Cookies management by TermsFeed Cookie Consent
Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

13-02-2020 10:15

Γραπτή δήλωση του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη

Με αφορμή τη σημερινή συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Παρακολουθήσεως Σχεδίων Αναπτύξεως και Ελέγχου Δημοσίων Δαπανών, επιθυμώ να δηλώσω τα ακόλουθα:

1.       Οι εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 για τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση που αφορά τις δαπάνες για τις ναυλώσεις αεροσκαφών για την μετακίνηση του Προέδρου της Δημοκρατίας σαφώς καταδεικνύουν πως ουδέποτε προέκυψε θέμα διασπάθισης δημοσίου χρήματος.  Αντίθετα μέσα από τις διαδικασίες που ακολούθησε η Προεδρία, υπήρξε συνολική εξοικονόμηση 3.5 εκ. ευρώ.

2.       Η Ελεγκτική Υπηρεσία αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες απαιτήσεις ασφαλείας, ταχύτητας και ευελιξίας που οφείλει να λαμβάνει υπόψη η Προεδρία της Δημοκρατίας, όταν πρόκειται για τις μετακινήσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας, γεγονός που επιβάλλει την επιλογή διαφοροποιημένων, από τις πάγιες, διαδικασίες.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα πιο πάνω, η Προεδρία της Δημοκρατίας, σε συνεννόηση με τον Γενικό Ελεγκτή, έχει ήδη ετοιμάσει «Πλαίσιο Ανάθεσης Δημοσίων Συμβάσεων, Ναύλωσης Αεροσκαφών», το οποίο κρίνεται από την Υπηρεσία ως αρκούντος ικανοποιητικό.

3.       Θέλω να παρατηρήσω ότι είναι η πρώτη φορά, από εγκαθιδρύσεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, που Πολιτειακός Αξιωματούχος δέχεται κριτική από την αντιπολίτευση, όχι γιατί διασπάθισε δημόσιο χρήμα αλλά γιατί εξοικονόμησε δημόσιες δαπάνες.

4.       Όσον αφορά την πολιτογράφηση των έξι επενδυτών, θα ήθελα να αναφέρω  ότι η Προεδρία ουδεμία αρμοδιότητα έχει. Παρά ταύτα και επειδή από δημόσιες δηλώσεις βουλευτών αφέθη να νοηθεί πως οι εν λόγω πολίτες έτυχαν ευνοϊκής μεταχείρισης, επιθυμώ να επισημάνω πως τα ευρήματα του Γενικού Ελεγκτή, έστω και αν διαφωνούν με αυτά των καθ’ ύλην αρμόδιων Υπουργείων, σε κανένα σημείο δεν αφήνουν την οποιαδήποτε αιχμή ότι υπήρξε ευνοϊκή μεταχείριση των συγκεκριμένων επενδυτών, όπως καταφαίνεται και εκ των αναφορών της Ελεγκτικής Υπηρεσίας στις παραγράφους 5.3 και 5.4.

5.       Επειδή μεταξύ των εγγραφέντων προς εξέταση θεμάτων περιλαμβάνεται και το ερώτημα κατά πόσον οι μετακινήσεις του Προέδρου και συγγενικών του προσώπων, συνάδουν με τον Κώδικα Δεοντολογίας που υπογράφηκε από τα μέλη της παρούσας κυβέρνησης, θα επιθυμούσα να επισημάνω τα ακόλουθα:

(α)      Ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους απέκτησε την ιδιότητα του Κύπριου πολίτη στις 12/1/15.

(β)      Όπως έχει προαναφερθεί, ο Γενικός Ελεγκτής δεν διαπίστωσε την οποιαδήποτε ιδιαίτερη ή ευνοϊκή μεταχείριση κατά την πολιτογράφηση του εν λόγω επενδυτή.

(γ)      Η μεταφορά του Προέδρου και της οικογένειάς του στις Σεϋχέλλες, τον Αύγουστο του 2018, πραγματοποιήθηκε τρία χρόνια και οκτώ μήνες μετά την πολιτογράφηση και, το πιο σημαντικό, κατά την δεύτερη θητεία του Προέδρου.

(δ)      Οι φιλικές σχέσεις μεταξύ Προέδρου και ιδιοκτήτη του αεροσκάφους καταδεικνύονται και από τις χαμηλές ως πολύ χαμηλές προσφορές για ναύλωση των αεροσκαφών του προς την Κυπριακή Δημοκρατία, που απέφεραν εξοικονομήσεις στο κράτος ύψους €592.000, αλλά και τη δωρεά προς τον Φορέα Κοινωνικής Στήριξης απόρων φοιτητών ύψους €500,000 που πραγματοποιήθηκε στις 7/4/16.

(ε)      Η χρήση του αεροσκάφους δεν παρεχωρήθη υπό μορφή δωρεάς αλλά αποτελούσε μια φιλική χειρονομία κάτω από τις συνθήκες που δημόσια έχω δηλώσει.

(στ)    Κάτω από τα πιο πάνω δεδομένα δεν έκρινα πως η χρήση του αεροσκάφους, παραβίαζε τις πρόνοιες του Κώδικα Δεοντολογίας.

Παρά ταύτα η ενέργεια μου έγινε αφορμή να δημιουργηθεί ένας αχρείαστος σάλος και έδωσε λαβή για καλόπιστους ή και κακόπιστους ισχυρισμούς έστω και παντελώς αβάσιμους.

Για τούτο και δεν διστάζω να αναγνωρίσω πως λαμβάνοντας υπόψη τα όσα ακολούθησαν, η χρήση του αεροσκάφους, για το εν  λόγω ταξίδι, θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.

Στην μακρά μου παρουσία στα κοινά ουδέποτε δίστασα είτε να λάβω δύσκολες αποφάσεις είτε να αναλάβω την ευθύνη για αποφάσεις ή πράξεις που ενείχαν το στοιχείο του σφάλματος.

(ΡΜ/ΕΚ/ΕΙ)