Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργού Γεωργίας- Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ Βρυξέλλες Συναντήσεις του Υπουργού Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κ. Κώστα Καδή στο περιθώριο των εργασιών του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας της ΕΕ