Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

24-04-2020 13:24

Ανακοίνωση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας αναφορικά με το πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης 20,000 εργαζομένων για τον ιό COVID-19

Σε σχέση με το πρόγραμμα εργαστηριακής εξέτασης 20,000 εργαζομένων στον ευρύτερο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα για τον ιό COVID-19 και σε απάντηση διαφόρων ερωτημάτων που έχουν τεθεί από πολίτες στην Ελεγκτική Υπηρεσία για το θέμα αυτό, σημειώνουμε ότι μέχρι σήμερα η Ελεγκτική Υπηρεσία δεν έχει διεξαγάγει έλεγχο των συγκεκριμένων συμβάσεων που το Υπουργείο Υγείας έχει συνάψει με αριθμό ιδιωτικών κέντρων, θα πράξει όμως τούτο σύντομα.

Αυτό που προκύπτει μέχρι σήμερα είναι ότι το Υπουργείο Υγείας καθόρισε αρχικά την τιμή της εργαστηριακής εξέτασης στα €110 (περιλαμβανομένων €10 για τη δειγματοληψία) στη βάση της τιμής που μέχρι εκείνη τη στιγμή χρέωνε το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενικής Κύπρου (ΙΝΓΚ), το οποίο ούτως ή άλλως συντηρείται από τον κρατικό προϋπολογισμό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τα ιδιωτικά εργαστήρια χρέωναν τους ιδιώτες πελάτες τους υψηλότερες τιμές. Οι συμβάσεις με όλα τα εργαστήρια φαίνεται να υπογράφησαν την Παρασκευή 10 Απριλίου 2020. Ακολούθησαντα εξής γεγονότα:

-Την ίδια ημέρα 10 Απριλίου 2020 έγιναν οι δηλώσεις του Δημάρχου Πάφου με αναφορά σε στοιχεία που δείκνυαν ότι ενδεχομένως η τιμή των €110 να ήταν πολύ υψηλή.

-Την Δευτέρα 13 Απριλίου 2020 στάλθηκαν στην Υπηρεσία μας στοιχεία από προσφορά που είχε προκηρύξει το Υπουργείο Υγείας για την προμήθεια αναλωσίμων για τη διεξαγωγή της εξέτασης από τα κλινικά εργαστήρια των κρατικών νοσηλευτηρίων, από τα οποία προέκυπτε ότι η τιμή των αναλωσίμων ήταν €29 ανά εξέταση. Αυτό επίσης συνηγορούσε στο γεγονός ότι η τιμή των €110 (της οποίας θεωρητικά μεγάλο μέρος είναι τα αναλώσιμα) ήταν πολύ υψηλή.

-Την Τετάρτη 15 Απριλίου 2020 το ΙΝΓΚ ενημέρωσε το Υπουργείο Υγείας ότι η μαζική εκτέλεση δειγμάτων τού επιτρέπει μείωση της τιμής από τα €110 στα €85, η οποία θα ισχύσει στις 4.000 εξετάσεις που έχουν ανατεθεί στο ΙΝΓΚ. Τα ιδιωτικά εργαστήρια, έχοντας στα χέρια τους τις υπογραφείσες συμβάσεις, δυστυχώς αρνήθηκαν οποιαδήποτε μείωση της τιμής. Σημειώνεται ότι από τις 16.000 εξετάσεις που θα γίνουν από τα ιδιωτικά εργαστήρια, τις 10.000 θα εκτελέσουν δύο ιδιωτικά εργαστήρια (6.000 το ένα και 4.000 το άλλο).

-Με Διάταγμα που εξέδωσε ο Υπουργός Υγείας στις 15 Απριλίου 2020 καθόρισε  ως ανώτατη χρέωση για τη διενέργεια της εξέτασης τα €110 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) ανά εξέταση.

Η Υπηρεσία μας υποδεικνύει και πάλιν την ανάγκη όπως οι αναθέτουσες αρχές επιδεικνύουν πάντοτε τη μέγιστη δυνατή προσοχή, αφού είναι δυνατό ιδιώτες να επιχειρήσουν να κερδοσκοπήσουν εις βάρος του δημοσίου, εκμεταλλευόμενοι την δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται η χώρα μας και την ανάγκη εξεύρεσης λύσεων που θα διασφαλίσουν την υπέρτατη προτεραιότητα που είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και υγείας. Αναμένουμε συνεπώς από το Υπουργείο Υγείας ότι θα λάβει υπόψη τα πιο πάνω σε μελλοντικές του ανάγκες.

Ήδη, από ενημέρωση που είχαμε σήμερα από τον Τομέα Αγορών και Προμηθειών του Υπουργείου Υγείας, φαίνεται ότι για το πρόγραμμα του τυχαίου δειγματοληπτικού ελέγχου των 800 ατόμων έχει εξασφαλιστεί τιμή από ιδιωτικό εργαστήριο για €65 ανά εξέταση (η δειγματοληψία θα γίνεται από τον ΟΚΥπΥ). Η ανάθεση αφορά 500 εξετάσεις αφού οι υπόλοιπες 300 θα γίνουν στα κλινικά εργαστήρια του ΟΚΥπΥ.  

Επιπλέον, λαμβάνοντας υπόψη ότι τους επόμενους μήνες ενδεχομένως να απαιτηθούν να γίνουν και με ιδιωτική πρωτοβουλία χιλιάδες εξετάσεις, με ορατό το κίνδυνο η ζήτηση να είναι πολλαπλάσια της προσφοράς και άρα να δημιουργούνται συνθήκες ολιγοπωλίου ή αθέμιτων συμπράξεων, θα πρέπει, κατά την άποψη μας, το Υπουργείο Υγείας να εξετάσει το θέμα εις βάθος ώστε να εισαχθούν οι κατάλληλες ασφαλιστικές δικλείδες για προστασία των πολιτών και των ιδιωτικών επιχειρήσεων από φαινόμενα αισχροκέρδειας.

 

(ΝΝ/ΕΧΡ)