Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-02-2019 10:17

Απάντηση Τμήματος Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος», ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2019

Το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας σε ό,τι αφορά δημοσίευμα της εφημερίδας «Ο Φιλελεύθερος» ημερομηνίας 2 Φεβρουαρίου 2019, στο οποίο περιέχονται αναφορές για εύνοια, διασπάθιση δημοσίου χρήματος, παρατυπίες κ.ά., ανακοινώνει ότι σε καμία περίπτωση δεν συμμερίζεται τέτοια απαξιωτικά δημοσιεύματα, τα οποία έχουν ως αποτέλεσμα μόνο την κακόπιστη και ατεκμηρίωτη κριτική εκ μέρους των καταγγελλόντων. Ο Διευθυντής του Τμήματος με την υπόλοιπη διευθυντική ομάδα των κεντρικών Γραφείων, καθώς και τους επικεφαλής των κατά τόπους Επαρχιακών Κτηματολογικών Γραφείων δηλώνουν απερίφραστα ότι τέτοια αρνητικά φαινόμενα δεν αγγίζουν και ουδεμία σχέση έχουν με το Τμήμα.

Η Διεύθυνση, κάτω από αντίξοες συνθήκες, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τέτοιου είδους φαινόμενα να παραμείνουν εκτός Τμήματος.  Με πλήρη επαγγελματισμό, συντονισμένη στρατηγική και όραμα, η σημερινή Διεύθυνση του Τμήματος έχει θέσει τις βάσεις αντιμετώπισης όλων των διαχρονικών προβλημάτων του Τμήματος.  Ταυτόχρονα, μέσα από τον πολυδιάστατο ρόλο του, το Τμήμα έχει κατορθώσει να καινοτομεί και να αριστεύει σε ένα δύσκολο, ασταθές και ολοένα εναλλασσόμενο εξωτερικό περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, ένεκα και της οικονομικής κρίσης. Καθημερινά, οι Λειτουργοί του Τμήματος είναι ταγμένοι και καταβάλλουν όλες τις απαιτούμενες προσπάθειες, ώστε να ανταποκρίνονται στο μέγιστο βαθμό υλοποιώντας την αποστολή τους, που δεν είναι άλλη από την εξυπηρέτηση  των πολιτών με τρόπο δίκαιο, αμερόληπτο και πάντα στο πλαίσιο των αρχών της χρηστής διοίκησης.

Στην προσπάθεια αυτή, η Διεύθυνση του Τμήματος είναι αντιμέτωπη με την τεράστια έλλειψη προσωπικού (173 κενές θέσεις σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή), τη διαχρονική συσσώρευση μη διεκπεραιωθείσας εργασίας (πολλές δεκάδες χιλιάδες υποθέσεις), καθώς και την πρόσθετη πολλαπλάσια εργασία, την οποία το Τμήμα κλήθηκε και καλείται να διεκπεραιώσει στο πλαίσιο των μνημονιακών υποχρεώσεων του Κράτους για ανάκαμψη της οικονομίας.  Ως εκ τούτου, το Τμήμα έχει υλοποιήσει επιτυχώς όλα τα απαιτούμενα έργα (παίρνοντας τα εύσημα, τόσο από την Τρόικα όσο και από σωρεία ξένων εμπειρογνωμόνων), όπως νέες Γενικές Εκτιμήσεις, έκδοση και μεταβίβαση δεκάδων χιλιάδων νέων τίτλων ιδιοκτησίας, ετοιμασία και εφαρμογή νέων νομοθεσιών, τροποποίηση διαδικασιών, εκπαίδευση προσωπικού, εφαρμογή ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και εκσυγχρονισμό του Συστήματος Πληροφοριών Γης μέσα από την υλοποίηση τεράστιων στρατηγικών έργων πληροφορικής.

Το Τμήμα παράλληλα, έχει καταστεί βασικός συντελεστής προόδου και ανάπτυξης, συνδράμοντας τα μέγιστα στην ανάπτυξη του τομέα ακινήτων, αντιμετωπίζοντας θετικά τις συνεχώς μεταβαλλόμενες προτεραιότητες και απαιτήσεις της αγοράς, τα νέα είδη αιτήσεων που παρουσιάζονται ένεκα των διαφόρων ποικιλόμορφων αναπτύξεων, των νέων τρόπων αδειοδοτήσεων και των αλλαγών του ρυθμιστικού πλαισίου.

Η σημερινή Διεύθυνση, σε αυτή την προσπάθεια, έχει επενδύσει και δώσει τεράστια έμφαση στον παράγοντα «άνθρωπος», ως κύριο συντελεστή ισχύος.  Χωρίς την απαραίτητη στήριξη του προσωπικού του Τμήματος, μέσα από διάφανες διαδικασίες, καθώς και τη συνεχή και αμφίδρομη επικοινωνία μαζί του, δεν θα μπορούσε να δοθεί καθημερινά η μάχη για να μπορέσει το Τμήμα να ανταποκριθεί σε όλα τα πιο πάνω.  Οι επιτυχίες του Τμήματος τα τελευταία χρόνια αποδίδουν μια συνολική, πέρα για πέρα, θετική αποτίμηση.  Σε καμία περίπτωση δεν αγνοούμε το γεγονός ότι υπάρχουν μεμονωμένα προβλήματα και θα ήταν παντελώς ουτοπικό να ισχυριστούμε ότι ο δρόμος είναι πάντα ρόδινος.  Η σημερινή Διεύθυνση όμως έχει αναγνωρίσει τα συγκεκριμένα προβλήματα που υπάρχουν και στοχευμένα έχουν τεθεί συγκεκριμένοι τρόποι παρακολούθησης και επίλυσης στη ρίζα τους.  Η αλλαγή επιχειρηματικής κουλτούρας με έμφαση τον πολίτη, μέσα από σύγχρονες επανασχεδιασμένες και πιστοποιημένες διαδικασίες, αποτελεί για εμάς τη μέγιστη προτεραιότητα.  Τέτοιες τεράστιες αλλαγές και προκλήσεις σίγουρα πρέπει να πιστώνονται με τον απαιτούμενο χρόνο υλοποίησής τους, ειδικότερα σε οργανισμούς του δημοσίου τομέα, τέτοιου μεγέθους όπως είναι το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας.

Η αρνητική, ατεκμηρίωτη και ταυτόχρονα μονόπλευρη εικόνα της επιστολής του συναδέλφου στο Επαρχιακό Κτηματολογικό Γραφείο Λεμεσού που είδε το φως της δημοσιότητας και απευθύνεται σε σειρά αξιωματούχων, χωρίς καν να λάβει γνώση η Διεύθυνση του Τμήματος, αδικεί παντελώς την τεράστια «οικογένεια» αυτού του Τμήματος.  Η εύκολη και εκ του ασφαλούς μη εποικοδομητική κριτική, αγνοεί παντελώς τη θετική προσπάθεια εκ μέρους της Διεύθυνσης και όλων των υπολοίπων συναδέλφων του Τμήματος για  ένα Τμήμα σύγχρονο, αποτελεσματικό στην υπηρεσία του Κράτους και του πολίτη, πάντα στο πλαίσιο του Νόμου και των Κανονισμών.  Τονίζουμε εμφαντικά ότι η Διεύθυνση του Τμήματος έχει δώσει πάγιες και ρητές οδηγίες και όπου παρατηρούνται φαινόμενα έλλειψης χρηστής διοίκησης από συναδέλφους, άμεσα να παίρνονται αυστηρά μέτρα σύμφωνα με τις πρόνοιες και τους κανονισμούς λειτουργίας της Δημόσιας Υπηρεσίας.

Τελειώνοντας, το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας διαβεβαιώνει όλους και τονίζει προς πάσα κατεύθυνση ότι σέβεται και εφαρμόζει τις αρχές δικαίου, θα συνεχίσει να καλλιεργεί το περί δικαίου αίσθημα και θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για μέγιστη και πλήρη εξυπηρέτηση όλων των πολιτών.

(ΜΛ/ΣΧ)