Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

16-11-2023 16:36

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στις εργασίες της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του Παγκύπριου Συνδέσμου Επιχειρηματιών Ανάπτυξης Γης και Οικοδομών. Μια Γενική Συνέλευση κατά τη διάρκεια της οποίας, ανάμεσα σε άλλα, θα έχετε την ευκαιρία να ανασκοπήσετε τις πρόσφατες εξελίξεις του τομέα της ανάπτυξης γης στον τόπο μας και να καθορίσετε τις μετέπειτα δράσεις σας. Μια Γενική Συνέλευση που και για μας είναι ιδιαίτερης σημασίας, αφού στο πλαίσιο της προσέγγισής μας προς εσάς, ως Συνεργάτες και Αξιόπιστοι Εταίροι, αναμένουμε να ενημερωθούμε για τα πορίσματα των εργασιών σας και, συγκεκριμένα, τις εισηγήσεις σας για όλα αυτά που πρέπει να βελτιωθούν από μέρους μας, για να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα στη χώρα μας. Εσείς, εξάλλου, γνωρίζετε σαφώς καλύτερα την αγορά, και οι δικές σας εισηγήσεις είναι για μας ύψιστης σημασίας. 

Ως Πολιτεία δεν μπορούμε παρά να καταγράψουμε τη διαχρονική δυναμική παρουσία του κλάδου σας, μάλιστα με ουσιαστική και καθοριστική συμβολή στην αναβάθμιση και την εξέλιξη του κυπριακού επιχειρείν. Την ίδια στιγμή, οι συνεργασίες που ο Σύνδεσμός σας αναπτύσσει σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο έχουν εμφανή αποτελέσματα και στην υλοποίηση έργων μεγάλης εμβέλειας στη χώρα μας, οδηγώντας την προς την κατεύθυνση της προόδου και της ανάπτυξης, πάντα προς όφελος της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και της οικονομίας γενικότερα. 

Είναι αναντίλεκτο γεγονός πως οι ιδιάζουσες επικρατούσες συνθήκες, ως αποτέλεσμα εξωγενών δεδομένων, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, προηγουμένως ο κορωνοϊός, αλλά και τώρα η έκρυθμη κατάσταση στην ίδια την περιοχή μας, δημιουργούν συνθήκες αβεβαιότητας και συνιστούν μεγάλη πρόκληση για τον τομέα ανάπτυξης γης σε συνδυασμό και με συνεπακόλουθες επιπτώσεις, όπως για παράδειγμα στις τιμές των κατασκευαστικών υλικών. Παρόλα αυτά, οι επιχειρηματίες ανάπτυξης γης, όλοι εσείς αποδεικνύετε έμπρακτα ότι διαθέτει τα σωστά αντανακλαστικά και την απαιτούμενη εμπειρία να προσαρμόζεστε γρήγορα στις εξελίξεις και να συνεχίσετε να συμβάλλετε καθοριστικά στους κοινούς μας στόχους για βιώσιμη κοινωνικό-οικονομική και περιβαλλοντική ανάπτυξη του τόπου μας. 

Λαμβάνοντας υπόψη τη διαχρονική σας προσφορά στην οικονομία και κοινωνία της χώρας μας, η διατήρηση και ενίσχυση της οικοδομικής βιομηχανίας σε τροχιά ανάπτυξης είναι για την Κυβέρνηση προτεραιότητα. Και αυτό διότι μέσω της δικής σας ανάπτυξης εξασφαλίζεται, ανάμεσα σε πολλά άλλα, και η επαρκής και αξιοπρεπής στέγαση των πολιτών, που αποτελεί για μας πρωταρχική έγνοια, αφού - δικαιολογημένα θα έλεγα - το στεγαστικό αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις για τους πολίτες μας και ειδικότερα τη νέα γενιά. Πρόκληση η οποία, μάλιστα, προκαλεί και άλλες αρνητικές επιπτώσεις, όπως η δημιουργία οικογένειας, η υπογεννητικότητα και πολλά άλλα αρνητικά φαινόμενα. 

Και ήταν ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο, με πρώτιστο δηλαδή μέλημα την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των πολιτών, ειδικότερα των νέων στη χώρα μας, που πρόσφατα το Υπουργείο Εσωτερικών κατάρτισε και ανακοινώσαμε τη νέα ολοκληρωμένη στεγαστική πολιτική ανθρωποκεντρικού και κοινωνικού χαρακτήρα, στην οποία περιλαμβάνονται βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα σχέδια και μέτρα προς άμβλυνση του στεγαστικού προβλήματος. Και για την επιτυχή υλοποίηση του στεγαστικού μας σχεδιασμού χρειαζόμαστε τη δική σας συνεργασία και συνεισφορά η οποία θα οδηγήσει, ανάμεσα σε άλλα, και σε αμοιβαία οφέλη. 

Οι δράσεις της ενιαίας στεγαστικής στρατηγικής που ανακοινώσαμε είναι πολυεπίπεδες, με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης πέντε ετών, και επικεντρώνονται σε δύο άξονες: αφενός, στην αύξηση της παραγωγής νέου και την αξιοποίηση του υφιστάμενου αδρανούς οικιστικού αποθέματος και, αφετέρου, στη διάθεσή τους στην αγορά σε προσιτές τιμές, δίνοντας επιλογές σε όλους ανεξαρτήτως της κοινωνικό-οικονομικής τους κατάστασης. 

Προσεγγίζουμε δηλαδή το ζήτημα ολιστικά με μέτρα που αλληλοκαλύπτονται, λαμβάνοντας μάλιστα υπόψη πως, για να στεφθεί με επιτυχία η προσπάθεια, απαιτείται η σύμπραξη και η συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα, με όλους εσάς. Και ακριβώς για αυτόν τον λόγο στη στρατηγική μας περιλαμβάνεται και ένα ελκυστικό πακέτο κινήτρων που ευελπιστούμε να προσελκύσει τη συμμετοχή και την εμπλοκή σας σε αυτή την προσπάθεια. 

Ενδεικτικά, επιτρέψετε μου να αναφερθώ στο Σχέδιο «Built to Rent» σε ιδιωτική γη, που είναι μια καινοτομία για τα κυπριακά δεδομένα και σε συνδυασμό με την αναθεώρηση των πολεοδομικών κινήτρων και τη ρύθμιση της ταχείας αδειοδότησης - γιατί αν δεν την πετύχουμε όλη η στρατηγική δεν πρόκειται να πετύχει - θα επιτρέψουν την ανάπτυξη μεγάλου οικιστικού αποθέματος τα επόμενα λίγα χρόνια, προσφέροντας την ίδια στιγμή αριθμό μονάδων ποιοτικής προσιτής στέγης. 

Την ίδια στιγμή, έχοντας εντοπίσει αδυναμίες στις διαδικασίες αδειοδότησης ανάπτυξης γης, αφουγκραζόμενοι και δικές σας εισηγήσεις, αλλά και στο πλαίσιο της προετοιμασίας μας για τη λειτουργία των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης και της υλοποίησης της πολύ σημαντικής μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το αρμόδιο Υπουργείο, το Υπουργείο Εσωτερικών έχει εκπονήσει πλάνο - συγκεκριμένο σχεδιασμό με 22 μέτρα, που έχει ως στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας εξέτασης πολεοδομικών αιτήσεων και σχετικών αδειοδοτήσεων. Η βασικότερη τροποποίηση αφορά στην κατάργηση, με νομοθετική ρύθμιση, της υποχρέωσης για εξασφάλιση πολεοδομικής και οικοδομικής άδειας για μικρές αναπτύξεις, που αποτελούν την πλειοψηφία των αναπτύξεων, το οποίο αναμένεται ότι θα μειώσει τον χρόνο εξέτασης των αιτήσεων, δίνοντας αναβαθμισμένο ρόλο και ευθύνη στους ειδικούς αρχιτέκτονες και πολιτικούς μηχανικούς. Επιπλέον, μέσα από την τροποποίηση και τον εξορθολογισμό των διαδικασιών σε μεγάλο βαθμό θα απαλειφθούν οι καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών που παρατηρούνται σήμερα και αποτελούν τροχοπέδη στην ανάπτυξη της χώρας μας. Τα πλείστα των μέτρων έχουν ήδη δρομολογηθεί για εφαρμογή, πάντα σε συνεργασία με όλους εσάς τους επαγγελματίες ανάπτυξης γης, με χρονικό ορόσημο την 1η Ιουλίου 2024. 

Στο ίδιο πλαίσιο των κυβερνητικών πολιτικών, που αποσκοπούν στη θετική μας παρέμβαση στις διαδικασίες και τους μηχανισμούς ανάπτυξης γης, περιλαμβάνεται και η πρόσφατη ψήφιση του νόμου που διευκολύνει την ταχεία αδειοδότηση στρατηγικών έργων ανάπτυξης. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε από την προηγούμενη Κυβέρνηση, συζητήθηκε στη Βουλή και επέστρεψε στο Υπουργικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει. 

Μέσω ενός σαφούς πλαισίου ταχείας αδειοδότησης, χωρίς καθυστερήσεις και μειώνοντας τη γραφειοκρατία, είναι πλέον δυνατή η προσέλκυση και η υλοποίηση στρατηγικών έργων, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο, από τη μια, στη διευκόλυνση της ανάπτυξης, που είναι σημαντικό, αλλά και στην ενίσχυση του οικονομικού προφίλ της χώρας. Στην επίτευξη του στόχου μας, που είναι η διευκόλυνση της ανάπτυξης, θα συμβάλει σημαντικά και το νομοσχέδιο του αστικού αναδασμού, το οποίο στοχεύει, ανάμεσα σε άλλα, στην ορθολογική διαχείριση αδρανούσας οικιστικής γης στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πολεοδομικού σχεδιασμού. 

Περαιτέρω, το Κράτος, με στόχο τη μείωση της γραφειοκρατίας και την αναβάθμιση της ποιότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και της κοινωνίας ευρύτερα, δημιούργησε και λειτουργεί ένα σύγχρονο, αξιόπιστο και εύχρηστο για τον κάθε πολίτη ηλεκτρονικό σύστημα πληροφοριών γης. Οι πληροφορίες είναι πλέον διαθέσιμες με εύκολη πρόσβαση και διαφάνεια, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια, γιατί πάντα υπάρχει περιθώριο βελτίωσης, ώστε να απλοποιηθούν ακόμη περισσότερο χρονοβόρες διαδικασίες. Χαρακτηριστικά να αναφέρω ότι με τη νέα διαδικασία, που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας τον Ιανουάριο του 2024, οι τίτλοι ιδιοκτησίας νέων αναπτύξεων οριζόντιων και κάθετων διαχωρισμών θα εκδίδονται σε τρεις μήνες από την ημερομηνία υποβολής της ολοκληρωμένης αίτησης. 

Τα όσα επιγραμματικά έχω προαναφέρει είναι ενδεικτικά της ξεκάθαρης πολιτικής βούλησης της Κυβέρνησης όχι μόνο να στηρίξει την κατασκευαστική και οικοδομική βιομηχανία, αλλά και να την ενισχύσει και ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο, προωθώντας μεταρρυθμίσεις, αλλαγές και βελτιώσεις που θα συνθέσουν ένα ελκυστικό περιβάλλον επιχειρηματικής σταθερότητας στον τόπο μας. 

Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι τόσο ο ίδιος προσωπικά όσο και οι Υπουργοί που ασχολούνται με τα θέματα του δικού σας τομέα επιθυμούμε τη συνέχιση και την ενίσχυση της αγαστής μας συνεργασίας και είμαστε εδώ να στηρίξουμε και να υιοθετήσουμε ρεαλιστικές πρωτοβουλίες και εισηγήσεις που είναι αποτέλεσμα της επιστημονικής και επιχειρηματικής σας δραστηριότητας, γνώσης και εμπειρίας. Εξάλλου, έχω την έντονη πεποίθηση ότι είναι κοινός ο στόχος για συνεχή εκσυγχρονισμό και αναβάθμιση της ποιότητας των εργασιών και του κράτους και των δικών σας, όπως επίσης και η προσέλκυση νέων ευκαιριών ανάπτυξης που θα έχουν ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της οικονομίας του τόπου μας. 

Κλείνοντας, θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο αλλά και τα μέλη του Συνδέσμου για το έργο που επιτελείτε διαχρονικά, ένα έργο που αναγνωρίζεται από πλευράς πολιτείας, για τη συμβολή σας στην πρόοδο και την ευημερία του τόπου μας. 

Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλω να εκφράσω στον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Μιχάλη Χατζηπαναγιώτου, ο οποίος αποχωρεί από την Προεδρία του Συνδέσμου μετά από τέσσερα χρόνια πολύτιμης και σημαντικής συνεισφοράς. Φίλε Μιχάλη, σε ευχαριστούμε και σου εύχομαι κάθε καλό και καλή συνέχεια στα επόμενα σου βήματα.

(ΡΜ/ΝΖ/ΓΣ)