Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

O Υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστας Καδής στο Συμβούλιο Γεωργίας της ΕΕ Βρυξέλλες, 27 Ιανουαρίου 2020