Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Άτυπη Σύνοδος Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής συμμετέχει στην Άτυπη Σύνοδο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης.