Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

25-11-2021 09:25

Τελευταία ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2020 και πληρωμής του οφειλόμενου Φόρου

Το Τμήμα Φορολογίας υπενθυμίζει ότι η τελευταία  ημερομηνία εμπρόθεσμης υποβολής της Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου (ΤΦ1) 2020 και πληρωμής τυχόν οφειλόμενου φόρου είναι η 30ή Νοεμβρίου 2021 ώρα 23:59.

Υποχρέωση υποβολής Δήλωσης Εισοδήματος Ατόμου 2020 έχουν Μισθωτοί, Συνταξιούχοι και Aυτοεργοδοτούμενοι, των οποίων το μικτό ολικό εισόδημα για το έτος 2020 είναι μεγαλύτερο από 19500 ευρώ.

Για την ορθή συμπλήρωση της Δήλωσης, το κοινό μπορεί  να επισκεφθεί την ιστοσελίδα του Τμήματος Φορολογίας www.mof.gov.cy/tax, στην οποία έχει αναρτηθεί χρήσιμο ενημερωτικό υλικό κάτω από το εικονίδιο «Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου 2020».

(ΕΚ/ΣΧ)