Τελευταίες Ειδήσεις

Ανακοινωθέντα

04-12-2018 10:42

Χαιρετισμός Διευθύντριας Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στην 2η Ημερίδα Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων

Ζώντας καθημερινά την εξέλιξη της Ευρώπης σε μια ψηφιακά συνδεδεμένη, πολυγλωσσική ήπειρο, ως Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, με ιδιαίτερη χαρά αναλάβαμε, σε συνεργασία με το ELRC, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και την Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Κύπρο, τη διοργάνωση της 2ης Ημερίδας Εργασίας του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων στην Κύπρο, με σκοπό να γίνει μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση για τη θέση της χώρας μας μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πολυγλωσσικό ψηφιακό τοπίο και για την εξεύρεση τρόπων για ανάπτυξη των προοπτικών της μέσα σε αυτό.

Προτού προχωρήσω, θα ήθελα να σας μεταφέρω σύντομο μήνυμα του Υπουργού Εσωτερικών, κ. Κωνσταντίνου Πετρίδη, τον οποίο και εκπροσωπώ αφού λόγω βεβαρημένου προγράμματος δεν μπόρεσε να βρίσκεται σήμερα μαζί μας.

«Κυρίες και κύριοι,

 Με ιδιαίτερη χαρά απευθύνω τα συγχαρητήριά μου για τη διοργάνωση της σημερινής Ημερίδας στο Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, στο Συμβούλιο του ELRC, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στην Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  Χαιρετίζω επίσης την παρουσία των υψηλών και εκλεκτών ομιλητών από την Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης στην Ημερίδα.

Το Υπουργείο Εσωτερικών ως το κατ’ εξοχήν Υπουργείο του πολίτη, έχει, καθηκόντως, την υποχρέωση να στηρίζει δράσεις σαν αυτή του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων, με στόχο την αποτελεσματική και γρήγορη εξυπηρέτηση του πολίτη, μείωση της γραφειοκρατίας και εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών.

Εξάλλου, το Υπουργείο Εσωτερικών, ως αρμόδιο Υπουργείο για τη μεταρρύθμιση της Δημόσιας Υπηρεσίας, στηρίζει ενεργά τη σημαντική αυτή προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ψηφιοποίηση των γλωσσών της Ευρώπης. Μία προσπάθεια η οποία στόχο έχει να σπάσει τους γλωσσικούς φραγμούς και να άρει όλα τα εμπόδια για διευκόλυνση των δημοσίων φορέων και των Ευρωπαίων πολιτών στην διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων τους στην σύγχρονη ψηφιακή εποχή. Είμαι βέβαιος ότι το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ως το άμεσα εμπλεκόμενο Τμήμα του Υπουργείου Εσωτερικών στον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων, θα αποτελέσει τον σημαντικότερο κομβικό φορέα στην περαιτέρω στήριξη της προσπάθειας αυτής.

Η Κύπρος, ως ενεργό μέλος της ΕΕ, αγωνίζεται άοκνα για μια Ευρώπη χωρίς σύνορα και δηλώνει παρούσα στις προσπάθειες για τον εκσυγχρονισμό της ζωής των πολιτών της.

Εκφράζω και πάλι τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες μου προς όλους τους διοργανωτές της Ημερίδας και ιδιαίτερα προς τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης της ΕΕ για το σημαντικό έργο που επιτελεί για τον εκσυγχρονισμό των δημοσίων Υπηρεσιών. Σας εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες σας.

Κωνσταντίνος Πετρίδης, Υπουργός Εσωτερικών».

Με μεγάλη μας χαρά ως Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου στην Κύπρο.  

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας και συνέχιση του πολύτιμου έργου του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων.

Κυρίες και κύριοι,

Στόχος όλων μας είναι η καλύτερη δυνατή επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων και κατά συνέπεια των δραστηριοτήτων και επιχειρήσεών τους. Η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» CEF, ήρθε για να συνεισφέρει στην καλυτέρευση της διασυνοριακής επικοινωνίας μεταξύ των δημόσιων διοικήσεων,  επιχειρήσεων και πολιτών της Ευρώπης. Ανάμεσα σε αυτές τις ψηφιακές διευκολύνσεις CEF, συναντούμε και την «Πλατφόρμα Αυτόματης Μετάφρασης και το νεόδμητο eTranslation», που αποσκοπεί στη βελτίωση της γλωσσικής επικοινωνίας, της ανταλλαγής εγγράφων και γλωσσικού περιεχομένου μεταξύ των εθνικών δημόσιων διοικήσεων, αλλά και μεταξύ των πολιτών και των επιχειρήσεών τους στην ΕΕ.

Πιστεύω ακράδαντα ότι αυτή η πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που ονομάζεται Ευρωπαϊκός Συντονισμός Γλωσσικών Πόρων (European Language Resource Coordination – ELRC), διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στον οργανωμένο εντοπισμό και συλλογή γλωσσικών πόρων στις εθνικές δημόσιες υπηρεσίες, αποσκοπώντας κυρίως στην καλύτερη δυνατή προσαρμογή της ηλεκτρονικής μετάφρασης της ΕΕ, του γνωστού eTranslation, στις ανάγκες των εθνικών διοικήσεων της Ευρώπης καθιστώντας δυνατή την πολυγλωσσία των δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών και συνεισφέροντας στον ιδανικό σκοπό της «Ισότητας των γλωσσών στην ψηφιακή εποχή!»

Εδώ θεωρώ πολύ σημαντικό να αναφερθώ στο πρόσφατο αισιόδοξο Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, 11 Σεπτεμβρίου 2018, για Γλωσσική Ισότητα στην ψηφιακή εποχή, σύμφωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, καλείται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη, προκειμένου να αποφύγουν την ψηφιακή εξαφάνιση, να αναπτύξουν πολιτικές για την πολυγλωσσία στην ψηφιακή αγορά και να ορίσουν γλωσσικούς πόρους, όπως σύνολα δεδομένων, λεξικά, αρχεία προφορικού λόγου, μεταφραστικές μνήμες, και εγκυκλοπαιδικό περιεχόμενο. Καλεί επίσης τα κράτη μέλη να διαθέσουν πόρους και να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα εργαλεία για την προώθηση της πολυγλωσσίας στον ψηφιακό τομέα για την ενίσχυση της ψηφιακής γλωσσικής μετάφρασης και των γλωσσικών τεχνολογιών συνεισφέροντας έτσι στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.

Αξιοσημείωτη είναι και η αναφορά στο ίδιο Ψήφισμα ότι: «παρά το γεγονός ότι οι μικρές και οι μειονοτικές γλώσσες έχουν να αντλήσουν τα μεγαλύτερα οφέλη από τις γλωσσικές τεχνολογίες, εντούτοις παρατηρείται ένα μεγάλο τεχνολογικό χάσμα ανάμεσα σε μεγάλες γλώσσες με επάρκεια γλωσσικών πόρων και άλλες επίσημες, συνεπίσημες ή ανεπίσημες γλώσσες της ΕΕ, με ορισμένες να βρίσκονται ήδη αντιμέτωπες με ψηφιακή εξαφάνιση». Η αναφορά αυτή μπορεί να μας δώσει το έναυσμα για την ουσιαστική εμπλοκή μας ως δημόσιοι φορείς στην προσπάθεια ψηφιοποίησης της ελληνικής γλώσσας συμβάλλοντας ενεργά στη συλλογή γλωσσικών πόρων.   

Το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, ως επίσημος φορέας πιστοποιημένων μεταφράσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, έχουμε εδώ και καιρό δρομολογήσει τον εκσυγχρονισμό του τομέα μεταφράσεων για απλούστευση των διαδικασιών και διευκόλυνση των πολιτών αλλά και εξοικονόμηση πόρων. Πέραν αυτού, δια του Εθνικού μας Εκπροσώπου για τις Δημόσιες Υπηρεσίες στην Επιτροπή Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων, συμβάλλουμε  ενεργά στην προώθηση του έργου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τον εντοπισμό, συλλογή και προώθηση γλωσσικών δεδομένων, πιστεύοντας σταθερά στο κοινό όραμα της Ισότητας των γλωσσών. Παράλληλα, βρισκόμαστε στη διαδικασία συμμετοχής σε ευρωπαϊκά προγράμματα για την εξασφάλιση κονδυλίων που θα μας βοηθήσουν να συνδράμουμε ακόμη πιο ουσιαστικά στην ανάπτυξη της αυτόματης μετάφρασης και ψηφιοποίησης των γλωσσών, και συνεπώς στην ισχυροποίηση της ελληνικής γλώσσας στο ψηφιακό περιβάλλον και στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Κύριοι στόχοι της σημερινής Ημερίδας Εργασίας είναι:

  • Η ενημέρωση των εθνικών φορέων της Κύπρου γύρω από τις σημερινές εξελίξεις της ψηφιακά συνδεδεμένης πολυγλωσσικής Ευρώπης και το σχετικό νομικό και τεχνικό πλαίσιο.
  • Η διερεύνηση τρόπων συνεργασίας μεταξύ των δημοσίων φορέων της Κύπρου για την καλύτερη συγκέντρωση γλωσσικών πόρων και αποστολή τους στο ELRC.
  • Η δημιουργία ενός δικτύου συνεργατών σε όλους τους φορείς της Δημόσιας Υπηρεσίας με σκοπό την δημιουργία βέλτιστων πρακτικών για γρήγορη και αποτελεσματική συλλογή, συγκέντρωση και συνεισφορά γλωσσικών δεδομένων προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τους σκοπούς που προανέφερα.

Με αυτή μας την συμμετοχή και συνεισφορά στον Ευρωπαϊκό Συντονισμό Γλωσσικών Πόρων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ως κράτος θέλουμε να βρισκόμαστε ανάμεσα στους πρωταγωνιστές στην προσπάθεια της ΕΕ για ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών γλωσσών και βεβαίως στην ψηφιοποίηση της ελληνικής γλώσσας, η οποία μέχρι στιγμής ανήκει στην ομάδα των μειονοτικών γλωσσών σε θέματα ψηφιακής γλωσσικής τεχνολογίας.

Αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι,

Μέσα από τον σημερινό ανοιχτό διάλογο με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της κυπριακής δημόσιας διοίκησης, τεχνολόγους της γλώσσας και νομικούς εμπειρογνώμονες, θα προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε τις ανάγκες της σύγχρονης πολυγλωσσικής δημόσιας διοίκησης στην Κύπρο και να διερευνήσουμε καλές πρακτικές συνεργασίας και συντονισμού για την όσο το δυνατόν παραγωγικότερη και αποτελεσματικότερη συγκέντρωση γλωσσικών πόρων που είναι απαραίτητοι για την «εκπαίδευση» της Αυτόματης Μετάφρασης eTranslation.

Χαιρετίζω ιδιαίτερα και ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης από τους εκλεκτούς προσκεκλημένους και ομιλητές μας, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Κυρίως, επιτρέψτε μου, να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς τον κ. Χρίστο Ελληνίδη, για την αποδοχή της πρόσκλησης να παραστεί και να μιλήσει στην Ημερίδα αυτή, αλλά και να αναφερθώ στην αγαστή συνεργασία μου μαζί του, και να τον ευχαριστήσω και προσωπικά, από καρδιάς, για όλη τη φιλική καθοδήγηση και διάθεση, το αμέριστο ενδιαφέρον του, τόσο για το ίδιο το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών και τις εργασίες του, όσο και για την Κύπρο γενικότερα, γεγονός το οποίο τον τιμά σαν επαγγελματία και ως Κύπριο και ως Ευρωπαίο. Χρίστο σε ευχαριστώ θερμά!

Εν κατακλείδι, θα ήθελα να επισημάνω, τη σημασία που έχουν τα Συνέδρια του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων για την παρουσίαση των τεχνολογιών της Αυτόματης Μετάφρασης, όπως το Neural Translation καθώς και των τεχνικών εργαλείων που οδηγούν στην αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση των γλωσσών στις βάσεις δεδομένων ορολογίας και να αδράξω την ευκαιρία για να απευθύνω πρόσκληση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων για φιλοξενία του επόμενου συνεδρίου του ELRC στην Κύπρο.

Με μεγάλη μας χαρά ως Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών θα συμβάλουμε με κάθε τρόπο στην διοργάνωση ενός τέτοιου συνεδρίου στην Κύπρο.   

Εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της Ημερίδας και συνέχιση του πολύτιμου έργου του Ευρωπαϊκού Συντονισμού Γλωσσικών Πόρων.

 

(ΝΑ/ΕΙ)