Τελευταίες Ειδήσεις

Επικοινωνία με Λειτουργούς Τύπου

Για θέματα εγχώριου Τύπου επικοινωνείτε με την Υπηρεσία Ειδήσεων:

Email: newsroom@pio.moi.gov.cy

Τηλ.: 22801150, 22801197, 22801198

 

 

Για θέματα ξένου Τύπου (ξένοι ανταποκριτές, επισκέψεις ξένων δημοσιογράφων, κλπ.) επικοινωνείτε με το Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων:

Email: internationalrelations@pio.moi.gov.cy

Τηλ.: 22801168

 

  

Για θέματα που αφορούν Τουρκοκυπριακά ΜΜΕ επικοινωνείτε με το ΤμήμαΤουρκικών Θεμάτων:

Email: dpsilloura@pio.moi.gov.cy

Τηλ.: 22801147