Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

20-11-2023 20:22

Χαιρετισμός του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Χριστοδουλίδη στα εγκαίνια του έργου Ανάπτυξη Υποδομών και Συστημάτων Έξυπνης Πόλης του Δήμου Λευκωσίας του προγράμματος «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027»

Είναι με ιδιαίτερη χαρά που συμμετέχω στην αποψινή πολύ σημαντική εκδήλωση για την πρωτεύουσά μας αλλά και για την Τοπική Αυτοδιοίκηση ευρύτερα, στο πλαίσιο της γενικότερης προσπάθειάς μας για μετάβαση στη νέα τεχνολογική εποχή.

Οι πόλεις ανά το παγκόσμιο καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν νέες προκλήσεις που προκύπτουν, κυρίως, ανάμεσα σε πολλά άλλα, από την κλιματική αλλαγή, την κυκλοφοριακή συμφόρηση και την έλλειψη πνευμόνων πρασίνου. Προκλήσεις οι οποίες μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά, αξιοποιώντας την ψηφιακή και την τεχνολογική πρόοδο. Προκλήσεις τις οποίες πρέπει να προσεγγίσουμε ως ευκαιρία. Δεν είναι κάτι που μας απειλεί αλλά κάτι που θα πρέπει να δούμε ως μοναδική ευκαιρία, αξιοποιώντας την ψηφιακή τεχνολογία, όχι μόνο για να εξοικονομήσουμε πόρους αλλά και για να βελτιώσουμε την καθημερινότητα και τη ζωή των πολιτών, να μειώσουμε την ταλαιπωρία και να προστατεύσουμε το περιβάλλον. Και χτίζοντας σε αυτή τη συλλογιστική, πιστεύω ακράδαντα ότι κι εμείς στην Κύπρο όχι μόνο μπορούμε να αποτελέσουμε σημαντικό μέρος –γιατί είναι μέρος αυτής της προσπάθειας από πλευράς της ΕΕ για πράσινη και ψηφιακή Ευρώπη– αλλά, ακριβώς λόγω του μεγέθους της χώρας μας μπορούμε να το πετύχουμε πολύ πιο γρήγορα από μεγαλύτερα κράτη μέλη της ΕΕ.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την αρωγή της κεντρικής Κυβέρνησης καλούνται πλέον να σχεδιάσουν, να υλοποιήσουν και να παραδώσουν στους πολίτες έξυπνες και πρακτικές λύσεις. Εφαρμογές οι οποίες θα διευκολύνουν και θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών, κάτι το οποίο αποτελεί και στόχο της Κυβέρνησής μας και συνάδει με το ανθρωποκεντρικό μοντέλο διακυβέρνησης που επιθυμούμε να προωθήσουμε.

Ο Δήμος Λευκωσίας πρωτοπορώντας έχει ήδη εφαρμόσει μια σειρά από αποτελεσματικές «έξυπνες» λύσεις για τους κατοίκους της πρωτεύουσας. Μέσα από το συγχρηματοδοτούμενο Πρόγραμμα «ΘΑλΕΙΑ 2021-2027» έχει αντλήσει μέχρι σήμερα ποσό ύψους 6,5 εκατομμυρίων ευρώ για τη μετατροπή, ακριβώς, της Λευκωσίας σε «Έξυπνη Πόλη».

Το έργο του Δήμου Λευκωσίας που εγκαινιάζουμε σήμερα, όπως έχουμε ήδη παρακολουθήσει, περιλαμβάνει τη δημιουργία υποδομών για την ανάπτυξη διαφόρων έξυπνων συστημάτων, από τα οποία θα μπορεί να επωφελείται τόσο ο Δήμος Λευκωσίας όσο και οι κάτοικοί του. Ήδη, στον Δήμο υπάρχει διαθέσιμο ασύρματο δίκτυο για όλους, ενώ εφαρμόζεται, μέσω έξυπνης εφαρμογής, πρώιμη πρόσβαση σε σύστημα παρακολούθησης και ενημέρωσης των πολιτών για τη διαθεσιμότητα των χώρων στάθμευσης, καθώς και άλλες έξυπνες επιλογές και λύσεις.

Με όλα αυτά η πρωτεύουσα της Κύπρου έχει ενταχθεί πλέον δυναμικά στον χάρτη των ευρωπαϊκών πόλεων που καινοτομούν, ακολουθώντας την ευρωπαϊκή κατεύθυνση για τις «έξυπνες βιώσιμες πόλεις». Θα ήθελα με την ευκαιρία να συγχαρώ θερμά τόσο τον Δήμαρχο όσο και τους συνεργάτες του στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Από πλευράς Πολιτείας, να αναφέρω ότι στο πλαίσιο της προσπάθειάς μας για  ψηφιακή μεταρρύθμιση της χώρας μας, μέσω του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, και με χρηματοδότηση €35 εκατ. από το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η δημιουργία των «έξυπνων πόλεων» αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες προς επίτευξη της αναγκαίας τεχνολογικής ανάπτυξης του τόπου και προώθησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Και θεωρώ ότι θα πρέπει να στηρίξουμε πρώτα τις πόλεις. Σαφώς, η δουλειά για την ψηφιακή μετάβαση στο επίπεδο της Δημόσιας Υπηρεσίας είναι αναγκαία. Αλλά και όλα αυτά που βλέπουμε στον Δήμο Λευκωσίας θα πρέπει να τα πετύχουμε σε όλες τις πόλεις μέσα από ένα πλάνο για να προχωρήσουμε το συντομότερο δυνατόν, διότι όλα αυτά βελτιώνουν την ποιότητα της καθημερινότητας των πολιτών, κάτι που αποτελεί δική μας προτεραιότητα.

Προ ολίγων ημερών, το Υφυπουργείο έχει προκηρύξει και τον διαγωνισμό που αφορά στη δημιουργία «πλατφόρμας έξυπνης πόλης» και σε πρώτη φάση την εφαρμογή τριών κάθετων λύσεων –έξυπνη στάθμευση, έξυπνος φωτισμός, έξυπνη διαχείριση σκυβάλων–  σε όλους τους Δήμους μας και μελλοντικά και στις Κοινότητές μας. Δεν πρέπει να πάμε απευθείας σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες διότι, στο τέλος της ημέρας, δεν θα καταφέρουμε να ολοκληρώσουμε τίποτα. Πρέπει να είμαστε πολύ στοχευμένοι.

Σκοπός του έργου είναι ακριβώς η βελτίωση της ζωής των πολιτών μας, της καθημερινότητάς τους, αλλά και –η άλλη μεγάλη πρόκληση ενώπιόν μας– η προστασία του περιβάλλοντος. Μέσα από τις απίστευτες δυνατότητες που μας προσφέρει πλέον η τεχνολογία και οι καινοτομίες που προκύπτουν μέσω αυτής, η αστική λειτουργία δύναται να μετασχηματιστεί ωφέλιμα πάντοτε προς όφελος των πολιτών. 

Οι «έξυπνες πόλεις» μέσα από τη λειτουργία τους οδηγούν σε ασφαλέστερες κοινότητες, προωθούν την πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων μέσω της συλλογής χρήσιμων δεδομένων, επιτυγχάνουν την καλύτερη διαχείριση φυσικών πόρων, την προστασία του περιβάλλοντος, βελτιώνουν τις μεταφορές, ενώ προσφέρουν καλύτερες ευκαιρίες οικονομικής ανάπτυξης. Όλα αυτά οδηγούν σε μια καλύτερη διακυβέρνηση προς όφελος των πολιτών.

Χρησιμοποιώντας, λοιπόν, καινοτόμες και έξυπνες λύσεις ως εφαλτήριο στους Δήμους και στις Κοινότητές μας, στόχος μας είναι να αλλάξει σημαντικά η εμπειρία των κατοίκων αλλά και των επισκεπτών τους και να φτάσουμε πιο κοντά στο στόχο να δημιουργήσουμε μια «Έξυπνη Κύπρο».

Μέσα από τη συλλογικότητα και την κοινή διεκδίκηση, καθώς και τις συνέργειες μεταξύ της Ένωσης Δήμων, της Ένωσης Κοινοτήτων και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, είμαι σίγουρος ότι θα διεκπεραιώσουμε με επιτυχία αυτό το τόσο σημαντικό έργο, που θα αποτελέσει και το έναυσμα μετάβασης του Κράτους μας στην ψηφιακή εποχή.

Έχω παρακολουθήσει με προσοχή την παρουσίαση του σχεδιασμού της «Έξυπνης Πόλης» του Δήμου Λευκωσίας και είμαι πραγματικά υπερήφανος για τη δουλειά που έχετε κάνει, για την προσπάθεια και τον ζήλο που έχετε επιδείξει μέσα από την προσπάθεια αυτή. Αξίζουν πραγματικά συγχαρητήρια σε όλους όσοι συνέβαλαν και αποτελούν μέρος της υλοποίησης του όλου έργου.

Απευθυνόμενος στον Δήμαρχο Λευκωσίας κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη ομολογώ, αγαπητέ Δήμαρχε, ότι χρειάζεται μεγάλη έμπνευση και επιμονή για την επίτευξη ενός τόσο σπουδαίου και καινοτόμου έργου και καινοτόμων πρωτοβουλιών που θα μετατρέψουν την πρωτεύουσα της Κύπρου σε έξυπνη και βιώσιμη πόλη. Θα ήθελα με την ευκαιρία να σε συγχαρώ θερμά.

Από δικής μας πλευράς, ως Κυβέρνηση, στόχος μας ως Πολιτεία είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος, όπως αυτό του Δήμου Λευκωσίας, σε κάθε Δήμο και Κοινότητα –έρχεται η Πολιτεία να ακολουθήσει την Τοπική Αυτοδιοίκηση που αφορά στον ιδιωτικό τομέα, που είναι σαφώς πιο μπροστά από όλους μας. Είμαι βέβαιος ότι θα αλλάξει θετικά τη ζωή των κατοίκων του τόπου μας αλλά και των επισκεπτών.

Καταλήγοντας, να μου επιτρέψετε να συγχαρώ ξανά όλους τους συντελεστές, όλους όσοι πίστεψαν σε αυτό το έργο για να βρισκόμαστε σήμερα εδώ, σε μια τόσο λαμπρή στιγμή στην Ιστορία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης του τόπου μας και ιδιαίτερα του Δήμου Λευκωσίας.

(ΡΜ/ΕΠ/ΜΣ)