Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εξωτερικών - Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ΕΕ Ο Υπουργός Εξωτερικών κ. Νίκος Χριστοδουλίδης στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Λουξεμβούργο, 12 Οκτωβρίου 2020