Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης σε συνάντηση με την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, με επίκεντρο τα μικρά έργα σε κοινότητες παγκύπρια, τα οποία θα υλοποιηθούν μέσα από εξοικονομήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών.