριση με 2.290 την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με το Γραφείο του ΔΟΜ της Ελλάδος, υλοποιούνται έργα αναβάθμισης του Κέντρου, τόσο για την αύξηση της χωρητικότητας, όσο και για την καλύτερη διαχείριση και επιτάχυνση των διαδικασιών εντός του Κέντρου.

Στο Κέντρο Υποδοχής και Φιλοξενίας Αιτητών Διεθνούς Προστασίας στην Κοφίνου υλοποιείται, επίσης, αναβάθμιση, σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο, που αφορά, μεταξύ άλλων, σε αύξηση κλινών από 450 σε 700, επέκταση κοινόχρηστων υποδομών, βελτίωση συνθηκών ασφάλειας και υγείας κ.λπ. αξίας €3,5 εκ., συγχρηματοδοτούμενα από την ΕΕ.

Κύριες και κύριοι,

Υποδομές, πολύ σημαντικές, που θα συμβάλουν σε μεγάλο βαθμό στην αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των διαδικασιών ασύλου, αλλά κυρίως στην επιτάχυνση των επιστροφών, είναι η δημιουργία του Κέντρου Φιλοξενίας στις «Λίμνες» και του Προαναχωρησιακό Κέντρου στη Μενόγεια, των οποίων η κατασκευή έχει τροχοδρομηθεί και θα ολοκληρωθεί σε περίπου 2 χρόνια. Κι όπως έχω αναφέρει προηγουμένως η έλλειψη αυτών των χώρων δεν μας επιτρέπει να απελάσουμε με γρήγορες διαδικασίες τους αιτητές των οποίων οι αιτήσεις ασύλου έχουν απορριφθεί.

Για το πρόβλημα, δε, της έλλειψης χώρων κράτησης, σε συνεργασία με την Αστυνομία, έχουμε συνεννοηθεί όπως προσωρινά θεσμοθετηθεί μέχρι τη δημιουργία των Κέντρων –Προαναχωρησιακού και Λίμνες– ένας διατμηματικός μηχανισμός για αξιοποίηση διαθέσιμων χώρων κράτησης, στη βάση στόχευσης σε χώρες επιστροφής, γεγονός που θα διευκολύνει και θα επιταχύνει τις διαδικασίες, ενώ θα εφαρμόζονται παράλληλα και οικονομίες κλίμακας.

Θεωρούμε πως τόσο η αναβάθμιση, όσο και δημιουργία νέων υποδομών αποτελούν καθοριστικά ορόσημα στις προσπάθειές μας για την ενίσχυση της ικανότητας και της αποτελεσματικότητας της χώρας στη διαχείριση των ροών, καθώς και επίσπευσης των επιστροφών των μεταναστών στις χώρες καταγωγής.

(δ) Μέτρα αποτροπής των ροών, με στόχευση την πράσινη γραμμή.  Θέλω να ξεκαθαρίσω πως λόγω του ότι η πράσινη γραμμή δεν είναι σύνορο, υπάρχει περιορισμός ως προς τα μέτρα που μπορούμε να λάβουμε στο εσωτερικό για την αποτροπή των παράνομων διελεύσεων. Για αυτό επενδύουμε μεγάλο μέρος των προσπαθειών μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, και αναφέρομαι κυρίως στο Σχέδιο Δράσης της Ανατολικής Μεσογείου, η εκπόνηση του οποίου συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον περασμένο Φεβρουάριο και βρίσκεται στη διαδικασία καταρτισμού του. Τον περασμένο Απρίλιο, σε επαφές που είχα με Ευρωπαίους αξιωματούχους στις Βρυξέλλες, παρουσίασα μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων και δράσεων, προκειμένου αυτά να περιληφθούν και να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο του Σχεδίου, ενώ για τον ίδιο λόγο πραγματοποιήθηκε παρουσίαση των θέσεων μας στους επικεφαλής των διπλωματικών αποστολών στην Κύπρο τον περασμένο Μάιο. Οι θέσεις μας σχετικά με το περιεχόμενο του Σχεδίου επικεντρώνονται στην αντιμετώπιση της εισροής μεταναστών από την Πράσινη Γραμμή μέσω μιας διπλωματικής προσέγγισης της Τουρκίας, αξιοποιώντας τις πολιτικές και τα εργαλεία της ΕΕ. Το Σχέδιο Δράσης αποτελεί ουσιαστικό εργαλείο που θα συμβάλει στο να επιτύχουμε απτά και ουσιαστικά αποτελέσματα στο ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης. Υπήρχε μια πολύ θετική αντίδραση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και σύγκλιση απόψεων με τις θέσεις μας, και ήδη άρχισαν κάποια μέτρα να εφαρμόζονται. Μερικές από τις θέσεις μας εστιάζουν:

  • Στην εγκατάσταση ευρωπαϊκού μηχανισμού στο αεροδρόμιο Κωνσταντινούπολης για εποπτεία θεωρήσεων.
  • Στην τοποθέτηση αξιωματικών συνδέσμων (ίσως του FRONTEX) στις πύλες αναχώρησης αεροδρομίων τρίτων χωρών, με σκοπό τον έλεγχο των επιβατών, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων.
  • Επίσης, περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, διαβουλεύσεις μεταξύ της ΕΕ και αερομεταφορέων, οι οποίοι εμπλέκονται στην εμπορία προσώπων ή στη λαθραία μετακίνηση μεταναστών από την Τουρκία προς τις κατεχόμενες περιοχές, καθώς και σε
  • θέσπιση αντικινήτρων στην παραχώρηση φοιτητικής βίζας σε «κολέγια» στις κατεχόμενες περιοχές, εκεί όπου προκύπτει πως πρόκειται για ουσιαστική διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Στο εσωτερικό, όπως έχω πει, τα μέτρα που λαμβάνουμε είναι περιορισμένα, λόγω του ότι η πράσινη γραμμή δεν είναι σύνορο. Ένα από αυτά είναι η επιτήρηση της πράσινης γραμμής από Ειδικούς Αστυφύλακες, οι οποίοι έχουν προσληφθεί από την Αστυνομία Κύπρου. Οι 218 Ειδικοί Αστυφύλακες τοποθετήθηκαν στις θέσεις τους πριν λίγες μέρες και οι όροι εντολής τους είναι η αποτροπή παράνομων διελεύσεων, ο εντοπισμός των διακινητών, η φύλαξη των Κέντρων Κράτησης και συνοδεία μεταναστών που εντοπίζονται. Παράλληλα, έχει προχωρήσει και η εγκατάσταση εποπτικών ηλεκτρονικών μέσων.

Ως μέτρο αποτροπήςτης παράτυπης μετανάστευσης θεωρείται, επίσης, και η εκστρατεία ενημέρωσης, η οποία έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών. Η εκστρατεία θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα και περιλαμβάνει καμπάνια στο διαδίκτυο, η οποία θα επικεντρωθεί στην προσπάθεια αποτροπής των επίδοξων παράτυπων μεταναστών αρκετά βήματα πίσω, στις ίδιες τις χώρες καταγωγής τους, μέσα από την παρουσίαση της ρεαλιστικής κατάστασης και των κινδύνων της παράνομης μετανάστευσης. Η Κύπρος, λανθασμένα, παρουσιάζεται από διακινητές ως πρώτος ενδιάμεσος προορισμός, με προοπτική μετάβασης σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη μέλη, αγνοώντας το ότι είναι νησί και χώρα, όπου δεν εφαρμόζεται το κεκτημένο του «Σένγκεν». Αποτέλεσμα είναι μεγάλος αριθμός παράτυπων μεταναστών να «παγιδεύονται» στην Κύπρο. Η εκστρατεία θα επικεντρωθεί στις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής (π.χ. Νιγηρία), από όπου, βάσει στοιχείων, υπάρχει αυξημένος αριθμός παράτυπων μεταναστών. Αντίστοιχες εκστρατείες έχουν υλοποιηθεί και από άλλες ευρωπαϊκές χώρες με πολύ καλά αποτελέσματα.

Τέλος, κύριες και κύριοι, θα ήθελα να αναφερθώ και (ε) στην ίδρυση του Υφυπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, το οποίο θεωρούμε ως ένα ακόμη σημαντικό μέτρο για τη βελτίωση της διαχείρισης της μετανάστευσης. Το νέο Υφυπουργείο θα εδραιώσει τις υφιστάμενες αρμοδιότητες του Υπουργείου Εσωτερικών, δίνοντας έτσι την ευκαιρία σε μια νέα διοίκηση να επικεντρωθεί αποκλειστικά σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Η σύσταση του Υφυπουργείου αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε την αποτελεσματικότερη διαχείριση της μετανάστευσης, αλλά και εφαρμογή των πολιτικών, σύμφωνα με τα πρότυπα της ΕΕ και τις διεθνείς υποχρεώσεις.

Το νομοσχέδιο εστάλη στη Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας για νομοτεχνικό έλεγχο και αναμένεται να υποβληθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο εντός του Ιουνίου 2023, για έγκριση.

Κυρίες και κύριοι,

Συγκρίνοντας τα στοιχεία των τριών τελευταίων μηνών με τους αντίστοιχους περσινούς, βλέπουμε μια δραστική μείωση των αιτήσεων ασύλου, εξέλιξη η οποία δημιουργεί μια συγκρατημένη αισιοδοξία ότι βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο. Συγκεκριμένα, οι αιτήσεις ασύλου για τους μήνες Μάρτιο - Μάιο 2022 ήταν 6.454, ενώ φέτος (2023) τους αντίστοιχους μήνες ήταν 3.325 –δηλαδή λιγότερες από τις μισές.

Ευελπιστούμε πως θα συνεχίσουν οι μειωμένες αιτήσεις ως αποτέλεσμα των δράσεων και των μέτρων που λαμβάνουμε και πως θα αποτελέσουν καλούς οιωνούς για ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση του μεταναστευτικού.

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω, με την ευκαιρία αυτή, τους συνεργάτες μου στο Υπουργείο Εσωτερικών, τα αρμόδια τμήματα και υπηρεσίες (Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης, Υπηρεσία Ασύλου, καθώς και την Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αστυνομίας Κύπρου) για την άρτια συνεργασία και τη σημαντική δουλειά που επιτελούν στον τομέα αυτό, όπως επίσης και τους ευρωπαϊκούς οργανισμούς FRONTEX και EUROPOL, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για το Άσυλο, τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης και βεβαίως την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη στήριξη που μας παρέχουν στο μεταναστευτικό.

Είναι προφανές ότι η Κύπρος, ως το κύριο κράτος μέλος πρώτης γραμμής στην περιοχή, αντιμετωπίζει σημαντικές μεταναστευτικές πιέσεις και προκλήσεις. Η αποτελεσματική διαχείριση του μεταναστευτικού αποτελεί ζωτικής σημασίας παράγοντα, προκειμένου να σταλούν τα ορθά μηνύματα στις ασφαλείς χώρες καταγωγής των παράτυπων μεταναστών. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί σταδιακά η προσέλκυσή τους, λειτουργώντας ως αποτρεπτική συνιστώσα, ώστε η Κύπρος να μην αποτελεί πλέον πόλο έλξης.

Χρειαζόμαστε συλλογικές και ρεαλιστικές δράσεις μέσα σε ένα πλαίσιο μιας μακροπρόθεσμης μεταναστευτικής στρατηγικής για να ανατρέψουμε τους αριθμούς, προχωρώντας προς την ουσιαστική άμβλυνση του προβλήματος.

Κλείνοντας, επιθυμώ να επαναλάβω πως στόχος μας είναι υπερπηδήσουμε τους σκοπέλους των αυξημένων ροών και του μεγάλου όγκου αβάσιμων αιτήσεων, για να επιτύχουμε στην πραγματική της διάσταση την υποδοχή και ένταξη των προσφύγων που έχουν πραγματική ανάγκη στήριξης και προστασίας.

Για τη σχετική παρουσίαση, πατήστε εδώ.

(ΕΦυς/ΝΓ/ΣΧ)