Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Προεδρεύων της Δημοκρατίας – Α’ Σύνοδος Κυπριακής Παιδοβουλής Βουλή των Αντιπροσώπων, Λευκωσία, Κύπρος Ο Προεδρεύων της Δημοκρατίας, Πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων κ. Δημήτρης Συλλούρης προεδρεύει της Α’ Συνόδου της Θ’ Βουλευτικής Περιόδου της Κυπριακής Παιδοβουλής.