Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφικές Εκθέσεις

Το ΓΤΠ, στο πλαίσιο της διαφωτιστικής του προσπάθειας αλλά και για σκοπούς προβολής της Κύπρου, έχει κατά καιρούς ετοιμάσει και διαθέτει μια πλούσια παραγωγή φωτογραφικών εκθέσεων σε διάφορες γλώσσες, οι οποίες καταγράφουν τόσο το πολιτικό πρόβλημα αλλά και προβάλλουν τον πολιτισμό του νησιού. Αυτές οι φωτογραφικές παραγωγές μπορούν να αποσταλούν στην Κύπρο ή το εξωτερικό για σκοπούς έκθεσής τους στο πλαίσιο εκδηλώσεων, μετά από σχετικό αίτημα οποιουδήποτε φορέα ή οργανωμένου συνόλου.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τους: Μαρίνα Πολυδώρου, Προϊστάμενη Φωτογραφικού Τμήματος (τηλ.: 22801150, email: mpolydorou@pio.moi.gov.cy), Σταύρο Ιωαννίδη, Φωτογράφο ΓΤΠ (τηλ.: 22801233, email: sioannides@pio.moi.gov.cy).

Θα πρέπει να δίδονται ακριβείς ημερομηνίες χρησιμοποίησης της έκθεσης και ο σκοπός για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί. Τα έξοδα αποστολής/μεταφοράς της έκθεσης θα επωμίζεται το Γ.Τ.Π.