Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπ. Άμυνας-Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Θέματα Άμυνας) της ΕΕ Βρυξέλλες, Βέλγιο Ο Υπουργός Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων (Θέματα Άμυνας) της ΕΕ.