Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

06-11-2019 14:16

Ανακοίνωση του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη διεξαγωγή άσκησης στο πλαίσιο του Ειδικού Εθνικού Σχεδίου ΗΛΕΚΤΡΑ

(ΚΑ/3) 

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2019 άσκηση ετοιμότητας και απόκρισης για την αντιμετώπιση περιστατικού με την εμπλοκή ραδιενεργών υλικών, με τη συμμετοχή των υπηρεσιών πρώτης απόκρισης της Δημοκρατίας (Αστυνομία Κύπρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου, Διεύθυνση Ασθενοφόρων και Κλάδου Ιατροφυσικής Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας) και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας, του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων.

Η άσκηση διοργανώθηκε από την Υπηρεσία Ελέγχου και Επιθεώρησης για Ακτινοβολίες του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας και το σενάριό της αφορούσε αντιμετώπιση αυτοκινητιστικού δυστυχήματος κατά τη μεταφορά επικίνδυνων ραδιενεργών υλικών.

Το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας εφαρμόζει και συντονίζει το Ειδικό Εθνικό Σχέδιο της Δημοκρατίας με την επωνυμία ΗΛΕΚΤΡΑ για Ετοιμότητα και Απόκριση σε Έκτακτα Πυρηνικά ή Ραδιολογικά Περιστατικά, στη βάση νομοθεσίας στην Κύπρο για ακτινοπροστασία και πυρηνική / ραδιολογική ασφάλεια και προστασία. Το Σχέδιο περιλαμβάνει την ενεργό εμπλοκή μιας σειράς από Υπηρεσίες και βασίζεται σε εκτίμηση των απειλών / κινδύνων που είναι δυνατό να αντιμετωπιστούν στην επικράτεια της Δημοκρατίας, είτε από ενδογενείς είτε εξωγενείς παράγοντες. Το Σχέδιο εγκρίθηκε από την Υπουργό Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων που είναι η αρμόδια Αρχή στην Κύπρο σε θέματα πυρηνικής / ραδιολογικής ασφάλειας και ακτινοπροστασίας και τέθηκε σε εφαρμογή το 2015 και το Υπουργικό Συμβούλιο ενημερώθηκε σχετικά τον Ιανουάριο του 2016.

Οι εμπλεκόμενες Υπηρεσίες είχαν την ευκαιρία να ασκηθούν στην:

  • αντιμετώπιση του συμβάντος ως περιστατικού διάσωσης ανθρώπινων ζωών, απεγκλωβισμού προσώπων και περίθαλψης / διακομιδής τραυματιών, με την εμπλοκή ραδιομίανσης,
  • τη λειτουργία συστήματος διοίκησης της σκηνής και τον συντονισμό μεταξύ των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών,
  • τη διαβίβαση μηνυμάτων και πληροφόρησης,
  • τον αποκλεισμό της σκηνής και διαχωρισμό σε ζώνες,
  • τη ραδιολογική αξιολόγηση της κατάστασης,
  • την ακτινοπροστασία του προσωπικού άμεσης απόκρισης,
  • την ανάκτηση και διαχείριση των εμπλεκόμενων ραδιενεργών πηγών,
  • την αποραδιομίανση του χώρου του συμβάντος, του εμπλεκόμενου προσωπικού, παρευρισκόμενων πολιτών και εξοπλισμού και οχημάτων, και
  • τη διαχείριση των παραγόμενων ραδιενεργών αποβλήτων.

Ασκήσεις επί χάρτου ή στο πεδίο και γενικά δοκιμές των σχεδίων έκτακτης ανάγκης συμβάλλουν στη μεγαλύτερη δυνατή ετοιμότητα των ασκούμενων Υπηρεσιών στο να αντιμετωπίσουν ένα πραγματικό περιστατικό και στο να εντοπιστούν τυχόν δυνατά σημεία, ελλείψεις, αδυναμίες και ευκαιρίες για διόρθωση και βελτίωση, με απώτερο σκοπό την προστασία των πολιτών, της κοινωνίας, του περιβάλλοντος και της οικονομίας.

(ΑΧ/ΣΧ)