Τελευταίες Ειδήσεις

Φωτογραφίες

Υπουργός Εσωτερικών – Διμερής συνάντηση Κύπρου – Λιβάνου Υπουργείο Εσωτερικών, Λευκωσία, Κύπρος Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Νίκος Νουρής προεδρεύει, ως ο επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κυπριακής Κυβέρνησης, διμερούς συνάντησης Κύπρου – Λιβάνου με θέμα τη συνεργασία των δυο χωρών για τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών. Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Κυβέρνησης του Λιβάνου είναι ο Στρατηγός Ibrahim Abbas, Ειδικός Απεσταλμένος του Προέδρου του Λιβάνου για θέματα μετανάστευσης και ασύλου. Ακολούθησαν δηλώσεις προς τα ΜΜΕ από τους επικεφαλής των Αντιπροσωπειών των δυο χωρών.