Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

18-11-2023 10:56

Χαιρετισμός της Υπουργού Υγείας Δρος Πόπης Κανάρη στο 20ο Παγκύπριο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που αποδέχτηκα την πρόσκληση να απευθύνω χαιρετισμό στο 20ο  Παγκύπριο Συνέδριο Αντιπροσώπων της Παγκύπριας Οργάνωσης Αποκατάστασης Αναπήρων (Π.Ο.Α.Α.). Η αποκατάσταση των αναπήρων είναι ένας σημαντικός τομέας της υγείας, ο οποίος απαιτεί συνεχείς προσπάθειες και καινοτομίες.

Η Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων είναι η  μεγαλύτερη σε αριθμό μελών, μέλος της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων (ΚΥΣΟΑ). Από την ίδρυσή της το 1966 μέχρι σήμερα εργάζεται σε εθελοντική βάση και επικεντρώνεται στην επίτευξη των σκοπών της, με κυριότερο την προώθηση των αιτημάτων των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) για την κατοχύρωση των δικαιωμάτων τους. Παράλληλα, μέσω της Διεθνούς Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα δικαιώματα των ΑμεΑ επιχειρείται η διόρθωση των στρεβλώσεων και γίνονται συστάσεις στα κράτη μέλη να δημιουργήσουν συνθήκες και υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση, την προστασία και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των ΑμεΑ. Η Σύμβαση ενισχύει το δικαίωμα της ίσης πρόσβασης σε εγκαταστάσεις και υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένης της ιατρικής φροντίδας.

Φίλες και φίλοι,

Τα ζητήματα των ατόμων με αναπηρίες βρίσκονται ψηλά στις προτεραιότητες μας. Στόχος μας είναι η ενδυνάμωση του ρόλου τους στην κοινωνία, η ανάδειξη των δυνατοτήτων τους, οι ίσες ευκαιρίες και η ισότιμη συμμετοχή τους σε όλους τους τομείς της ζωής, συμπεριλαμβανομένου  και του τομέα της Υγείας .

Με την εισαγωγή του Γενικού Συστήματος Υγείας (ΓεΣΥ) την 1η Ιουνίου 2019 οι προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους πάσχοντες με αναπηρία έχουν αναβαθμιστεί και εκσυγχρονιστεί. Το Σύστημα είναι καθολικό και παρέχει ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας σε όλους τους δικαιούχους και, κατ’ επέκταση, στα άτομα με αναπηρίες ανεξάρτητα της οικονομικής τους δυνατότητας ή οποιασδήποτε άλλης διάκρισης. Έχουν  γίνει  αρκετά  αλλά  υπάρχουν  πολλά  άλλα  που πρέπει  να  γίνουν όπως π.χ. η ενίσχυση  της   κατ’οίκον   στήριξης των ΑμεA με ειδικευόμενους επιστήμονες (ψυχολόγους, εργοθεραπευτές, νοσηλευτές, φυσιοθεραπευτές), οι οποίοι συμβάλλουν στην αντιμετώπιση της  καθημερινότητας.

Έχουμε χρέος να εφαρμόζουμε τις αρχές της ισότητας, του σεβασμού στη διαφορετικότητα, στην αξιοπρέπεια, στην προσβασιμότητα, στη συμμετοχή και ενσωμάτωση σύμφωνα με τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες που κύρωσε το 2011 η Κυπριακή Δημοκρατία. Γι’ αυτό το Υπουργείο  Υγείας  στα  νέα  Νομοσχέδια  που ετοιμάζει  για  τα  Δημόσια και Ιδιωτικά Νοσηλευτήρια, τα Ιατρεία  και Οδοντιατρεία  κάνει ιδιαίτερη αναφορά για την προσβασιμότητα των ΑμεΑ. Επίσης, το Υπουργείο Υγείας έχει καταθέσει στη Βουλή από τον Ιούνιο του 2023 το Νομοσχέδιο για την Αποκατάσταση.

Ως εκ τούτου, πρόσθετα μέτρα με ολιστικές δράσεις για την πλήρη ενσωμάτωση και στήριξη των ατόμων με αναπηρία βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, τηρώντας τις δεσμεύσεις μας για την επόμενη πενταετία. Αρκετές νέες δράσεις και μέτρα καταγράφονται στην Εθνική Στρατηγική για την Αναπηρία 2018-2028 και στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Αναπηρία 2021-2023.

Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να συγχαρώ την Παγκύπρια Οργάνωση Αποκατάστασης Αναπήρων για το αξιόλογο έργο που επιτελεί για τη στήριξη των ατόμων με αναπηρία. Η οργανωμένη εθελοντική δράση στην Κύπρο έχει μετουσιωθεί σε εκπλήρωση ηθικής ευθύνης, αναπτύσσοντας τέτοια δυναμική που την καθιστά βασικό συμπλήρωμα του κοινωνικού κράτους πρόνοιας, αναγνωρίζοντας  και  αναδεικνύοντας τον πολύπλευρο και βαρυσήμαντο ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν τα οργανωμένα σύνολα μέσω των δράσεων τους στις σύγχρονες κοινωνίες.

Αγαπητοί/τες μου,

Υποκλίνομαι στα άτομα με αναπηρία που μας διδάσκουν πολλά για την ανθρώπινη ανθεκτικότητα και τη δύναμη της θέλησης. Ανεξαρτήτως των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν διατηρούν την αξιοπρέπεια τους, επιδεικνύουν αλληλεγγύη και έχουν υψηλά τον πήχη της ενσυναίσθησης. Η Πολιτεία έχει καθήκον να αναδεικνύει τέτοιες  συμπεριφορές, γιατί οι συγκροτημένες κοινωνίες που ευημερούν στηρίζονται στην κοινωνική  αλληλεγγύη και την ανιδιοτελή εθελοντική προσφορά.

Στόχος του Υπουργείου Υγείας είναι να δημιουργήσει ένα περιβάλλον όπου η αξιοπρέπεια, η ευημερία και ενσωμάτωση των αναπήρων στην κοινωνία να είναι η προτεραιότητα. Αυτό μπορεί να το πράξει με συνοδοιπόρους τις εθελοντικές οργανωμένες ομάδες, όπου μαζί  μπορούμε να οικοδομήσουμε ένα σύστημα αξιών που τιμά τον άνθρωπο σε μια κοινωνία ισότητας και ίσων ευκαιριών.

Το Υπουργείο Υγείας δηλώνει το παρών του κοντά στα ΑμεΑ παρέχοντας κάθε στήριξη. Ολοκληρώνοντας την ομιλία μου, συγχαίρω τους διοργανωτές, εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες του Συνεδρίου σας και εύχομαι τα αποτελέσματά σας να μου σταλούν για αξιοποίηση τους στις πολιτικές του Υπουργείου Υγείας.

(ΕΑθ)