Τελευταίες Ειδήσεις

Χρεώσεις Μεταφράσεων

Περιγραφή Υπηρεσίας
 Μετάφραση μη εξειδικευμένων εγγράφων / κειμένων (ανά σελίδα)*  22,00 
 Μετάφραση εξειδικευμένων εγγράφων / κειμένων (ανά σελίδα) 25,00 
 Μετάφραση εκπαιδευτικών εγγράφων 19,00 
 Μετάφραση σύντομων εγγράφων, που δεν ξεπερνούν τις 125 λέξεις 13,00 
 Έλεγχος μεταφράσεων (ανά σελίδα) 11,00 
 Επανέκδοση μεταφρασμένων κειμένων  που εκδόθηκαν μέχρι ένα χρόνο πριν (ανά σελίδα) 10,00 
 Μετάφραση τουρκικών εγγράφων (ανά σελίδα) 22,50 
 Επίσπευση Μετάφρασης (ανά σελίδα) 8,00 
 Πιστοποίηση αντιγράφων μεταφράσεων - Πρώτη σελίδα 3,40 
 Πιστοποίηση αντιγράφων μεταφράσεων - Κάθε πρόσθετη σελίδα 1,70 

 

Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταμέτρηση λέξεων, γίνεται μια αρχική εκτίμηση του αριθμού σελίδων, προπληρώνετε περίπου τα δύο τρίτα του ποσού έναντι και καταβάλλετε το υπόλοιπο κατά την παραλαβή των εγγράφων με βάση τον αριθμό λέξεων της μετάφρασης. Σας συνιστούμε να φυλάγετε την απόδειξή σας και να την παρουσιάζετε πάντα για την παραλαβή των εγγράφων σας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

Παραδίδοντας τα έγγραφα για μετάφραση δηλώνετε αυτόματα ότι αποδέχεστε τα πιο κάτω:


1) Το κόστος της μετάφρασης υπολογίζεται βάσει του αριθμού των λέξεων του μεταφρασμένου κειμένου. Δηλαδή εάν ένα κείμενο μεταφραστεί από τη γλώσσα Α στη γλώσσα Β, το κόστος υπολογίζεται με βάση των αριθμό των λέξεων της γλώσσας Β.

2) Κάθε 250 λέξεις λογίζονται ως μια σελίδα. Το υπόλοιπο των λέξεων μπορεί να λογιστεί ως επιπλέον σελίδα, εάν υπερβαίνει τις 124 λέξεις.

3) Σύντομο κείμενο ορίζεται το μεταφρασμένο κείμενο που περιέχει 125 λέξεις ή λιγότερες.

4) Εάν για κάποιο κείμενο δεν καθίσταται από την αρχή σαφές αν είναι απλό ή εξειδικευμένο, το τελικό κόστος θα προσδιοριστεί όταν ολοκληρωθεί η μετάφραση.

5) Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με τα πιο πάνω, σας υπενθυμίζουμε ότι εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να μεταφράσετε εσείς το κείμενο και να το προσκομίσετε για έλεγχο, πληρώνοντας μόνο 11 ευρώ ανά σελίδα. Ωστόσο, φέρεται εις γνώση σας ότι εάν υπάρχουν περισσότερα από τρία λάθη ανά σελίδα, η μετάφραση θα γίνει εκ νέου (κατόπιν ενημέρωσής σας) και θα χρεωθεί κανονικά.