Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

19-11-2023 11:31

Χαιρετισμός της Υπουργού Παιδείας Αθλητισμού και Νεολαίας Δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου στην 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Αποτελεί ξεχωριστή χαρά για μένα να βρίσκομαι σήμερα μαζί σας για να απευθύνω χαιρετισμό στην 48η Ετήσια Γενική Συνέλευση της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης.

Η παρουσία μου εδώ συνιστά έμπρακτη απόδειξη του σεβασμού και της εκτίμησης τόσο της Πολιτείας όσο και της δικής μου προσωπικά για την Ομοσπονδία και τα μέλη της. Η αφοσιωμένη εθελοντική δράση και το σημαντικό έργο που επιτελείτε διαχρονικά αναγνωρίζεται ως ύψιστης σημασίας για τη  διαπαιδαγώγηση, την πρόοδο και την ευημερία των παιδιών μας, καθώς και για τη βελτίωση του σχολικού κλίματος. Εξίσου σημαντική είναι η αγαστή συνεργασία που αναπτύσσει η Ομοσπονδία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς στα εκπαιδευτικά δρώμενα του τόπου, ως επίσης η ουσιαστική της συμβολή στην επίλυση προβλημάτων και την αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Σημειώνω ότι η Παιδεία αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς πυλώνες της κυβερνητικής πολιτικής. Ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει τονίσει αρκετές φορές τη σημασία που η Πολιτεία αποδίδει στην Παιδεία. Η παρουσία μου εδώ επιβεβαιώνει τον στόχο και τη βούληση της Κυβέρνησης για τη διασφάλιση της ποιότητας και τη βελτίωση και αναβάθμιση της Παιδείας στον τόπο μας. Για την επίτευξη του στόχου αυτού αναγνωρίζουμε όλους εσάς, τους οργανωμένους γονείς και κηδεμόνες, ως πολύτιμους συνεργάτες.

Προτεραιότητά μας είναι να αντιμετωπίσουμε τις χρόνιες στρεβλώσεις και να δημιουργήσουμε ένα σύγχρονο, ανθρωποκεντρικό, συμπεριληπτικό σχολείο. Αποσκοπώντας στην άμεση εφαρμογή των προγραμματικών μας προτάσεων έχουμε ήδη προχωρήσει στην υλοποίηση καινοτομιών και προωθούμε σειρά από άλλες, με στόχο τη ριζική μεταρρύθμιση και την ποιοτική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Αναφερόμενη συγκεκριμένα στη Μέση Εκπαίδευση σημειώνω ότι διαμορφώσαμε ένα μαθητοκεντρικό σύστημα αξιολόγησης, βασισμένο σε παιδαγωγικά κριτήρια, το οποίο πλαισιώνεται από δυναμικά προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας.

Προχωρήσαμε στη δημιουργία ομάδων για την επικαιροποίηση και τον εκσυγχρονισμό των Αναλυτικών μας Προγραμμάτων, με στόχο τον εξορθολογισμό της διδακτέας ύλης, αποσκοπώντας σε ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο να προάγει τις ικανότητες, τις δεξιότητες και τις γνώσεις του κάθε παιδιού ούτως ώστε να γίνει ενεργός πολίτης, ικανός/ή να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις.

Την ίδια στιγμή, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, προωθείται ο σχεδιασμός ενός νέου συστήματος αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου με ορίζοντα ολοκλήρωσης τα επόμενα τρία χρόνια. Απώτερος σκοπός είναι να δημιουργήσουμε ένα έγκυρο και αξιόπιστο σύστημα το οποίο θα προωθεί τη βελτίωση τόσο του σχολικού έργου όσο και των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Ήδη στο πιο πάνω πλαίσιο, με Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου τον περασμένο μήνα, έχει θεσμοθετηθεί η αυτοαξιολόγηση της σχολικής μονάδας έτσι ώστε το κάθε σχολείο να υλοποιεί το δικό του σχέδιο δράσης, ενώ το Υπουργείο, έχοντας εποπτικό ρόλο, θα στηρίζει και θα συνεπικουρεί την προσπάθεια.

Εισάγουμε, ταυτόχρονα, νέα και σύγχρονα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών μας, στη βάση των δικών τους αναγκών, επενδύοντας ουσιαστικά στην επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Για την προώθηση της πολυγλωσσίας, μέσα από το δημόσιο σχολείο, έχουμε εντάξει την πιλοτική διδασκαλία της Γερμανικής γλώσσας σε Γυμνάσια και Λύκεια και μετά από αξιολόγηση του προγράμματος προχωρούμε με επέκτασή του.

Πρόσθετα, προχωρήσαμε στο μεγαλεπήβολο έργο της αναγκαίας αναδιοργάνωσης της Ειδικής Εκπαίδευσης και πορευόμαστε προς το συμπεριληπτικό σχολείο το οποίο θα ικανοποιεί τις ανάγκες όλων των παιδιών με βάση τις ιδιαιτερότητές τους.

Αξιοσημείωτος είναι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των σχολικών μας μονάδων και η ταυτόχρονη προώθηση άλλων τριών συναφών δράσεων για τον ψηφιακό γραμματισμό των μαθητών και των μαθητριών μας, δράσεις οι οποίες επίσης χρηματοδοτούνται από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Οι δράσεις αυτές, που είχαν αρχίσει από την προηγούμενη διακυβέρνηση και προχωρούν έμπρακτα από εμάς, αφορούν στην επιχορήγηση των ευάλωτων ομάδων μαθητών/τριών για απόκτηση φορητών υπολογιστών και ταμπλετών, στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών μας, όπως και στον μετασχηματισμό των Αναλυτικών μας Προγραμμάτων με την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού για μαθήματα STEM.

Την ίδια στιγμή, αποδίδουμε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόληψη και την έγκαιρη παρέμβαση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας στα σχολεία μας. Στο πλαίσιο αυτό, ενισχύουμε τις υποστηρικτικές προς το σχολείο δομές, όπως το Παρατηρητήριο για τη Βία, την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας, την Υπηρεσία Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής και την Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης.

Μόλις πρόσφατα, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε σειρά μέτρων ενδυνάμωσης των σχολείων τα οποία πηγάζουν από την έρευνα στο θέμα και στοχεύουν στην επιτυχία. Μέτρα στα οποία σημαντικό ρόλο έχουν οι γονείς για να δρουν ως δίχτυ προστασίας προς το σχολείο. Μεταξύ άλλων, σχεδιάζονται εναλλακτικά προγράμματα μάθησης για παιδιά με έντονα παραβατική συμπεριφορά, έτσι ώστε να δώσουμε ευκαιρία να στηριχθούν και τα συγκεκριμένα παιδιά αλλά να έχουν και το δικαίωμα της ομαλής φοίτησης όλα τα υπόλοιπα.

Επιπλέον, για την αντιμετώπιση φαινομένων βίας και παραβατικότητας εκτός ωραρίου λειτουργίας των σχολείων μας, από φέτος εφαρμόζεται πιλοτικό πρόγραμμα εγκατάστασης έξυπνων καμερών σε σχολεία, με παράλληλη αύξηση της φρούρησης. 

Για τη φετινή χρονιά, μέσω διαλόγου, στον οποίο καίριο ρόλο και λόγο έχουν οι γονείς, βελτιώνουμε και αναβαθμίζουμε το ολοήμερο σχολείο ώστε να δράσει αντισταθμιστικά, προσφέροντας σημαντικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες στα παιδιά.

Αξίζει να σημειώσω ότι, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα που αφορά στη βελτίωση των συνθηκών διδασκαλίας και μάθησης, προχωρούμε στην εγκατάσταση κλιματιστικών στις αίθουσες διδασκαλίας στη βάση κριτηρίων που αφορούν κυρίως στην ασφάλεια των κτηρίων και την υγεία και ασφάλεια των παιδιών. 

Φίλες και φίλοι,

Στην πορεία για αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του εκπαιδευτικού μας συστήματος ο ρόλος του κάθε γονέα και ιδιαίτερα των οργανωμένων γονέων είναι καθοριστικός. Οι γονείς κατέχουν σημαντικό και αναντικατάστατο ρόλο στο εκπαιδευτικό ταξίδι ενός παιδιού. Θεωρούμε επιβεβλημένη την ανάγκη να φέρετε κοντά σας και μαζί μας κι άλλους γονείς. Η υποστήριξή σας, η καθοδήγηση και η ενθάρρυνση είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής εμπειρίας. Η συνεργασία μεταξύ γονέων και σχολείου έχει αποδειχθεί ερευνητικά ότι είναι απαραίτητη για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος μιας χώρας και τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης των δυνατοτήτων του κάθε παιδιού. Οι συνεργασίες και συνέργειες με όλους είναι καλοδεχούμενες και αναγκαίες.

Η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων και Κηδεμόνων Δημόσιων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης αποτελεί τον σημαντικό σύνδεσμο επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου, των σχολείων και των γονέων. Η συλλογική σας φωνή είναι ένας ισχυρός υπέρμαχος των συμφερόντων των μαθητών και μαθητριών μας και της ποιότητας της εκπαίδευσής τους.  Η εμπλοκή σας, οι απόψεις σας και η δική σας προοπτική είναι στοιχεία απαραίτητα, καθώς εργαζόμαστε για να ευθυγραμμίσουμε τους εκπαιδευτικούς μας στόχους με τις φιλοδοξίες των παιδιών, των γονέων και της ευρύτερης κοινότητας.

Την ίδια στιγμή, καθώς εργαζόμαστε για τις εκπαιδευτικές πολιτικές που διαμορφώνονται σύμφωνα με το Πρόγραμμα Διακυβέρνησης και τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ρόλος σας γίνεται ακόμη πιο κρίσιμος. Συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία ανάπτυξης πολιτικής συμπορεύεστε μαζί μας προς την υλοποίηση του οράματός μας για το σύγχρονο σχολείο.

Τα όσα έχω αναφέρει αποτελούν μέρος μόνο των στοχευμένων σχεδιασμών που υιοθετούμε, επιδιώκοντας την ανταπόκριση του Δημόσιου Σχολείου στις απαιτήσεις, τις προκλήσεις και τις ανάγκες της εποχής μας. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με αφοσίωση και προγραμματισμό, στη βάση παιδαγωγικών κριτηρίων προς αυτή την κατεύθυνση.

Σας διαβεβαιώνω ξανά για τη δεδομένη στήριξή μας στις όποιες νέες πρωτοβουλίες αναλαμβάνετε προς όφελος όχι μόνο των δικών σας παιδιών αλλά και της εκπαίδευσης του τόπου μας ευρύτερα, καθώς και για τη συνέχιση της αγαστής μας συνεργασίας.

(ΕΠ/ΕΑθ)