Τελευταίες Ειδήσεις

Χρεώσεις Μεταφράσεων από 1/7/2019

Τιμολόγηση μεταφράσεων ανά σελίδα των 250 μεταφρασμένων λέξεων

 

Είδος εγγράφου προς μετάφραση

Αμοιβή μεταφραστή

Φ.Π.Α. (19%)

Σύνολο

Μετάφραση ανά σελίδα (ΑΠΛΑ)

€ 16,81

€ 3,19

€ 20

Σύντομες μεταφράσεις

€ 10,08

€ 1,92

€ 12

Εκπαιδευτικά έγγραφα

€ 15,13

€ 2,87

€ 18

Έλεγχος / Επανέκδοση

     € 7,56

€ 1,44

€ 9

Εξειδικευμένα έγγραφα

€ 19,33

€ 3,67

€ 23

Επίσπευση

     € 4,20

€ 0,80

        € 5

 

Στην τελευταία σελίδα του μεταφρασμένου κειμένου θα επικολλάται χαρτόσημο αξίας €2.

Χρέωση για γνήσιο ή επιπλέον αντίγραφο μεταφράσεων: ένα χαρτόσημο των 2 ΕΥΡΩ ανά ολοκληρωμένη μετάφραση.

Έγγραφα με αριθμό λέξεων πάνω από 125 λέξεις χρεώνονται ως μία (1) σελίδα, κάτω των 125 ως σύντομα, ενώ ως απλά λογίζονται διάφορα πιστοποιητικά, π.χ. το πιστοποιητικό γάμου, γέννησης, έγγραφο αποδοχών και εισφορών Κοινωνικών Ασφαλίσεων, λογαριασμοί ρεύματος, νερού, τηλεφώνου. Ως εξειδικευμένα μ.α. τα ιατρικά, τα εταιρικά, τα τεχνικά, τα νομικά.

Για έγγραφα που υποβάλλονται προς έλεγχο, οι Ορκωτοί Μεταφραστές μπορούν να χρεώνουν τη σελίδα ως κανονική μετάφραση για κάθε σελίδα που περιέχει περισσότερα από τρία (3) λάθη.

Το τέλος της επίσπευσης καταβάλλεται για έγγραφα 1-2 σελίδων εφόσον ολοκληρωθούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα, για έγγραφα από 3-5 σελίδες μέχρι μετά από 2-3 εργάσιμες ημέρες και για έγγραφα πέραν των 6 σελίδων μετά από συμφωνία.