Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Νέο Πλαίσιο Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης Προεδρικό Μέγαρο, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής προβαίνει σε παρουσίαση του Νέου Πλαισίου Πολεοδομικής και Οικοδομικής Αδειοδότησης: «Νέα εποχή στην έκδοση αδειών, νέα δεδομένα για τον απλό πολίτη».