Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Παιδείας/Υπουργός Οικονομικών- Αποτελεσματική και ποιοτική εκπαίδευσης Βρυξέλλες, 8 Νοεμβρίου 2019 Στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβουλίου Παιδείας της ΕΕ που πραγματοποιείται σήμερα στις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Παιδείας κ. Κώστας Χαμπιαούρης και ο Υπουργός Οικονομικών κ. Χάρης Γεωργιάδης συμμετείχαν στην κοινή Σύνοδο των Υπουργών Παιδείας και Οικονομικών, με θέμα συζήτησης τη σημασία μιας αποτελεσματικής και ποιοτικής εκπαίδευσης και κατάρτισης για τη δημιουργία μιας ισχυρής οικονομικής βάσης για την Ευρώπη.