Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

12-12-2018 12:50

Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε νομοσχέδιο για τη λειτουργία σύγχρονων σκοπευτηρίων με αυστηρά κριτήρια ασφαλείας

Το Υπουργείο Εσωτερικών ανακοινώνει την έγκριση από το Υπουργικό Συμβούλιο του νομοσχεδίου «περί Ιδρύσεως Σκοπευτηρίων και Άσκησης των Αθλημάτων Σκοποβολής Νόμος 2018», το οποίο καθορίζει το νομικό πλαίσιο για τη ρύθμιση, δημιουργία και λειτουργία σκοπευτηρίων και τον τρόπο διεξαγωγής των αθλημάτων σκοποβολής στα σκοπευτήρια.

Συγκεκριμένα, στόχος του Νομοσχεδίου είναι:

-Καθορισμός τρόπων άσκησης των διαφόρων αθλημάτων σκοποβολής.

-Ρύθμιση κατοχής και χρήσης συγκεκριμένων ειδών όπλων εντός των σκοπευτηρίων.

-Ρύθμιση διαδικασιών δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων που να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του αθλήματος σκοποβολής τα οποία πλέον θα αδειοδοτούνται με πολύ πιο αυστηρά κριτήρια και προδιαγραφές ώστε να διασφαλίζεται τόσο η ασφάλεια των αθλουμένων όσο και των κατοίκων των γύρω περιοχών καθώς και του περιβάλλοντος.

-Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων δημιουργίας και λειτουργίας σκοπευτηρίων από φυσικά ή νομικά πρόσωπα για τα οποία τίθενται αυστηρά κριτήρια όπως, μεταξύ άλλων, το λευκό ποινικό μητρώο.

 -Καθορισμός κριτηρίων και προϋποθέσεων που θα πρέπει να πληρούνται για να είναι δυνατό ένα πρόσωπο να εργαστεί σε αδειοδοτημένο σκοπευτήριο έτσι ώστε να αποκλείεται η εργοδότηση προσώπων με ποινικό μητρώο.

-Καθορισμός διαδικασιών κατοχής, φύλαξης, μεταφοράς και ιχνηλάτησης όλων των ειδών όπλων και πυρομαχικών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός και εκτός σκοπευτηρίων.

Η αναγκαιότητα τροποποίησης των περί Σκοπευτηρίων Νόμων 1966-1999 έχει παρουσιαστεί εδώ και αρκετά χρόνια αφού πολλά Ολυμπιακά αθλήματα Σκοποβολής δεν μπορούν να αξιοποιηθούν στην Κύπρο όπου η κατοχή και χρήση συγκεκριμένων ειδών όπλων απαγορεύεται.

Για τα εν λόγω αθλήματα υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από ξένους αθλητές σκοποβολής, για να χρησιμοποιήσουν την Κύπρο ως χώρο προπόνησης κατά τη διάρκεια της χειμερινής περιόδου, αλλά λόγω της υφιστάμενης νομοθεσίας, αυτό δεν είναι εφικτό.

Παράλληλα, τα τελευταία χρόνια έχει παρουσιαστεί μεγάλο ενδιαφέρον για μεγάλες επενδύσεις στον τομέα της σκοποβολής, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, κάτι στο οποίο δεν μπορεί να ανταποκριθεί η υφιστάμενη νομοθεσία, η οποία είναι περιοριστική σε ό,τι αφορά τον τύπο των όπλων καθώς και των αθλημάτων σκοποβολής που είναι δυνατό να διεξάγονται στα σκοπευτήρια.

Το νομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων για ψήφιση.

(ΑΧ)