Τελευταίες Ειδήσεις

Τ/Κ & Τουρκικός Τύπος

Το Τμήμα Τουρκικών Θεμάτων αποτελεί το κατεξοχήν τμήμα της Δημόσιας Υπηρεσίας που έχει την ευθύνη ενημέρωσης της Προεδρίας για τις θέσεις των Τουρκοκυπρίων και της Τουρκίας σε όλα τα θέματα που ενδιαφέρουν την Κύπρο, όπως αυτές προβάλλονται από τα ΜΜΕ.


Το Τμήμα είναι αρμόδιο για την καθημερινή επισκόπηση του τουρκικού και τουρκοκυπριακού έντυπου και ηλεκτρονικού Τύπου και την κατάρτιση δελτίων που παρουσιάζουν την τρέχουσα επικαιρότητα στις κατεχόμενες περιοχές και στην Τουρκία μαζί με σχόλια και αναλύσεις.

Επίσης, παρακολουθεί τις διεργασίες στα πολιτικά κόμματα στις κατεχόμενες περιοχές και ετοιμάζει σχετικές εκθέσεις για το ιστορικό και τη δράση του κάθε κόμματος, καθώς και μελέτες για επίκαιρα θέματα στα κατεχόμενα και στην Τουρκία.
Πέρα από τα πιο πάνω, το Τμήμα εξυπηρετεί Τούρκους και Τουρκοκύπριους δημοσιογράφους και τηλεοπτικά συνεργεία διευθετώντας συνεντεύξεις με κρατικούς αξιωματούχους και προσφέροντας διευκολύνσεις όπως διαπιστεύσεις, συνοδεία και διερμηνεία, για την κάλυψη σημαντικών γεγονότων της Κυπριακής Δημοκρατίας.