Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Παρουσίαση Μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Υπουργείο Οικονομικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Πετρίδης παρουσιάζει τη Μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως έχει διαμορφωθεί μετά από σειρά διαβουλεύσεων, για να κατατεθεί στη Βουλή για ψήφιση.