Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υφυπουργός Έρευνας – Μνημόνιο Συνεργασίας με Υπουργό Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτερης Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας Ινστιτούτο Κύπρου, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Κυριάκος Κόκκινος σε συνάντηση με τον Υπουργό Επιστήμης, Τεχνολογίας και Ανώτερης Εκπαίδευσης της Πορτογαλίας κ. Manuel Heitor όπου υπογράφουν Μνημόνιο Συνεργασίας στους τομείς της Επιστήμης και της Τεχνολογίας μεταξύ Κύπρου και Πορτογαλίας.